• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Containercelloen og krligheden Hvad nu? Hvad har jeg gjort forkert? Er det min stttepind?

Extracts from this document...

Introduction

Leo William Engholm Sakharov – 7.a December stil Dansk - Tingseventyr Containercelloen og kærligheden ”Hvad nu? Hvad har jeg gjort forkert? Er det min støttepind? For støttepinden kan vi bare skifte, henne hos den lokale musikforhandler!” råbte celloen i fortvivlelse, oppe fra loftet. ”Gider du tie stille, der er nogle der prøver at sove her ovre!” råbte et par gamle sko ovre fra hjørnet. Celloen spurgte så skoene lidt beklemt:” Ved du så hvorfor jeg står her, og ikke nede i den varme stue, og bliver spillet på?” spurgte celloen. ”Vi er alle endt her oppe fordi, menneskerne ikke har brug for os længere. Gider du så tie stille nu?!” ”Ja selvfølgelig.” svarede celloen. Celloen forstod det ikke. De spillede jo på ham hver dag, og han stod så flot nede i den varme stue. De plejede altid, at spille den flotteste Mozart sammen. Men nu var han helt alene på et koldt og kedeligt loft. Celloens strenge var viklet ind i spindelvæv, og hans ene streng var knækket, efter at de havde slæbt ham op på loftet. Han tænkte, at de nok ville hente ham i morgen, fordi de savnede ham så meget. Næste morgen stod celloen stadig på loftet. Det var dog endnu koldere end i går, men celloen var helt sikker på, at de ville komme og hente ham i dag. ...read more.

Middle

Bilen stoppede brat op og bagagerummet blev åbnet. Manden tog hårdt om celloen og smed den ind i en stor container. ”Ih, goddag med dig!” sagde en sød lille tekop. Der var også en kæmpe stor fjernsynsskærm, som smilte sødt til den. Der var alverdens ting. Lige fra bøger til tøj og de var alle så venlige. ”Er det så jer, jeg skal spille for?” spurgte celloen stolt. ”Uh, det ville være skønt! Vi savner sådan noget underholdning.” svarede den søde lille tekop. ”Men er det ikke meningen, at jeg skal spille for jer?” Spurgte celloen fortvivlet. ”Jeg har ikke hørt noget. Har I det?” spurgte te koppen alle de andre ting i containeren. De kørte bare hovederne fra venstre til højre fuldstændig i takt. Man skulle tro, at de havde øvet det. ”Men hvorfor er jeg så her?” ”Den her container er sådan et slags sted, hvor folk lægger ting, de gerne vil have andre folk får gavn af. Når folk lægger ting her, er der ligesom, når folk ofrer noget til guderne.” svarede tekoppen. Te koppen var godt klar over, hvorfor de egentlig var endt her. Men kunne ikke nænne at såre celloen, som havde så store forhåbninger. Celloen fortalte hele sin livshistorie til dem. ...read more.

Conclusion

Han rejste sig op, og hoppede alt, hvad han kunne væk. Det kunne kun gå for langsomt. Celloen snublede over en gren. Han fik endnu en bule. Manden der stod og savede, fik øje på ham. Manden løb efter celloen. Celloens hjerte bankede som aldrig før. Celloen måtte væk! Manden stoppede op, da hans venner kaldte på ham i baggrunden. Celloen gispede efter vejret. Han var sluppet væk. Nu skulle han bare finde buen. Han hoppede i flere dage i forsøg på at finde buen. Han endte tilbage på skraldepladsen, i containeren sammen med de andre. ”Hvor har du dog været?” spurgte tekoppen, der var så glad for at se celloen igen. ”Jeg vil bare finde den bue, der kom brasende!” svarede celloen grædende. ”Jeg er her” svarede buen som stod henne i hjørnet. Celloen hoppede alt, hvad han kunne hen til buen. De strøg sig op ad hinanden. De var så lykkelige for at have fundet hinanden igen. Netop da celloen var hoppet ud af containeren for at lede efter buen, havde drengens mor sendt ham tilbage med buen. Moren ville ikke have flere efterladte ting med hjem. Buen strøg sig op ad celloen. Ud af celloen kom der den smukkeste musik, selvom den manglede en streng. Celloen og buen levede lykkeligt til deres dages ende i containeren og spillede den smukkeste musik sammen. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. Sr - Koreansk kristendom og buddhisme Den mest utbredte religionen i Sr ...

  Inn i dette spiller ogs� en type "kastesystem", som g�r ut p� at kun n�r alle innebefatter seg med sin plass i samfunnet, samt at alle kjenner sin plass i forholdet til andre s� kan det bli harmoni. Dette gjelder i hovedsak forholdet mellom keiser og unders�tt(herskeren god og unders�tten

 2. World lit. - komparativ analyse: Et Dukkehjem og Homo Faber

  han ikke l�ngere finder forn�jelse i, at jeg danser for ham og forkl�der mig i deklamerer. Da kunne det v�re godt at have noget i bagh�nden (s. 14) Dette citat er vigtigt, da det viser at Nora udm�rket er klar over, at Torvalds hengivenhed over for hende er baseret p� hendes attraktive udseende.

 1. Articles of VN War

  N�u dung d�n ho, se bi lu loa l� "t�n du Mat Vu Nhu Diem", l� "d�n �p Phat Gi�o", l� T�N �OI! Moi t� chuc, moi co so noi th�nh cua Viet Cong duoc ph�t tri�n h�t nang xu�t.

 2. EE(danish):Festen, af Thomas Vinterberg & Kunsten at grde i kor, af Peter Schnau Fog: ...

  De to film hedder; Festen, af Thomas Vinterberg & Kunsten at gr�de i kor, af Peter Sch�nau Fog. Det er n�sten mere end ti �rs forskel p� filmene, de er ikke fremstillet p� samme m�de og familierne lever forskellige liv men jeg tror jeg vil kunne finde ligheder frem.

 1. World lit.: Den Unge Werthers Lidelser

  Embedsmanden Albert pr�senteres som sagt som Werthers kontrastfigur. Medens Werther repr�senterer f�lelserne og lidenskaben, st�r Albert for v�rdier som det p�ne, korrekte og rationelle. Trods sine gode egenskaber kan Albert til tider virke for solid og for meget nede p� jorden - og dette ikke kun fordi at bogen er subjektiv netop i sin egenskab af en brevroman, og at Albert dermed udelukkende er skildret fra Werthers synsvinkel.

 2. Vilken skillnad finns det mellan en oerfaren och en erfaren frare nr det gller ...

  (A) N�r f�raren blir irriterad av andra medtrafikanter. (B) D� f�raren mer f�ljer medpassagerarnas r�d �n sitt eget omd�me. (C) D� f�raren st�rs av medpassagerarnas oljud. 19. I vilken omk�rningssituation visar en f�rare minst ansvar? (A) Vid omk�rning i kurva med god sikt.(B) Vid omk�rning av moped strax f�re en j�rnv�gskorsning. (C) Vid omk�rning strax f�re ett backkr�n. 20.

 1. Den ubehagelige konflikt i Martin Andersen Nexs lnningsdag bliver opbygget meget af hans skildring ...

  Egentlig er han født ind i arbejderklassen, men han føler sig ikke hjemme dér, og drømmer om et liv hos de fine og fornemme. I mislykkede forsøg på at sprænge rammerne begår han selvmord. Herman Bangs pointe var, at et menneske var for tæt forbundet til sin klasse, at man ikke bare kunne forlade den uden videre.

 2. Hvad forrsagede jordsklvet og hvordan pvirkede det befolkningen p Haiti? Hvad kan vi i ...

  [1] Hvad forårsagede jordskælvet i 2010? Jordskælvet på Haiti blev forårsaget af en brudzone der er delt mellem Haiti og Den Dominikanske Republik. De plader har gledet forbi hinanden, ca. 2 cm om året, som skaber en stor mængde energi.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work