• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Haluammeko todella olemassa

Extracts from this document...

Introduction

Haluammeko todella olemassa? Se on aika kysymys, eik� olekin? Tosin se ei ole yksi, joka on helppo vastata, ja tosiaan voi koskaan olla. Tietenkin runsaasti uskontojen kertoo, ett� kyll�, meill� on olemassa ja ett� "Jumala" teki meist�, mit� me olemme. Ett� maailma ymp�rill�mme on yksinkertaisesti "H�nen" luomista, ja meid�n oli tarkoitus el�� t�ll� maapallolla noudattavat "H�nen" tulee. Kun me kuolemme, kun arvostellaan, me l�hetet��n joko taivaaseen tai helvettiin, jossa meid�n sielu viett�� loput sen p�iv�n T�m� tietenkin on luultavasti suosituin uskomusj�rjestelm�n, riippumatta siit�, mik� maku uskonnon joku haluaa seurata. Valitettavasti se ei anna paljon vastauksia niille, joilla on avoin mieli, ja jos olet tietoisuus on vakava puute, tilaaminen uskonto on yksi nopeimmista tavoista tappaa luovan mielen. Oma �ly on parempi opas, jossa pyrit��n ymm�rt�m��n, mit� ymp�rill�si kuin mik��n uskonnollinen teksti. Mutta vaikka olet avannut mielen yl�s, kun olet oppinut "ajatella ulkopuolella laatikkoon" ajatus siit�, olemmeko me "oikeasti" olemassa vai ei, on viel� melkoinen yksi. Siis me olemme t��ll�, ei me? Asuminen, hengitys, sy�minen, ja menee noin p�ivitt�ist� liiketoimintaa. Miksi emme ole? Ajatella muuten melkein tuntuu v�h�n typer�lt� ensi silm�yksell�, ja se vasta voit laittaa asiat oikeisiin mittasuhteisiin, ett� se alkaa tehd� v�h�n enemm�n j�rke�. Yksi suurimmista kannattajat ymm�rt�m��n, onko todella olemassa vai ei lain vetovoima. Sinun ei tarvitse olla uskomattoman suuri seuraaja lain vetovoima, mutta ymm�rt��, miten se toimii auttaa laittaa paljon asioita oikeisiin mittasuhteisiin. ...read more.

Middle

Vaikka emme tietoisesti t��ll�, mit� n�emme ymp�rill�mme on ainutlaatuinen vain meille. Sik�li kuin tied�mme, ovat vain tietoisen mielen. Vaikka se voi kest�� hetken aikaa, ett� uppoavat (se kesti 2 kuukautta ennen kuin t�ysin ymm�rt�nyt sit�,) t�m� tarkoittaa, ett� olemme uskomattoman m��r�n energiaa tarjolla. Ymp�rist�mme ja vuorovaikutus eiv�t ole pelk�st��n "siell�", vaan ne asiat mielemme on sijoitettu edess�. Kun ymm�rr�t t�m�n, se on eritt�in helppo ymm�rt�� lain vetovoima ja miten se tuo tiettyj� asioita el�m��si. Tavallaan el�m� on hyvin paljon unta, koska tied�n, ett� voin muokata sit� ja multa sit� haluamallaan tavalla min� valita. T�m� ei tarkoita, ett� en vain napsauttaa sormiani ja mit� min� tarvitsen on juuri siell�, vaan minun ymp�rist�ss� sopeudutaan tuo mit� osa el�m��ni, ett� haluan. Valitettavasti monet ihmiset ovat vaikea s��t�� t�llaista ajattelutapaa, ja niin se on luultavasti ole mik��n yll�tys, ett� useimmat ihmiset kuuluvat t�h�n luokkaan yleens� onneton. He eiv�t n�e el�m�� olevan jotain he voivat vaihtaa haluamakseen, vaan mit� ne on vain "k�sitell�." He tyytyv�isi� siihen, miten asiat sujuvat heid�n ymp�rill��n, ja he jatkuvasti t�ytt�� heid�n mieless��n negatiivinen ajattelu. Ne eiv�t ainoastaan pid� n�it� ajatuksia, mutta he todella uskovat niihin liikaa, ja siten niiden maailma on yleens� kaukana nautittavaa. Vaikka et uskonnollisia ainakin v�h�n, ett� on viel� eritt�in hyv� mahdollisuus voi kuulua tieteellisen leirin asioita. Tavallaan tiede voi sulkea mielen alas yht� nopeasti kuin uskonnon, vaikkakin tulevat t�ysin erilaisesta n�k�kulmasta. ...read more.

Conclusion

Voitte kuvitella itsesi kokouksessa runsaasti houkutteleva ihmisi� erilaisissa tapahtumissa, ja ennen pitk�� p��dyt tavata uusia ihmisi�. Ongelma ihmiset pitiv�t siit� keskittyy tien jotain kest�� tulla heid�n el�m��ns�, ei itse valmista tuotetta. Voit aloittaa tavata uusia ihmisi� yst�vien tai nykyisen ty�si, mutta riippumatta Avenue lopputuote on edelleen sama. Jos kuvittelette itsesi miljon��ri, joka miljoonaa dollaria ei ole juuri menossa paikalle kotiovellesi, olet menossa on ryhdytt�v� toimiin hankkia se. Enemm�n kuin todenn�k�ist� voit p��ty� toimitusjohtaja menestyv� yritys tai luoda jotain ainutlaatuista arvoa, joka voi toimittaa laajan yleis�n. Vaikka jokainen on erillinen keinoja, molemmat viev�t samaan paikkaan. Valitettavasti useimmat ihmiset ajattelevat lain vetovoima tarkoittaa ajatellut jotain ja ottaa se toteutuvat tyhj�st�, joten miksi he saavat niin turhautunut ja luopua siit�. Jos todella haluat tehd� ylim��r�isen 20 dollaria viikossa, et tule l�yt�m��n 20 dollaria laskun j�ljell� lompakon yksi p�iv� t�ysin tyhj�st�. T�m� 20 dollaria on viel� t�ytyy tehd� el�m��si kautta noin kadulla, ja riippumatta siit�, mik� avenue eli olet viel� menossa p��ty� lis�ksi 20 dollaria. Joten vastaus suuri kysymys, kyll�, uskon meid�n "olemassa", mutta ei ehk� siin� mieless�, ett� monet ihmiset tuntevat. Lopulta olet sen velkaa itsellesi tehd� parhaansa oman todellisuutenne, sill� se on vain itse Satutat toisin. K�yt�n lain vetovoima l�hes kaikessa mit� teen nyt, ja olen aina n�hd� virrassa tuloksia se tuo minulle. Toisaalta, jos p��t�t halveksia sellaisia asioita ja palata el�vien kolkko el�m�ntapa kuin olla minun kutsuvieras, mutta ymm�rt�� et vain haittaa itse eik� kukaan muu. En voi kokea todellisuuden ja et voi kokea minun, mutta ainakin tied�n minun on joka p�iv� parempaan. Voitko sanoa samaa? ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. Written Speech on Teen Suicide

  They simply want someone to help them. If a suicidal person can tell someone about his or her feelings, it may help to ease the depression. Here are some things to remember: Taken from Eleanor Ayer's book Teen Suicide: Is it too painful to grow up?

 2. Nature of Sympathy in Anna Karenina

  that for all his charms and apparent likeability, reacts to situations in such a way that is morally reprehensible and as a result, not deserving of reader sympathy. If we consider that to sympathize with a character we would need to determine them to be worthy of our sympathy first,

 1. MARKETING MIX CA HEINEKEN TI TH TRNG VIT NAM:Heineken marketing strategies

  t�i ch�nh 1950 -1951.Doanh thu c�ng ty v�n ti�p tuc tang v� tang g�p d�i sau sau ba nam d�. * Thap ni�n 60 Cu�i nam 1960, xu�t kh�u tang vuot troi dac biet tai My, Ph�p v� Thuy �i�n d� ch�m dut ho�n to�n n�i lo cua hoi d�ng

 2. e - Marketing. Svaka tvrtka nastoji razvijati nove proizvode, to zbog zadovoljavanja elja i ...

  nacionalnim gospodarstvima ili sna�nim korporacijama pojedinih razvijenih dr�ava. c) Razvojna istra�ivanja su usko ciljana istra�ivanja u sklopu razvoja novih proizvoda, uredaja, tehnologija, materijala, poslovnih strategija i dr. Rezultiraju krupnim inovacijama (primjerice personalkompjutori) koje ce prije ili kasnije takoder "provaliti" i savladati mnogi legalni i ilegalni konkurenti.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work