• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Kunstnik ja dekoraator.

Extracts from this document...

Introduction

“Nimed marmortahvlil”

Kaks kitse söövad kino taga rohtu.

Nad leiavad rohust “Nimed marmortahvlil”

filmirulli ja näksivad seda.
- “Päris hea.”
- “Jah, aga mitte nii hea kui raamat.”

Kauaoodatud ja enimvaadatud. Need on esimesed omadussõnad, mis varakult üles haibitud uue eesti filmiga “Nimed marmortahvlil” esmalt assotseeruvad. Tegelikult oli film ikkagi üle eesti keskmise. Tore oli vaadata, et sellist uimerdamist ja tühje maastikuvaateid oli vähem kui tavaliselt ühes eesti mängufilmis kombeks, kuid ainult sellest ikkagi ei piisa… Järgnevas kriitilises analüüsis püüabki autor anda hinnangu filmi kohta üldiselt ning vaagida ka filmi erinevaid aspekte.

Kunstnik ja dekoraator.

Kui filmi kunstnikutööst rääkida, siis tekib küsimus, kas seal ikka peale tavadekoraatori üldse mõni teine tegelane oli, kes ennast kunstnikuks võiks nimetada. Kõik ajastule kohased asjad olid ilusti välja valitud ja kenasti tähestiku (või pikkuse) järgi lauale laotud, ebavajalik kaadrist välja lohistatud, aga… kes seda uskuma jäi? Hoole ja armastusega paika pandud "juhuslikult" naalduvad ja vedelevad tünnid, lauad ja jahukotid laastatud poe ees mõjuvad vastupidiselt taotletavale juhuslikkusele just nii, nagu nad oleks sinna sihilikult asetatud.

...read more.

Middle

Stsenaarium, tegelased ja näitlejad.

Hoopis hullem on aga, et kogu loo stsenaarium ei ole suurem asi. Siin on vildakat ja juba eos parandamist väärinut liigagi palju... Nii palju ebaloogikat ja küsimusi ühe filmi kohta, on nüüd küll palju. Esiteks ebaloomulik dialoog, mida tegelased  esitasid – kas tõesti ei tee filmi stsenaristid eesti kirja- ja kõnekeelel vahet? Tegelaste ülidramaatiline ja ebaloomulik jutt ei lase hetkekski unustada, et tegu on fiktsiooni, filmi ja näitlejatega.

Tegevustiku puhul tundub, et need olid kuidagi väga suvaliselt jaotatud ja välja mõeldud eesmärgiga lihtsalt kaader täita, mis aga pingutustest hoolimata ei õnnestunud (siin oma osa eespool mainitud kunstnikdekoraatori tööl). Ei usu mina, et poisid pärast lahingut ja klassikaaslaste surma rongi katusele lällavaks sihtmärgiks läheksid, et siis neidki sama saatus tabaks. Üleüldse ei jätnud ükski poisike võitleja muljet, saan aru, et tegu ei olnudki professionaalsete sõduritega, kuid mingisuguse instruktaaži või õpetussõnad pidid nad ikkagi enne lahingusseminekut saama. Siin oli aga üks täielik ajudeta kamp, kes varem või hiljem naeruväärselt surma saavad.

...read more.

Conclusion

“Nimed marmortahvil” on, nagu “Kevadegi”, eesti film eestlastele. Ei usu, et pealiskaudne ja kiirustav lugu eestlaste vabadusvõitlusest mõnel hispaanlasel või jaapanlasel mingeid emotsioone esile kutsuks. See on lihtne film meile (lollile eestlasele?) endile, kus saame nii nutta kui ka naerda. Üritati teha hollywoodilikku filmi, mis palju sisse tooks, kõik eeldused olid ju et peaaegu olemas  – suur eelarve, andekad näitlejad, tunnustatud operaator – kuid sisu peale ei mõeldud… Ehk läheb järgmine kord paremini. Kõigest negatiivsest hoolimata on see ikkagi siiani eesti parim mängufilm. Kahju muidugi…

Lõpuks pean vist nõustuma ikkagi kitsede arvamusega: “Päris hea, aga mitte nii hea kui raamat.”

Tanel Toom,

FV-11

...read more.

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Open Box Problem section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Open Box Problem essays

 1. Investigation: The open box problem.

  �x2.28 V = (13-(2x2.29)) �x2.29 V = (13-(2x2.21)) �x2.21 V = 162.736128 V = 162.726636 V = 162.692244 X = 2.22 X = 2.23 X = 2.24 V = (13-(2x2.22)) �x2.22 V = (13-(2x2.23)) �x2.23 V = (13-(2x2.24)) �x2.24 V = 162.667392 V = 162.667392 V = 162.602496 X = 2.25 V = (13-(2x2.25))

 2. Tbe Open Box Problem

  Width (cm) Length (cm) Height (cm) Volume (cm�) 4.1 31.8 11.8 4.1 1538.484 4.2 31.6 11.6 4.2 1539.552 4.3 31.4 11.4 4.3 1539.228 4.4 31.2 11.2 4.4 1537.536 4.5 31 11 4.5 1534.5 4.6 30.8 10.8 4.6 1530.144 4.7 30.6 10.6 4.7 1524.492 4.8 30.4 10.4 4.8 1517.568 4.9 30.2 10.2 4.9 1509.396 From this table,

 1. THE OPEN BOX PROBLEM

  Before investigating the rectangles in the ratio of 3:1 I need to prove through algebra how to get the maximum volume for the rectangle with a ratio of 2:1. I have already worked out that 1/4.73 of the width of the box gives me the maximum cut out size of

 2. Open box Problem.

  As the value of X increase, W will also increase in proportional, so that I expect the ratio 1:3 will also has the same, so get this formula to calculate the max. value of X in a 1:3 rectangle. X=W/4.428 Now I will set the width of 12cm and the

 1. Open Box Problem

  (a) size of cut (cm2) (x) volume (cm3) 5 0.8333 9.259259248 8 1.333 37.92592415 10 1.6667 74.07407405 50 8.333 9259.259248 By using X=A/6, I should be able to work out the optimum cut and largest volume for any square. So, if I had a square dimensions 20cm x 20cm, I can calculate the optimum cut and give the

 2. Maths Courseowrk - Open Box

  But for the last two columns I have left them to 1 significant figure to prevent complexity. X L v=x(l-2x)2 l/x 0.83333 5 9 6 1.66666 10 74 6 3.33333 20 523 6 6.66666 40 4741 6 In the above table I have placed the values of X which are

 1. The Open Box Problem

  volume (cm�) 1.6 98.304 1.61 98.352324 1.62 98.394912 1.63 98.431788 1.64 98.462976 1.65 98.4885 1.66 98.508384 1.67 98.522652 1.68 98.531328 1.69 98.534436 1.7 98.532 The highest volume is 98.534436 when 'X' is to two decimal places being 1.69. The highest volume when the cut out size is to two decimal places is when 'x' is 1.69.

 2. Investigate the volume of an open box constructed by one piece of rectangular card ...

  To combat this I am only using rectangles of the ratio 1:2. I will try to complete at least two examples for this ratio. Ratio 1:2 Again for the volume of any box I will use the formula: And again I will need to show the values of the width,

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work