• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Fretagets image kommer att frbttras i och med att det kommer att det kommer att mrkas att man hnger med i utvecklingen.

Page
 1. 1
  1
 2. 2
  2
 3. 3
  3
 • Essay length: 804 words
 • Submitted: 22/12/2003
Share this essay:
International Baccalaureate Languages

The first 200 words of this essay...

Företagets image kommer att förbättras i och med att det kommer att det kommer att märkas att man hänger med i utvecklingen.

Utbildning av personal kommer att ske, vilket innebär att eventuella problem med organisationers produkter, tjänster eller idéer kommer att minimeras. Även juridiska aspekter såsom t.ex. lagstiftning om bl.a. vad som får kopieras och ej gås igenom.

Digitaliseringen medför att det blir billigare och enklare för alla i och med t.ex. konvergens. Nu får text, ljud, bild etc. samma format.

Om vi inte övergår till det digitala systemet så skulle det även innebära en viss form av isolering, i och med att det mesta digitaliseras i form av kablage, apparater etc.

Johan Winlund informatör TV4

Digitaliserat olika områden med projekt där anställda har varit delaktiga och sagt hur dom vill ha det innan man genomfört det praktiskt. T.ex. så innan man installerade intranätet så sam-lades anställda i grupper och fick vara med och säga till hur just dom ville ha det. Så dom anställda fick vara med när det växte fram och då känner dom även att dom är delaktiga i det hela, vilket ger dom ett "ansvar".

Information går antingen via

Read more
The above preview is unformatted text

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • Over 150,000 essays available
 • Just £6.99 a month

 • "
  Markedbyteachers.com provide an excellent service by offering students useful exemplars to guide and shape their work.
  "
  Jackie Shanahan. Maths. A Level Student.
 • "
  Markedbyteachers.com has been, and still is, invaluable in understanding what was expected of me regarding essay writing.
  "
  Simon. Politics and International Relations. University Student.

Marked by a teacher

This essay has been marked by one of our great teachers. You can read the full teachers notes when you download the essay.

Peer reviewed

This essay has been reviewed by one of our specialist student essay reviewing squad. Read the full review on the essay page.

Peer reviewed

This essay has been reviewed by one of our specialist student essay reviewing squad. Read the full review under the essay preview on this page.