• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Da li smo zaista postoji

Extracts from this document...

Introduction

Da li smo zaista postoji? To je prilicno pitanje, zar ne? Dodu�e to nije onaj koji je jednostavno odgovorio, i doista ne mogu biti. Naravno, obilje religije ce ti reci da da, mi ne postoje i da je "Bog" nas je u ono �to jesmo. To je svijet sve oko nas je jednostavno "Njegov" stvaranja i da smo trebali �ivjeti na ovoj Zemlji pridr�avajuci "Njegov" ce. Kada umremo, nakon �to je osuden, mi ili ce biti poslan na nebo ili pakao, gdje na�a du�a ce provesti ostatak svog dana To je, naravno, vjerojatno najpopularniji sustav vjerovanja, bez obzira na koji okus religije netko odluci slijediti. Na�alost, to ne pru�a mnoge odgovore za one s otvorenog uma, i ako ste svijest te�ko nedostaje, pretplate na religiju je jedan od najbr�ih nacina za ubiti kreativni um. Va� vlastiti intelekt je puno bolje u vodic razumijevanje �to se oko vas nego bilo koji vjerski tekst. Ali, cak i nakon �to ste otvorili svoj um prema gore, nakon �to ste naucili razmi�ljati izvan okvira ", misli li mi" stvarno "postoje ili ne, jo� uvijek je prilicno obeshrabljujuci jedan. Mislim da smo ovdje, mi nismo? Dnevni, disanja, prehrane, te ce o na�em svakodnevnom poslovanju. Za�to ne bismo postojati? Da mislim drugacije gotovo izgleda malo glup, na prvi pogled, a to nije sve dok mo�ete staviti stvari u perspektivu da pocinje da se malo vi�e smisla. ...read more.

Middle

to znaci da smo veliku kolicinu energije na raspolaganju. Na� okoli� i interakcije nisu samo "tamo", nego oni �to na� um ima postavljen ispred nas. Nakon �to ste ovo razumjeli, to postaje vrlo lako shvatiti zakon atrakcija i vidjeti kako to donosi odredene stvari u va�em �ivotu. U smislu, �ivot je jako puno san, jer znam da mogu to oblik i plijesni na bilo koji nacin mogu izabrati. To ne znaci da sam samo ugriz moje prste i sve �to trebam je ba� tu, nego moja okolici ce se prilagoditi kako bi bez obzira na aspekt u mom �ivotu �to �elim. Na�alost, puno ljudi koji imaju tvrdo vrijeme prilagodavanja takvih razmi�ljanja, i tako da je vjerojatno ne cudi da vecina ljudi koji spadaju u tu kategoriju imaju tendenciju da budu nesretni. Oni ne vide �ivot kao ne�to �to mogu promijeniti u svojoj volji, nego ne�to �to imaju samo da se "bave". Oni su zadovoljni s nacinom na koji stvari rade out oko njih, pa su dosljedno ispunite svoj um sa negativnih razmi�ljanja. Ne samo da oni misliti te misli, ali oni doista vjeruju u njih previ�e, a time i njihov svijet je obicno daleko od zadovoljstva. Cak i ako niste u vjerske barem malo, tu je jo� uvijek vrlo dobre �anse ste svibanj pada u znanstveno kamp stvari. ...read more.

Conclusion

Vi�e od vjerojatno da cete zavr�iti upravljanju uspje�ne poslovne ili stvoriti ne�to jedinstvena vrijednost koju mo�e isporuciti na �iroku publiku. Iako je svaka odvojena avenues, oboje vas odvesti na isto mjesto. Na�alost, vecina ljudi misle zakon atrakcija znaci misliti na ne�to i da ga ostvariti iz nicega, pa za�to su tako dobiti frustriran i odustati od njega. Ako zaista �elite uciniti dodatni $ 20 svaki tjedan, ne idete naci od 20 dolara ostavio u va� novcanik jedan dan potpuno izvan plavo. To je 20 dolara i dalje ce morati uci u tvoj �ivot preko neke avenije, i bez obzira �to drvored koji je, jo� uvijek si iduci u kraj gore sa dodatnih 20 dolara. Tako je u odgovoru na veliko pitanje, da, ja mislim da "postoji", ali mo�da ne u smislu da mnogi ljudi su upoznati s. Naposljetku vi dugujete to za sebe da na najbolji vlastite stvarnosti, kao �to je to samo za sebe da ste ranjavanje drugacije. Ja koristiti zakon atrakcija u gotovo svemu �to radim sada, a ja dosljedno vidjeti tok rezultata to mi donosi. S druge strane, ako se odlucite ismijavati na takve stvari i vratiti se �ivi turoban nacin �ivota nego biti moj gost, ali razumijem ste samo sebi ote�ava i nitko drugi. Ja ne mogu do�ivjeti svoju stvarnost i ne mo�ete do�ivjeti mina, ali barem znam da moje je sve bolje svaki dan. Mo�ete li reci isto? ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. MARKETING MIX CA HEINEKEN TI TH TRNG VIT NAM:Heineken marketing strategies

  nam 2013 do c�c nh� d�u tu trong nuoc v� nuoc ngo�i se mo rong d�u tu trong linh vuc n�y. Nhi�u h�ng bia n�i ti�ng th� gioi d� d�u tu v�o Viet Nam trong nhi�u nam nay, trong d� c� c�c h�ng Carlsberg, Heineken, San Miguel, Miller...

 2. Tematem mojej prezentacji jest paraboliczno dziea Ryszarda Kapuciskiego pod tytuem Cesarz. Jest to reporta ...

  Podsumowujac "Cesarz" jest dzielem parabolicznym, bo opowiada o sposobie sprawowania wladzy totalitarnej. Pokazuje, ze nie zaleznie od tego gdzie kraj lezy na mapie i tak wszedzie sytuacja przedstawia sie tak samo. Hajle Sellasje wystawial drogie przyjecia sprowadzal zza granicy kawior, a w tle glodowaly miliony os�b.

 1. e - Marketing. Svaka tvrtka nastoji razvijati nove proizvode, to zbog zadovoljavanja elja i ...

  Tvrtka koja ne razvija nove proizvode osjetljiva je na promjene potreba i ukusa potro�aca, na nove tehnologije, na skraceni �ivotni vijek proizvoda i na povecanu konkurenciju. Istodobno, novi proizvodi propadaju po zabrinjavajucoj stopa te je procijenjeno da oko 75% proizvoda propada u samom startu.

 2. Milan Kundera, Nieznośna lekkość bytu. W tym eseju porwnawczym przedstawię taką oto miłość, ...

  Rozpaczliwie stara sie zrobic wszystko, aby zachowac dawna Catherine, aby zn�w miec ja dla siebie, byc z powrotem z nia jednoscia - jednak nie odnosi to zadnego skutku. Determinacja Heathcliffa byla tak ogromna - a dodatkowo podsycana niechecia Catherine do wsp�lnych zaslubin - ze postanowil wyjechac i "nadrobic braki" w swoim statusie materialno-spolecznym.

 1. Charakteristika Jany Eyrov Na začtku knihy se setkvme s hlavn hrdinkou, Janou Eyrovou. ...

  Av�ak samozrejmne z�roven v Bohu nach�z� podporu pri dosahov�n� sv�ch c�lu. Mysl�m, �e autorka pou�ila roli Helenky, aby podtrhla a zv�raznila Janinu neklidnou a tvrdohlavou povahu. Jana v Lowoodu dosp�v� a dokonce se st�v� jednou ze sester. Pot� odch�z�, aby �la d�l za sv�m �ivotn�m c�lem.

 2. 'ycie na poczekaniu' - analiza i interpretacja

  Charakterystyczna cecha jezyka "Zycia na poczekaniu" jest jego prostota. Przekaz jest jasny, a wymyslne slownictwo nie stanowi bariery na drodze do wlasciwej interpretacji. Dob�r niezawilych sl�w moze byc r�wniez dowodem na poparcie wczesniej postawionej tezy, wedlug kt�rej osoba m�wiaca w wierszu stara sie w pewnien spos�b uporzadkowac chaos swoich mysli.

 1. Pisac : Taha Husein Kratki sadraj / Fabulalektire: Ovaj roman je zapravo autobiografija samog ...

  DjeÄakov najstariji brat je pohaÄao medicinu.Gradom se raširi tuberkuloza. Jednom prilikom brat se vraÄao s akcijelijeÄenja tuberkuloze. PredveÄe, brat je poÄinjao izgledati sve Äudnije. Vidjelose, smrtno je bolestan. Nije doÄekao ni jutro a veÄ je preminuo. Porodica sesusrela sa 2 smrtna sluÄaja u vrlo kratkom vremenskom razdoblju. DjeÄakodraste i bilo je vrijeme da poÄe izuÄavati nauke.

 2. "Parfem". Avtorot Patrik Ziskind uspeva da sozdade edna raznovidna mre`a na likovi koi ...

  kako markizot go izlekuval.?[4] Vo ovie izvadoci e vidlivo prisutna podelbata na lu|eto i nivnoto klasificirawe po stale`i. Ovaa podelba ja doka`uvame preku samiot Grenuj, so nametnuvawe na novo ruvo, nova obleka, naedna{ od nevidliv stanuva vidliv za svetot i po~ituvan.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work