• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month
Page
 1. 1
  1
 2. 2
  2
 3. 3
  3
 4. 4
  4
 5. 5
  5
 6. 6
  6
 7. 7
  7
 8. 8
  8
 9. 9
  9
 10. 10
  10
 11. 11
  11
 12. 12
  12
 13. 13
  13
 14. 14
  14
 15. 15
  15
 16. 16
  16
 17. 17
  17

"Plataus formato spauda".

Extracts from this document...

Introduction

KTU Dizaino ir technologiju fakultetas Grafiniu komunikaciju in�inierijos katedra Skaitmeniniu reklamu teshnologiju Referatas "Plataus formato spauda" Darba atliko: Vilma Bacenaite Db2/8 Darba prieme: doc. K.Vaitasius Kaunas, 2003 Reklama - tai samojinga, neprievartine �moniu poveikio forma, kuria siekiama, kad jie atliktu tam tikrus veiksmus, pavyzd�iui, pirktu tam tikras prekes, remtu vienas ar kitas politines partijas, visuomenines organizacijas ir t.t. Todel reikia skirti apskritai reklama ir prekybos reklama, kaip viena i� realizavimo politikos, prekybos marketingo instrumentariju. Prekybos imones reklama, pateikdama potencialiems pirkejams informacija apie prekes, paslaugas, imone, siekia su�adinti nora apsilankyti imoneje ir isigyti siulomu prekiu. Reklamos tikslas i�plaukia i� imones marketingo, o �is savo ruo�tu i� imones bendruju tikslu. Reklama gali buti siekiama padidinti ar i�laikyti prekybos imones ar tam tikru joje realizuojamu prekiu apyvarta, supa�indinti su naujomis prekemis, ar naujai atidaryta parduotuve, informuoti apie kainu suma�inima, teikiamas paslaugas ir t.t. Reklamos tikslas i� esmes lemia ir reklamos objekta. Paprastai skiriamos dvi objektu grupes: prekes reklama arba tiesioginio poveikio reklama, prekybos imones arba netiesiogine reklama. Da�niausiai reklamuojamos tam tikros prekes bei paslaugos. Tiesiogine reklama kviecia vartotoja atlikti tam tikra veiksma. Didelems prekybos imonems, kurios prekiauja labai ivairiu prekiu asortimentu, neimanoma reklamuoti kiekviena preke, todel tenkinamasi tik aktualiomis prekemis, kurios savo patrauklumu bei palankiomis kainomis i�siskiria i� viso asortimento. Reklama gali atkreipti demesi i sezonine ar prie��ventine prekyba, prekiu i�pardavima pasibaigus sezonui ir pan. Netiesiogine reklama paprastai nekviecia vartotoju kokiems nors neatideliotiniems veiksmams, taciau daro jiems sisteminga poveiki norima linkme. Pavyzd�iui, atkreipiamas demesys i patogia parduotuves vieta, puikia prekiu kokybe, ivairu asortimenta ir t.t. �ios reklamos tikslas - sukelti susidomejima imone, formuoti jos teigiama ivaizdi ir pan. Reklamos priemones yra konkrecios formos, kuriomis kreipiamasi i verbuojamuosius (potencialius pirkejus) siekiant tam tikru veiksmu. Reklaminiame kreipinyje pateikiami svarbiausi argumentai, kurie padeda reklamuotojui patraukti verbuojamuju demesi bei simpatijas ir paskatinti juos atlikti tam tikrus veiksmus. Prie svarbiausiu reklamos priemoniu priskiriami skelbimai, radijo ir televizijos klipai, prospektai, katalogai, reklaminiai filmai, reklaminiai lapeliai, dekoracijos, reklaminiai suvenyrai, dovaneles ir t.t. ...read more.

Middle

arba padeli. 3) Pilkos spalvos balansas. Tai da�u perdengimas tam tikru santykiu (paprastai tai 75C, 62M, 60Y), kuris idealiai spausdinant u�tikrina vienoda da�u atspaudima, ir atspalvio buvimo nustatymo paprastumui �is laukas spausdinamas �alia "tikro" pilko 80%-nio lauko, sudaryto juodais da�ais. �ie laukai turi buti identi�ki, tada vaizdas neturi atspalvio. Ry�kus sudetinio lauko atspalvis, o, rei�kia, ir viso atspaudo, gali buti susijes su neteisingu da�u padavimo santykiu arba su nevienodu atspaudimu. Da�nai po pilkos spalvos balanso laukais yra u�ra�as "bal" (nuo �od�io "balance"). 4) slydimo ir skaidymosi kontroles elementai (juos taip pat vadina susitepimo ir dvejinimosi laukais). Paprastai tai du laukai, sudaryti i� lygiagreciu liniju, horizontaliu vienam ir vertikaliu kitam laukui. Po �iais elementais da�nai ra�omas �odis "slur" (pranc.- brokas). Ypac svarbu kontroliuoti slydima ir skaidymasi riedutineje spaudoje, cia formos slydimas per popieriu - da�na problema. Kontrolinio elemento veikimo principas toks: jei slydimas vyksta vertikalia kryptimi, tai horizontalios linijos taps storesnes, o vertikalios - ne (jos tik taps truputi ilgesnes, bet tai prakti�kai nepastebima). O �tai horizontaliu liniju pastorejimas, tegu ir ne�ymus, i� karto nulems i� ju sudaryto lauko patamsejima, lyginant su "vertikaliuoju". �is vizualus efektas ir leid�ia akimirksniu i�ai�kinti slydimo ir skaidymosi buvima. Be statmenu liniju sistemos tam kartais naudojami kontroliniai elementai koncentriniu apskritimu pavidalu. Ju veikimo principas toks pat. 5) Elemenai rastriniu ta�ku atspaudimo kontrolei. Tai gali buti radialines erdves, ivairus elementai, derinantys ivairaus da�nio rastrinius ar �trichinius elementus, taciau da�niausiai sutinkami laukai su 40%-niais ir 80%-niais rastriniais ta�kais. Jie matuojami densitometru per atitinkama �viesos filtra, po to i�skaiciuojant toniniu duomenu prieaugi (t.y. matavimu rezultatai lyginami su nominaliomis reik�memis - 40% ir 80%). Tai darant reikia tureti omenyje, kad rastriniu elementu padidejimas gali buti salygotas ne tik atspaudimo, bet ir slydimo, skaidymosi. Todel rekomenduojama pa�alinti problemas prie� matuojant toniniu duomenu padidejima. 6) Santykinio spaudos kontrasto kontroles laukai. Paprastai tai du laukai kiekvienos spalvos da�ams su santykiniu rastriniu ta�ku plotu 100% ir 80%. Matuojami ir lyginami �iu lauku tankiai. ...read more.

Conclusion

KM-4850w: bazine 256 MB + 10 GB HDD KM-4845w: bazine 128 MB + 10 GB HDD Duomenu formatai HP-GL, HP-GL2, HP-RTL, TIFF, Calcomp 906/907, PCX, JPEG, RLC, BMP, CALS, T6X, DWG/DXF,; papildomai: PostScript 3, PDF, CIT-TG4, TIFF 8-bit grey. Tinklo sasaja 10Base-T, 100Base-TX Protokolai TCP/IP, EtherTalk, lpr/lpq, HTML, SMB, SNMP Funkcijos "Scan-to-PC" Skenavimo sparta 4,8 m. / min. Maks. skenavimo ilgis 6000 mm Skenavimo geba 150 - 2400 dpi Tinklo protokolai TCP/IP Failu tipai TIFF, PCX, T6X, BMP, CIT/TG4, RLC, CALS1 & 2, HP-RTL, JPEG RU-4 Popieriaus padavimo rulonas Roll heater Rulono kaitintuvas Scanner / plotter system (E) Skenavimo / spausdinimo plok�te E tipo Kopijavimo atmintis 128, 256, 512 MB (DIMM) Paper folding machine Popieriaus lankstymo irenginys Scanner stand Skenerio stovas (spintele) Plot file format PostScript 3/PDF, TIFF 8-bit grey/Colour, CIT-TG4 (intergrph) Med�iagos dideliam formatui Heavy Coated High Color Contrast Storas popierius, kontrastingos spalvos, skirtas spausdinti sintetiniais ra�alais. Standus popierius, kontrastingos spalvos, skirtas spausdinti ir paprastais ir pigmentiniais ra�alais. Lipnus popierius Lipnus 3M popierius - NAUJA! Popierius su lipnia nugarele, labai patogu u�klijuoti Popierius su lipniomis i�ilginemis juostomis nugareleje, lengva u�klijuoti ir nuklijuoti kaip populiariuosius POST IT'us. Satin Photo �velnus aksominis popierius meni�kiems atspaudams Fotografines kokybes atspaudams skirtas popierius blizgiu pavir�iumi Plevele Gloss Plevele Matt Lipni plevele, blizgiu pavir�iumi Lipni plevele, matiniu pavir�iumi Back Light 3M Transparent Film Skaidrus baltas filmas �vieciancioms "skaidrems" gaminti Ypatingos kokybes skaidrus bespalvis filmas interjero akcentams, vitrinoms Light Poliester NON WOVEN pluo�tas Mechani�kai tvirtas audinys, daugkartiniam suvyniojimui, pvz. stendams, baneriams Nedegus, su ry�kia struktura, primenacia audini, dekoratyvus ir madingas pluo�tas Soft Cloth Art Canvas Med�iaga veliavu, u�uolaidu spausdinimui Ideali med�iaga reprodukciju spaudai. Turi budinga drobes tekstura 3M plevele �viesde�ems 3M plevele Sodrios neblunkancios spalvos lauko ir vidaus reklamai, garantija iki 5 metu Super produktas su 5 metu garantija. Elastinga ry�kaus kontrastingumo plevele bet kokiems pavir�iams, tinka fotopano ir automobiliams Turinys 2psl. Plakatai Kas tai yra kontrolines skales, kam ir kodel jos reikalingos. 3psl. Operatyvines spaudos kontroles skales 5psl. Formu gaminimo procesu kontrole Pospausdiminiu procesu kontrole 6psl. Pabaigai Tentai, palapines I�orine reklama 8psl. Ploteris 9psl. Kyocera - Mita KM-PS4850w/PS4845w 11psl. Med�iagos dideliam formatui Literatura http://www.edenografika.lt http://www.redi.lt/ http://www.reco.lt 1 ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. MARKETING MIX CA HEINEKEN TI TH TRNG VIT NAM:Heineken marketing strategies

  l�m viec, bua an t�i, trong khi thuong thuc tr� choi b�ng ch�y hoac chi trong khi xem truy�n h�nh se chi ra rang Heineken c� th� duoc say moi l�c, moi noi. �� duoc giai tr� l� mot c�ch t�t d� giu mot thuong hieu trong t�m tr�, m�

 2. Prose Commentary Pat Barker "Regeneration"

  There is also a repetition of the "s" sound in words such as "slipping and stumbling" for exactly that, to create the sound of someone slipping in the wet mud. The writer also uses words such as "cold", "khaki" and "tight cloth" to create a chilling stiff sound to make the reader feel the cold that "Burns" is experiencing.

 1. Fantastikos elementai F.Kafkos apysakoje"Metamorfozë" ir M.Bulgakovo romane "Meistras ir Margarita"

  neseniai i� iliustruoto �urnalo i�kirptas ir istatytas i dailius paauksuotus remus paveikslas. Jame pavaizduota sedinti dama su kailine kepure ir kailiniu boa". �ia detale ra�ytojas parodo vaikino pavir�utini�ka pasaulio samprata - Zamza jaunesnysis norejo susikurti idealaus gyvenimo vizija, vaikydamasis trumpalaikio gro�io, mados, taciau nesigilindamas i svarbesnius dalykus, tokius kaip, pavyzd�iui, gyvenimo filosofija.

 2. Kodël Bulgakovui romane "Meistras ir Margarita" reikia Volando ir jo svitos? Kokie jie?

  Atrode, kad Volando veido oda am�iams idegusi sauleje." O iki tos akimirkos Volandas, kaip ir dera velniui, turi daug veidu ir bendraudamas su skirtingais herojais u�sideda vis kitokia kauke. Taip, pavyzd�iui, ai�kindamas savo atvykimo i Maskva tiksla, jis kas karta mini skirtingas prie�astis: Benamiui ir Berliozui sako, kad atvyko tyrineti

 1. Techninës termodinamikos pagrindinës sàvokos ir apibrëþimai.

  2. darbo forma, kai vienas kunas veikia kita. Energijos perdavimas darbo forma susijes su judejimu. �iluma ir darbas - skirtingos energijos formos. Q=L Q-�iluma; L-Darbas, matuojamas tais paciais vienetais J. Energijos kitimas, susijes su kuno ar jo dalies judejimu, vad.darbu. darbo procesuose naudojama kunu savybe plestis nuo �ilumos.

 2. Tematem mojej prezentacji jest aluzja polityczna do sprawowania wadzy przez komunistw, ktr mona odczyta ...

  W celu uwiarygodnienia tych twierdzen, propaganda przedstawiala wysokie wskazniki gospodarcze z wybranych sektor�w - wysokie pozycje w produkcji wegla kamiennego. Owszem wedlug oficjalnych danych Polska faktycznie zajmowala 4 pozycje na swiecie. Jednak do produkcji energii elektrycznej, stali, cementu, statk�w poslugiwano sie przestarzalymi, energochlonnymi i rujnujacymi srodowisko naturalne technologiami, a konkurencyjnosc

 1. Milan Kundera, Nieznośna lekkość bytu. W tym eseju porwnawczym przedstawię taką oto miłość, ...

  Rozpaczliwie stara sie zrobic wszystko, aby zachowac dawna Catherine, aby zn�w miec ja dla siebie, byc z powrotem z nia jednoscia - jednak nie odnosi to zadnego skutku. Determinacja Heathcliffa byla tak ogromna - a dodatkowo podsycana niechecia Catherine do wsp�lnych zaslubin - ze postanowil wyjechac i "nadrobic braki" w swoim statusie materialno-spolecznym.

 2. IL SISTEMA AZIENDALE

  Nello svolgimento dell'attivit� economica i processi di PRODUZIONE SCAMBIO alimentano due diversi processi: quello di CONSUMO, che ha come presupposto la realizzazione della produzione e/o lo scambio, o quello di RISPARMIO, ma sorge un processo di INVESTIMENTO*, il quale genera a sua volta un processo di produzione e scambio.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work