• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Kunstnik ja dekoraator.

Extracts from this document...

Introduction

“Nimed marmortahvlil”

Kaks kitse söövad kino taga rohtu.

Nad leiavad rohust “Nimed marmortahvlil”

filmirulli ja näksivad seda.
- “Päris hea.”
- “Jah, aga mitte nii hea kui raamat.”

Kauaoodatud ja enimvaadatud. Need on esimesed omadussõnad, mis varakult üles haibitud uue eesti filmiga “Nimed marmortahvlil” esmalt assotseeruvad. Tegelikult oli film ikkagi üle eesti keskmise. Tore oli vaadata, et sellist uimerdamist ja tühje maastikuvaateid oli vähem kui tavaliselt ühes eesti mängufilmis kombeks, kuid ainult sellest ikkagi ei piisa… Järgnevas kriitilises analüüsis püüabki autor anda hinnangu filmi kohta üldiselt ning vaagida ka filmi erinevaid aspekte.

Kunstnik ja dekoraator.

Kui filmi kunstnikutööst rääkida, siis tekib küsimus, kas seal ikka peale tavadekoraatori üldse mõni teine tegelane oli, kes ennast kunstnikuks võiks nimetada. Kõik ajastule kohased asjad olid ilusti välja valitud ja kenasti tähestiku (või pikkuse) järgi lauale laotud, ebavajalik kaadrist välja lohistatud, aga… kes seda uskuma jäi? Hoole ja armastusega paika pandud "juhuslikult" naalduvad ja vedelevad tünnid, lauad ja jahukotid laastatud poe ees mõjuvad vastupidiselt taotletavale juhuslikkusele just nii, nagu nad oleks sinna sihilikult asetatud.

...read more.

Middle

Stsenaarium, tegelased ja näitlejad.

Hoopis hullem on aga, et kogu loo stsenaarium ei ole suurem asi. Siin on vildakat ja juba eos parandamist väärinut liigagi palju... Nii palju ebaloogikat ja küsimusi ühe filmi kohta, on nüüd küll palju. Esiteks ebaloomulik dialoog, mida tegelased  esitasid – kas tõesti ei tee filmi stsenaristid eesti kirja- ja kõnekeelel vahet? Tegelaste ülidramaatiline ja ebaloomulik jutt ei lase hetkekski unustada, et tegu on fiktsiooni, filmi ja näitlejatega.

Tegevustiku puhul tundub, et need olid kuidagi väga suvaliselt jaotatud ja välja mõeldud eesmärgiga lihtsalt kaader täita, mis aga pingutustest hoolimata ei õnnestunud (siin oma osa eespool mainitud kunstnikdekoraatori tööl). Ei usu mina, et poisid pärast lahingut ja klassikaaslaste surma rongi katusele lällavaks sihtmärgiks läheksid, et siis neidki sama saatus tabaks. Üleüldse ei jätnud ükski poisike võitleja muljet, saan aru, et tegu ei olnudki professionaalsete sõduritega, kuid mingisuguse instruktaaži või õpetussõnad pidid nad ikkagi enne lahingusseminekut saama. Siin oli aga üks täielik ajudeta kamp, kes varem või hiljem naeruväärselt surma saavad.

...read more.

Conclusion

“Nimed marmortahvil” on, nagu “Kevadegi”, eesti film eestlastele. Ei usu, et pealiskaudne ja kiirustav lugu eestlaste vabadusvõitlusest mõnel hispaanlasel või jaapanlasel mingeid emotsioone esile kutsuks. See on lihtne film meile (lollile eestlasele?) endile, kus saame nii nutta kui ka naerda. Üritati teha hollywoodilikku filmi, mis palju sisse tooks, kõik eeldused olid ju et peaaegu olemas  – suur eelarve, andekad näitlejad, tunnustatud operaator – kuid sisu peale ei mõeldud… Ehk läheb järgmine kord paremini. Kõigest negatiivsest hoolimata on see ikkagi siiani eesti parim mängufilm. Kahju muidugi…

Lõpuks pean vist nõustuma ikkagi kitsede arvamusega: “Päris hea, aga mitte nii hea kui raamat.”

Tanel Toom,

FV-11

...read more.

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Open Box Problem section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Open Box Problem essays

 1. Maximum box investigation

  already gave me a higher volume. The volume of the box when the corner square length was 1.5 cm was 73.5 cm�. I tried a few other corner square lengths that were between 1 and 2. The first was 1.75 cm and for this length I got a higher volume again!

 2. Open Box Problem

  (a) size of cut (cm2) (x) volume (cm3) 5 0.8333 9.259259248 8 1.333 37.92592415 10 1.6667 74.07407405 50 8.333 9259.259248 By using X=A/6, I should be able to work out the optimum cut and largest volume for any square. So, if I had a square dimensions 20cm x 20cm, I can calculate the optimum cut and give the

 1. Tbe Open Box Problem

  Width (cm) Length (cm) Height (cm) Volume (cm�) 4.1 31.8 11.8 4.1 1538.484 4.2 31.6 11.6 4.2 1539.552 4.3 31.4 11.4 4.3 1539.228 4.4 31.2 11.2 4.4 1537.536 4.5 31 11 4.5 1534.5 4.6 30.8 10.8 4.6 1530.144 4.7 30.6 10.6 4.7 1524.492 4.8 30.4 10.4 4.8 1517.568 4.9 30.2 10.2 4.9 1509.396 From this table,

 2. THE OPEN BOX PROBLEM

  In doing this I get an answer of 0.211, or a proportion of 1/4.73. To see if this is correct I decided to look at different size square, 20cm by 40cm. I worked out a 1/4.73 of 20, which was 4.228cm so I made a spreadsheet to work out the

 1. The open box problem

  V= [(5 - 2C) 2] x C V= [(5 - 2x0.833) 2] x 0.833 V= 9.259258 It works, with graphing values into the formula we can see that we've got it right. 4cm x 4cm Max Box Size of card 4 Size of cut-out Width Depth Height Volume 0 4

 2. Investigate the volume of an open box constructed by one piece of rectangular card ...

  x c x/c 20 4.2265 4.732048 30 6.3397 4.732085 17 3.5925 4.732081 Average = 4.732071 My prediction proved to be correct and I have added a third row to the data and the average of the three results gives me a formula of the cut size for maximum volume: This

 1. The Open Box Problem.

  This is my final table, showing the maximum area with the cut out measured to 3 decimal places. As you can see from this table, and also from the graph that I have drawn, the maximum volume is obtained when the cut out measures 3.333cm.

 2. The Open Box Problem.

  3.0322 0.58 0.58 1.84 2.84 3.0308 0.59 0.59 1.82 2.82 3.0281 0.6 0.6 1.8 2.8 3.024 0.61 0.61 1.78 2.78 3.0185 0.7 0.7 1.6 2.6 2.912 0.8 0.8 1.4 2.4 2.688 0.9 0.9 1.2 2.2 2.376 1.0 1.0 1.0 2.0 2.000 1.1 1.1 0.8 1.8 1.584 1.2 1.2 0.6 1.6

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work