• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

"Bazý þeyler paylaþýldýkça çoðalýr, mutluluk gibi. Bazý þeyler ise azalýr, üzüntü gibi. Ama bazý þeyler vardýr, yalnýzlýk gibi,

Extracts from this document...

Introduction

�� Yalniz Kadin "Bazi seyler paylasildik�a �ogalir, mutluluk gibi. Bazi seyler ise azalir, �z�nt� gibi. Ama bazi seyler vardir, yalnizlik gibi, hi� mi hi� paylasilamaz." Anonim Charlotte Bronte'nin Jane Eyre, Emile Zola'nin Therese Raquin ve Gustave Flaubert'in Madamme Bovary adli eserlerindeki ana kadin karakterler; Jane, Emma ve Therese, gerek aile fertlerinin �l�m�, gerekse b�y�t�ld�kleri ortamlardaki yetistirilme sekilleri nedenleriyle "yalniz" kalmis; dolayisiyla kendi dogrularini kendi kendilerine aramis veya aramak zorunda birakilmislardir. B�ylece, onun disinda yetistikleri i�in, yasadiklari toplumun beklentilerinin de disinda arzu ve isteklere sahip olmuslardir. I�inde bulunduklari �evreyle aralarindaki bu farkliliklar her �� karakteri de "kendi kalabaliklarinin i�inde yalniz" bir durumda birakmistir. Her �� karakter de daha �ocukluk, gen�lik yillarinda ebeveynlerinden birini veya ikisini de kaybetmis, dolayisiyla sevgi ve aile sefkatinden mahrum kalmis, �evreye g�re, 'yanlis' sekillerde b�y�t�lm�s, yetistirilmislerdir. Jane Eyre k��k yasta annesini babasini kaybetmis, tek akrabasi olan yengesinin yanina tasinmistir. Yengesi Bayan Reed ile �ocuklari, �zellikle John Reed, Jane'e aileden biri gibi davranmaz; tersine her firsatta onu asagilayip, onlardan farkli oldugunu hatirlatir. Jane yapilan bu ayirimi daha kitabin ilk c�mlelerinde, annelerinin etrafini almis kuzenleri Eliza, John ve Georgiana'ya bakarken "Benim onlara katilmam yasaklanmisti..." (J.E sf. 5) diyerek anlatir. Gateshead Konagi'nin hizmet�ileri bile, ailenin de etkisiyle, Jane' i k��k g�r�r. Kuzeni John Reed'e karsi kendini savunmaya calistiginda hizmet�ilerden biri olan Bayan Abbot Jane'i, "Ayip! ...read more.

Middle

Diger yandan Therese, halasi yuzunden eve neredeyse zincirlenmis sekilde yasar. Bayan Raquin'in asiri baskisi y�z�nden, annesinden gelen "tutkulu Afrikali" kisiligini bir t�rl� ortaya �ikaramaz. "Halasi sik sik 'Gurultu etme, rahat dur' dedigi icin, yaradilisinin butun o atesli taraflarini dikkatle gizlemisti." Fakat yine de "...her kolunu kimildatisinda, her adim atisinda bir kedi cevikligi hissediliyor, gevsek vucudunda uyuklayan bir ihtirasin icin icin kaynadigi seziliyordu." A�ik havada y�r�mek bile Therese i�in bir �zlem haline gelmistir. "Simdi, bahceyi, berrak suyu, ta ufka kadar uzanan yemyesil kiyilari gorunce, icinden alabildigine kosmak, sesinin b�t�n kuvvetiyle haykirmak geldi." Ancak, hayatini halasina borclu olduguna inanan Therese kendi kabugundan disari cikamaz. Kuzeniyle evlenmek zorunda kalir. Hayat artik onun icin monotonlasmis, degersiz hale gelmistir. Paris'e tasinip, yeni insanlarla tanismasi da bu durumunu degistirmez. Emma manastirda, rahibelerin kati disiplini altinda yetismistir. �nceleri, manastirdan ve rahibelerden hoslansa da, daha sonralari "mihraptaki kokulardan, kutsal su kaplarindan, mumlarin pariltisindan yayilan mistik uyusuklukla yavas yavas gevsedi," dikkatini dinden daha baska seylere y�nlendirdi. �rnegin, "Ayini izleyecek yerde dua kitabindaki dinsel resimleri seyrediyor...," (M.B. sf.48) manastira gelip kizlara hikayeler anlatip kitap veren 'yasli kiz'dan kitaplari alip yutarcasina okuyordu. "Emma, on bes yasinda, tam alti ay boyunca b�ylece k�hne okuma salonlarinin bu tozuyla elini bulastirdi."(M.B sf.49) Rahibeler artik Emma'nin dinle ilgilenmedigini anlar ve saygisizliklarina dayanamayip onu eve yollarlar. Manastirdan eve ilk dondugunde "once hizmetcilere buyruk vermekten pek hoslandi; sonra ciflikten nefret etti..."(M.B sf. ...read more.

Conclusion

John'la evlenmeyi kabul etmez, bir erkegin lafina bagli kalmadan kendi kendini sorgulayip bir karara varir. Kendi basina Tek mutlu olabilecegi yer olduguna inandigi Rochester'in evini bulur. Therese tek ashkini devam ettirebilmek, hayatinin tek nedeni olan, evden kacar, kendisinden hi� beklenmeyeck seyler yapar. Kocasini oldurur. Emma'nin, Rodolphe'u sevmeye baslasinin altinda yatan bir neden de Charles'in yaninda iken bile kendini yalniz hissetmesidir. "bu sevgi kocadan igrenme nedeniyle her g�n daha da artiyordu." Fakat Rodolphe'le bulumsa sonrasinda eve donduklerinde tekrar cevresinin ondan bekledigi "namuslu ve evli kadin rolu" nu oynamaya devam ediyordu. (M.B sf. 225) Leon'un Paris'te vardigi yer de donemin kadinin yapamayacaklarini g�sterir. Yonville'de iken Leon ve Emma neredeyse ayni konumdaydilar. Fakat . Emma Bovary'nin bebeginin erkek olmasini istemesinin sebebi, "kadinin her zaman engellendigi"ndendi. Bu Flaubert'in, zamanindaki kadinlarin kotu durumunu anladigini ispat eden olaylardan sadece bir tanesidir. Onceleri Leon, Emma'ya benzer gorunur. Ikisi de kasaba hayatindan hosnut degildir ve daha buyuk ve iyi seylerin hayalini kurarlar. Ama Leon erkek oldugundan, hayaline ulasip sehre tasinabilmesi icin yeterli guce sahiptir. Fakat Emma'nin bir kocaya ve cocuga zincirlenmis olarak Yonville'de kalmasi gerekmektedir. Insanlarin kisiliklerinin gelisim s�reci, aileden, dogustan gelen karakter �zelliklerinden, yetisme ortamindan ve seklinden, bireylerle olan iliskilerinden, aile i�i ve toplumsal sevgi alisverisinden etkilenir. Beslenmek, t�remek ve korunmak gibi temel ihtiya�larinin yaninda bazi sosyal ihtiya�lara da gerek duyulur. Temel ihtiya�larin karsilanmasi nasil zorunluysa, sosyal ihtiya�larinda karsilanmasi gereklidir. Sevgi bir insanin hayatinda karsilanmasi gereken en �nemli ihtiya�tir. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Charlotte Bronte section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Charlotte Bronte essays

 1. Fiziksel guzellik - jane eyre ve madam bovary

  Ayrica roman boyunca hep g�zelligine g�venerek hareket eden Emma'nin Jane kadar mutlu olamamasi ve sonunda da intihar etmesi iki ana karakter arasindaki mutluluk yarisini g�zel olmayan Jane'in kazandigini g�sterir. Bu �rnekler g�stermektedir ki g�zellik, kisiye bunu dogru sekilde idare etmesini saglayacak olan karakter �zelliklerinden yoksun olarak verilirse kolayciligi ve dolayisiyla da basarisizligi getirir.

 2. Jane and Emmangiliz yazar Charlotte Bronte'nin "Jane Eyre"i ile Fransz yazar Gustave Flaubert'in "Madame ...

  Jane'in yetistirilme ortami ve bunun sonucunda kazandigi �zellikler ask konusundaki d�s�nce ve kararlarini da etkilemistir. Jane, hi�bir zaman Emma gibi hayalcilige kapilip kendisini g�z� kapali bir bi�imde aska birakmamistir. Rochester'i �ok sevdigi ve onunla evlenmesine ramak kaldigi halde onun aslinda evli oldugunu ve kendisinin ancak bir kapatma olabiecegini anlayinca Jane t�m askina ve hayallerine �izgi �ekerek konagi terk etmeyi se�mistir.

 1. iki aykiri kadin - jane ve emma Her toplumun kendisine kural sayd baz davranlar ...

  Bogusma, karanlik, ates dolu, korkun� an! D�nyada hi�bir insanoglu benim sevildigimden daha �ok, daha ger�ek sevilmeyi dileyemezdi. Beni b�yle sevene ben de tapiniyordum. Gel g�r ki bu tapinagi, bu aski birakip gitmek zorundaydim. Tek bir karanlik s�z dayanilmaz g�revimi a�iklamaya yetiyordu: 'Uzaklas!'" (Bronte, Charlotte. Jane Eyre.

 2. Jane Eyre" ve "Madame Bovary" adl romanlarda erkek karakterlerin gemilerinde yaadklar ilikiler

  (Gustave Flaubert, 237) Leon, romantik, �ekingen Leon'u geride birakmis, artik Emma'ya sahip olmak istedigini a�ik�a ifade edecek noktaya gelmistir.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work