• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month
Page
 1. 1
  1
 2. 2
  2
 3. 3
  3
 4. 4
  4
 5. 5
  5
 6. 6
  6
 7. 7
  7
 8. 8
  8
 9. 9
  9
 10. 10
  10
 11. 11
  11
 12. 12
  12
 13. 13
  13

J. S. Mill Despre Libertate

Extracts from this document...

Introduction

John Stuart Mill "Despre Libertate" (1806-1873) Nascut la Pentonville, Londra �n 1806 este fiul economistului si filosofului Scotian James Mill si al Harrietei Mill. John Stuart a fost educat de tatal sau, cu sfaturile si ajutorul filosofului utilitarist Jeremy Bentham. A primit o educatie riguroasa si �n mod deliberat a fost crescut complet separat de alti copii; a �nceput sa �nvete greaca la v�rsta de trei ani, latina la sapte ani, logica la doisprezece si un curs de economie politica la treisprezece ani. Rezultatul educatiei primite de Mill a fost ambiguu: John a absorbit utilitarismul lui Bentham si al tatalui sau, dar a trecut si printr-o criza profunda la v�rsta adolescentei (declansata �n 1826). Acest eveniment l-a initiat pe Mill �n devenirea sa ca filosof, a lasat la o parte ceea ce el numea "un adevarat sectarianism interior", si a �nceput sa se elibereze de tatal sau, de Bentham si de rationalismul secolului al XVIII-lea, pe care ei �l reprezentau. Influentat de conceptia utilitarista a filosofului Bentham, conceptie publicata �n lucrarea "Catechism of Parlamentary Reform", Mill va �ncepe sa studieze sistematic si lucrarea lui David Ricardo, "Despre principiile economiei politice si ale impunerii". �n 1820 Stuart Mill viziteaza Franta, unde se �nt�lneste cu economistul Jean Baptiste Say, precum si cu Saint-Simon. La 15 ani, publica sub numele tatalui sau, rezumatul unor lectii de economie politica. Se instruieste temeinic �n filozofie si economie. �n 1822 �ntemeiaza un club al tineretului, "Utilitarism Society", unde �si expune ideile si initiaza o serie de dezbateri pe probleme de morala si politica. Paralel cu activitatea stiintifica Mill a lucrat timp de 30 de ani ca angajat al Companiei Indiilor. �n 1831 publica o serie de articole saintsimoniene �n cotidianul "Examiner" sub titlul "The Spirit of the Age". O data cu anul 1829 publica lucrarea "Eseuri de economie politica", urm�nd ca �n 1843 sa �i apara lucrarea de factura filozofica "Sistem de logica". ...read more.

Middle

Astfel chiar daca parerea acelui singur om este justa iar a tuturor celorlalti oameni injusta, cei din urma prin neacceptarea parerii celui dint�i pierd "posibilitatea �nlocuirii erorii prin adevar" dar acea parere nu poate fi impusa prin nici un fel de act de constr�ngere sau opresiune. Cu toate acestea cei care auz o mare �ncredere �n propriile lor pareri chiar daca vin �n contradictie cu lumea- prin lume poate fi �nteles mediul cu care vine �n contact direct individul sau clasa sociala din care face parte ori tara sau chiar epoca �n care traieste - si au credinta ca detin adevarul �n toate subiectele de discutie, au pretentia de a fi infailibili;trasatura des �nt�lnita �n cazul conducatorilor absoluti."A tagadui posibilitatea unei opinii de a se face ascultata, prin simplul argument ca acela care tagaduieste acest drept este sigur ca este vorba de o parere gresita, �nseamna sa sav�rsesti o grava confuzie: anume, sa presupui ca certitudinea unora �nseamna acelasi lucru cu certitudinea absoluta." Cu toate acestea Mill precizeaza ca "a �mpiedica rasp�ndirea unor pareri apreciate ca pernicioase nu �nseamna o pretentie la infailibilitate, ci pur si simplu �ndeplinirea unei �ndatoriri puse pe seama stap�nirii, care afirma ca actioneaza din convingere constiincioasa. Daca nu s-ar cuveni sa actionam niciodata conform propriilor noastre pareri, asa expuse erorilor cum sunt ele, atunci ne-ar ram�ne toate interesele ne�ngrijite si nu ne-am mai achita de nici o �ndatorire." �n continuarea acestor idei autorul aduce �n discutie importanta libertatii dogmelor religioase, acest fapt fiind exemplificat prin �nt�mplari si atitudini ce au domonat timpul lui Socrate, perioada rasp�ndirii crestinismului �n cadrul imperiului roman si era �ntunecata �n care crestinismul "traditional trimitea pe rug sau �n �nchisoare orice opinie sau dogma pe care o considera improprie sau periculoasa. Sirul exemplelor se �ncheie cu descrierea atitudinii prezente �n mediul social din perioada moderna, timpuri �n care intoleranta nu mai trimitea "ereticii" sa-si "purifice" sufletele �n focul rugurilor, dar se manifesta prin neacceptarea anumitor adevaruri doar pentru ca ele contraveneau cu diverse doctrine oficiale sau ale anumitor grupuri sociale ori religioase. ...read more.

Conclusion

Cartea exploreaza natura si limitele puterii care poate fi exercitata �n mod legitim de catre societate asupra individului. Mill dezvolta un principiu fundamental conform caruia fiecare are dreptul de a actiona precum doreste, �n conditiile �n care faptele sale nu �i afecteaza pe ceilalti. Daca respectivul act se rasfr�nge exclusiv asupra celui care �l comite, societatea nu are nici un drept de a interveni, chiar daca persoana �si face rau. Sunt exclusi din sfera acestei teorii cei care nu sunt totalmente capabili de a discerne (spre exemplu, copiii sau cei ce nu se afla �n deplinatatea facultatilor mintale). Se poate remarca faptul ca filosoful britanic nu considera ofensa o fapta negativa �ntruc�t este de parere ca o actiune nu poate fi restrictionata pentru ca �ncalca o conventie morala a unei societati. Mill apara cu o convingere puternica libertatea de exprimare. Aceasta este o conditie necesara pentru progresul intelectual si social. Nu putem fi niciodata siguri, afirma el, ca o idee nespusa nu contine elemente utile. De asemenea, va fi sustinut faptul ca a asculta pareri false este ceva productiv din doua motive. �n primul r�nd, pentru ca indivizii sunt mai dispusi sa renunte la opiniile eronate atunci c�nd se afla �ntr-o dezbatere si, �n al doilea r�nd, pentru ca teoriile corecte for fi continuu sustinute si reafirmate, nefiind doar propozitii unanim acceptate ca fiind adevarate. Fiecare trebuie sa �nteleaga de ce adera la un anumit set de idei. Constr�ngerea asupra unei persoane nu poate aparea din dorinta de a-i impune conceptii ale altora cu privire la modul de viata ori la conduita. Singura maniera prin care se poate �ncerca schimbarea unui individ este discutia de orice fel (fie ea mustrare, rugaminte sau implorare), �ntruc�t "asupra lui �nsusi, (...) individul este suveran". �n concluzie, Mill afirma ca societatea are mai multe de c�stigat daca respecta libertatea individuala. At�ta timp c�t faptele unei persoane nu au consecinte negative asupra alteia, aceasta trebuie lasata sa traiasca dupa propriile reguli si nu dupa norme impuse din exterior. ? John Stuart Mill "Despre Libertate" ?? ?? ?? ?? 1 ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Politics section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Politics essays

 1. Nicholas Fraser and Marysa Navarro's biography Evita is a cogent work that incorporates the ...

  and even led to Peron's brief imprisonment by the Navy in 1945. However, the authors point out that, even at this early stage of Peronism, Evita was becoming an integral part of Peron's propaganda machine, using the experience and contacts garnered through radio to slant the media's portrayal of events

 2. President J F Kennedy.

  John Quincy Adams was one of the great representatives of that extraordinary breed who have left a memorable history in our government and our way of life as a nation. Harsh and intractable, like the New England countryside from which he came, Adams gave meaning, consistency, and character to the American Republic in its earliest days.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work