• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Komentarz do "Sporu" Ludmily Marianskiej

Extracts from this document...

Introduction

KOMENTARZ DO WIERSZA PT. "SP�R", LUDMILY MARJANSKIEJ O szczesciu swiat slyszal juz wiele, niejeden z filozof�w zadawal sobie trud odkrycia tajemnicy tego zjawiska. Antyczni epikurejczycy utozsamiali je z radoscia doczesna, sredniowieczni mnisi z asceza. Wiersz Ludmily Marjanskiej "Sp�r" jest wsp�lczesnej glosem artystki w odwiecznej dyskusji na temat szczescia. Przygladajac sie utworowi, juz na samym poczatku mozemy zauwazyc specyficzne graficzne wyr�znienia tekstu. Zar�wno pierwsza jak i druga strofoida maja identyczna liczbe wers�w (piec) z takim samym rozkladem sylab (w pierwszych czterech wersach po osiem, w ostatnim trzy). Mozna zatem przyjac, iz autorka wyr�znia je na plaszczyznie graficznej, jako iz ostatnia, trzecia zwrotka jest juz trzywersowa, i posiada ograniczona do siedmiu liczbe sylab. Owy zwiazek pomiedzy kolejno odpowiednimi wersami pierwszej i drugiej strofoidy potwierdza ostatecznie rozklad rym�w. Choc czytajac osobno pierwsza, czy druga zwrotke trudno m�wic, iz mamy do czynienia z utworem rymowanym, to jednak, gdy spojrzymy na nie, jako na integralny utw�r, mozemy dostrzec, nie do konca dokladne, aczkolwiek obecne. rymy. Warto zauwazyc, iz sa to pary rym�w zenskich polaczonych nie r�wnolegle, czy krzyzowo, lecz odpowiednio pomiedzy pierwsza i druga zwrotka: "droga-otchlan", "strumieniem-milczenie", "i szczescie- nieszczescie", "chrzescil- piesci". ...read more.

Middle

By m�c poglebic te mysl, nalezy zwr�cic uwage, na postaci podmiotu lirycznego i adresata. Sa one w wierszu zupelnie niedostrzegalne, gl�wnie z powodu braku czasownik�w w formie osobowej. Dzieki temu utw�r moze wydawac sie bardziej zdystansowanym, co nie jest raczej typowe jest dla formy wiersza, kt�rego niemalze definicyjnym zalozeniem jest wlasnie ekspresywnosc odczuc. Jednak, po blizszym przyjrzeniu sie tekstowi dostrzezemy, iz nie jest on tej ekspresywnosci zupelnie pozbawiony, gdyz juz sam temat wymusza wyr�znienie przemyslen podmiotu lirycznego. Faktem jest jednak, iz brak bezposrednich zwrot�w od postaci m�wiacej obiektywizuje nieco nasz tekst, co kieruje nas ku filozofom powsciagliwym w okazywaniu emocji. Ta droga mozemy dojsc do konkluzji, iz podmiot liryczny w istocie wchodzi w polemike ze stoicka koncepcja szczescia. Poprzez pierwsza zwrotke ukazuje nam sie koncepcja stoickiego szczescia zderzona z rzeczywistoscia. Jak wiemy, stoicy propagowali ascetyczny i powsciagliwy w wyrazaniu emocji model zycia. Podmiot liryczny przerysowuje jednak nieco te mysl, ukazujac niedogodnosci zycia, takie jak "gl�d", "chl�d", "snieg pod stopami", "most zerwany", jako synonimiczne szczesciu. Jednoczesnie kontrastujac ten obraz z nieszczesciem rozumianym, jako przeciwienstwo szczescia, przeciwienstwo ascezy, zatem "smiech" i "gra". ...read more.

Conclusion

Widzimy jednak, ze motyw chmur nie zamyka calkowicie utworu. Autorka w finalnym wersie bawi sie przeciwienstwami. "Gre" kontrastuje ze "sporem", "wieczne", z "odwiecznym". O ile pierwsza pare mozna uznac za antynomie, o tyle nie jest to jednoznaczne w przypadku drugiej. "Wiecznym" okreslamy cos nieograniczonego w czasie, "odwiecznym" natomiast, cos juz od wiek�w trwajace. Widzimy zatem, iz slowa te nie sa przeciwienstwami, lecz swoimi dopelnieniami. Odnoszac to zjawisko do calosci utworu, postrzegac mozemy szczescie i nieszczescie juz nie jako antynomie, lecz jako dopelnienia, jako integralne, zalezne od siebie i nierozlaczne elementy. Zgodnie z uproszczona strukturalistyczna interpretacja tekstu mozemy powiedziec, iz rozpatruje on zagadnienie szczescia jednostki, podkreslajac jak jest ono niestale. Wyrazanie go za pomoca swoistych antynomii, wskazuje na przewrotnosc szczescia, kt�re niczym sinusoida przeplata sie przez nasze zycie. Tytulowym sporem bylby w tym kontekscie konflikt pomiedzy szczesciem, a nieszczesciem czlowieka, podkreslajacym zmiennosc tego zjawiska. Idac jednak dalej dostrzegamy, iz istotnie utw�r ukazujac nam nieustanna zmiennosc tego szczescia podkreslajac jednak niemoznosc rozlaczenia go od niepowodzenia, gdyz tak, jak w sporze, potrzeba dw�ch stanowisk by m�c m�wic o dyskusji, tak w przypadku jednostki niezbedne sa zar�wno szczescie, jak i jego przeciwienstwo. 1 ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. Tematem mojej prezentacji jest paraboliczno dziea Ryszarda Kapuciskiego pod tytuem Cesarz. Jest to reporta ...

  Nie ma znaczenia czy jest to Egipt, czy Kuba i tak wszedzie wazna role odgrywa propaganda i lamanie praw obywateli. Kazdy z tyran�w sw�j zywot konczy tak samo ! Jego rzadzy zostana obalone a jemu w najlepszym przypadku udaje sie przezyc, jezeli powstancy go nie zabija!

 2. Tematem mojej prezentacji jest aluzja polityczna do sprawowania wadzy przez komunistw, ktr mona odczyta ...

  Przykladowo ceny miesa i wedlin podwyzszono o 69%, cukru o prawie 100% ! Zeby uspokoic spoleczenstwo rzad zdecydowal sie na jednorazowe doplaty do wynagrodzen robotnik�w. Niestety to nie zaspokoilo sytuacji. W Etiopii r�wniez wybuchla epidemia glodu, kt�ra byla przyczyna kolejnych bunt�w Co prawda na wieksza skale, ale pociagnela za soba wazne skutki.

 1. Milan Kundera, Nieznośna lekkość bytu. W tym eseju porwnawczym przedstawię taką oto miłość, ...

  wonia kobiecego lona, bijacego z wlos�w Tomasza, i momenty, gdy trzymal ja za rece, przytulal i patrzyl prosto w oczy, w dusze. Bardzo znaczaca role w zyciu Teresy odgrywala niezwykle logiczna dla niej dwoistosc ciala i duszy, kt�rej Tomasz do konca nie rozumial.

 2. Charakteristika Jany Eyrov Na začtku knihy se setkvme s hlavn hrdinkou, Janou Eyrovou. ...

  Ikdy� se k n� teticka ze zac�tku chov� odm�tave, Jana j� ospravedlnuje a neobvinuje ji. Odpou�t� ji a je dokonce ochotna c�stecne zapomenout. Nadruhou stranu v�ak Jana che, aby j� teticka mela r�da, ikdy� k n� teticka nechov� jin� pocity, ne� v detstv�, co� poukazuje na Janinu cti��dostivost._232_ DOLE Po smrti R��dov� se Jana vrac� zpet za Rochesterem.

 1. 'ycie na poczekaniu' - analiza i interpretacja

  Czuje sie czescia jakiejs nieznanej sztuki (kolejny kontrast miedzy pogladami egzystencjalnymi a przemysleniami podmiotu lirycznego; wg egzystencjalist�w nie ma zadnego konkretnego, z g�ry ustalonego planu, zadnej "sztuki"), marionetka na scenie teatru swiata. Jest calkowicie swiadoma, ze nie moze niczego "przecwiczyc" czy po prostu "przygotowac sie" do zycia (fakt ten zaznaczony

 2. InteractiveOral Prac

  Joanne: Cause I'm in the same situation too. Icha: Same situation? What do you mean by that? Ingrid: Maybe I'm stronger than her as I came from a lower income family and I'm tougher to handle the situation. Are you ready to hear the truth? Icha: (nodding) Ingrid: Ivy and I are both John's wife.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work