• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Tematem mojej prezentacji jest aluzja polityczna do sprawowania wadzy przez komunistw, ktr mona odczyta w dziele Ryszarda Kapuciskiego pt.: Cesarz.

Extracts from this document...

Introduction

"Cesarz" - aluzja polityczna do sposobu sprawowania wladzy przez komunistów. Rzady Edwarda Gierka w Polsce. Tematem mojej prezentacji jest aluzja polityczna do sprawowania wladzy przez komunistów, która mozna odczytac w dziele Ryszarda Kapuscinskiego pt.: "Cesarz". Bardzo dobrym przykladem do udowodnienia, co tak naprawde mial na mysli Kapuscinski, piszac swój reportaz sa rzady Edwarda Gierka. Autor wydal swoja ksiazke w 1978 roku, czyli w czasie kiedy rzad I Sekretarza KC PZPR zmierzal ku upadkowi. Edward Gierek rzadzil jako czwarty z kolei Sekretarz Partii Robotniczej w Polsce, a poprzedzali go: Boleslaw Bierut, Edward Ochab i Wladyslaw Gomulka. Rzady sprawowane przez Edwarda Gierka sa nazywane "gierkowska dekada". Jednak wracajac do "Cesarza"... W Etiopii rzadzil Hajle Sellasje okreslany jako Zwycieski Lew plemienia Judy, Król Królów czy nawet Wybraniec Bozy ! Byl bardzo specyficznym wladca, bo sposób sprawowania wladzy w monarchii konstytucyjnej, która rzekomo byla Etiopia byl nieco inny niz powinien byc. Owszem Hajle Sellasje dal swojemu poddanemu narodowi konstytucje. Niestety byla ona napisana specjalnie dla Cesarza. Co za tym idzie Sellasje mial pelna kontrole nad wszystkimi i wszystkim ! Podobnie zreszta z Konstytucja Rzeczpospolitej Ludowej, która byla nowelizowana 24 razy, a ostatni raz podczas rzadów Edwarda Gierka w 1976 roku. ...read more.

Middle

" Hajle Sellasje udal sie w podróz za granice widzac co dzieje sie na jego dworze. Tak samo Edward Gierek szukal pomocy u zachodnich sasiadów systematycznie zadluzajac panstwo. Wszystko po to, aby poprawic nie tylko jakosc zycia Polaków, ale tez zadowolenie z jego rzadów. Doprowadzilo to do kompletnego zniszczenia gospodarki i PRL popadla w ogromny kryzys gospodarczy. Kolejna niespodzianka jaka zagwarantowal Edward Gierek dla ludnosci bylo wprowadzenie kartek na cukier. Bylo to zwiazane z fatalna sytuacja gospodarcza, poniewaz rzad chcac zwiekszyc zyski panstwa popadajace w co raz to wieksze dlugi eksportowal wiecej cukru. W kraju nad Wisla cukier stal sie rarytasem. Zeby kazdy obywatel Rzeczpospolitej Ludowej mial do niego dostep, wprowadzono wspomniane wczesniej kartki na cukier. W Polsce wytworzyl sie podobny podzial jak w Etiopii - palac i anty palac. Robotnicy ciagle wystepowali przeciwko rzadowi a najblizsi wspólpracownicy przekonywali mieszkanców, ze podwyzki cen towarów sa wylacznie dla ich dobra ! Mówiac o aluzjach politycznych "Cesarza" do rzadów Edwarda Gierka warto wspomniec o jezyku nowomowy, który rozpowszechnil sie na caly kraj. W "Cesarzu" Kapuscinski opisuje ten sposób komunikacji w nastepujacy sposób : "...aby bronic sie przed plaga donosicieli- nie wiadomo jak, gdzie i kiedy, bez szkól, bez kursów, bez plyt i slowników ludzie nauczyli sie drugiego jezyka, szybko, poliglotycznie opanowali nowy jezyk, przyswoili go i doszli w tym do niebywalej wprawy, takze my prosci i nieoswieceni, stalismy sie nagle narodem dwujezycznym. ...read more.

Conclusion

Natomiast Edward Gierek widzac co dzieje sie na Wybrzezu w Radomiu i Ursusie zgadza sie na przyjazd Jana Pawla II do Polski w 1979 roku i prosi go, zeby zawierzyl Bogu polskich robotników i modlil sie za pokój w panstwie. Przeciez to równiez jego ojczysty kraj ! Hajle Sellasje odwiedzajac prowincje wszystko wczesniej planowal, a na jego przyjazd wszyscy ludzie byli zadowoleni, witaly go tlumy itd. . Tak samo bylo podczas wizyt Gierka w Panstwowych Gospodarstwach Rolnych. Pokazywano prace maszyn rolniczych i zadowolonych rolników zbierajacych dobre plony ! William Brand, jeden z tlumaczów dziel Kapuscinskiego rozmawiajac z Kapuscinskim uslyszal takie slowa: "nigdy nie bede pisal o Polsce". Niestety wszystko co pisal zawsze bylo o Polsce. W "Cesarzu" tak naprawde chodzilo o kraj nad Wisla. Dlatego jest to to paraboliczna opowiesc o wladzy, z której plynie kilka waznych lekcji. Nie wazne czy glowa panstwa jest król, cesarz, dyktator, czy tez I Sekretarz. Wszedzie wladza totalitarna jest taka sama, a najlepszym przykladem jest wlasnie "Cesarz". Równie dobrze reportaz móglby miec inny tytul, który nawiazywalby do Gierka czy Brezniewa. Niestety Kapuscinski zyl w systemie totalitarnym i tylko przez aluzje mógl wyrazac swoje mysli. Kazdy system totalitarny upada w podobny sposób. Slaba sytuacja ekonomiczna, propaganda, bunt, rewolucja, az wreszcie rozpad i czekanie na lepsze jutro ! ?? ?? ?? ?? Marlena Augustyn klasa II "c" ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. Milan Kundera, Nieznośna lekkość bytu. W tym eseju porwnawczym przedstawię taką oto miłość, ...

  kochanek Tomasza: boi sie ich jak konkurencji, jest zazdrosna, ale najpotworniejszy z tego wszystkiego jest ból, spowodowany swiadomoscia co do niemoznosci zarzucenia schadzek przez Tomasza. Objawia sie on bardzo wyraznie w pierwszym snie, gdy Teresa "chciala zagluszyc ból duszy [odczuwany przez nia, gdy oglada Tomasza i Sabine kochajacych sie na tapczanie; przyp.

 2. Charakteristika Jany Eyrov Na začtku knihy se setkvme s hlavn hrdinkou, Janou Eyrovou. ...

  V Lowoodu má na Janu nejvetí vliv Helenka, která je velmi zásadová a krestansky zaloená. Oproti Helence je Jana absolutne odliné povahy. Jana nedokáe pochopit Helencino chování, napríklad kdy je Helenka potupována pred celou trídou a mlcky snáí svuj potupný "trest".

 1. Tematem mojej prezentacji jest paraboliczno dziea Ryszarda Kapuciskiego pod tytuem Cesarz. Jest to reporta ...

  We wszystkich wymienionych przypadkach wladcy utworzyli sobie grupe najblizszych wspólpracowników, którzy sa im wierni na smierc i zycie. Zarówno Hajle Sellasje jak i na przyklad Edward Gierek nagradzali swoich ministrów, donosicieli i pracowników urzedowych. Ludzie ci nie maja kontaktu z rzeczywistoscia, bo sa sterowani przez ich wladców.

 2. Rzecz o tym jak to w jednym ze swych wierszy poeta Przyboś się przeliczył

  (Zwlaszcza, jesli wczesniej traktowalo sie nazwisko w kategoriach Calvinowskich.) Co nie znaczy, ze od razu pozytywnie. Ale po kolei: mozna widziec tak, jak poeta Przybos katedre zobaczyl, co nie bez znaczenia - cud architektury, perle, i to jeszcze o swicie, gdy - jak wiadomo - zmysly ciut inaczej na zewnetrzne

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work