• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Tematem mojej prezentacji jest aluzja polityczna do sprawowania wadzy przez komunistw, ktr mona odczyta w dziele Ryszarda Kapuciskiego pt.: Cesarz.

Extracts from this document...

Introduction

"Cesarz" - aluzja polityczna do sposobu sprawowania wladzy przez komunist�w. Rzady Edwarda Gierka w Polsce. Tematem mojej prezentacji jest aluzja polityczna do sprawowania wladzy przez komunist�w, kt�ra mozna odczytac w dziele Ryszarda Kapuscinskiego pt.: "Cesarz". Bardzo dobrym przykladem do udowodnienia, co tak naprawde mial na mysli Kapuscinski, piszac sw�j reportaz sa rzady Edwarda Gierka. Autor wydal swoja ksiazke w 1978 roku, czyli w czasie kiedy rzad I Sekretarza KC PZPR zmierzal ku upadkowi. Edward Gierek rzadzil jako czwarty z kolei Sekretarz Partii Robotniczej w Polsce, a poprzedzali go: Boleslaw Bierut, Edward Ochab i Wladyslaw Gomulka. Rzady sprawowane przez Edwarda Gierka sa nazywane "gierkowska dekada". Jednak wracajac do "Cesarza"... W Etiopii rzadzil Hajle Sellasje okreslany jako Zwycieski Lew plemienia Judy, Kr�l Kr�l�w czy nawet Wybraniec Bozy ! Byl bardzo specyficznym wladca, bo spos�b sprawowania wladzy w monarchii konstytucyjnej, kt�ra rzekomo byla Etiopia byl nieco inny niz powinien byc. Owszem Hajle Sellasje dal swojemu poddanemu narodowi konstytucje. Niestety byla ona napisana specjalnie dla Cesarza. Co za tym idzie Sellasje mial pelna kontrole nad wszystkimi i wszystkim ! Podobnie zreszta z Konstytucja Rzeczpospolitej Ludowej, kt�ra byla nowelizowana 24 razy, a ostatni raz podczas rzad�w Edwarda Gierka w 1976 roku. ...read more.

Middle

" Hajle Sellasje udal sie w podr�z za granice widzac co dzieje sie na jego dworze. Tak samo Edward Gierek szukal pomocy u zachodnich sasiad�w systematycznie zadluzajac panstwo. Wszystko po to, aby poprawic nie tylko jakosc zycia Polak�w, ale tez zadowolenie z jego rzad�w. Doprowadzilo to do kompletnego zniszczenia gospodarki i PRL popadla w ogromny kryzys gospodarczy. Kolejna niespodzianka jaka zagwarantowal Edward Gierek dla ludnosci bylo wprowadzenie kartek na cukier. Bylo to zwiazane z fatalna sytuacja gospodarcza, poniewaz rzad chcac zwiekszyc zyski panstwa popadajace w co raz to wieksze dlugi eksportowal wiecej cukru. W kraju nad Wisla cukier stal sie rarytasem. Zeby kazdy obywatel Rzeczpospolitej Ludowej mial do niego dostep, wprowadzono wspomniane wczesniej kartki na cukier. W Polsce wytworzyl sie podobny podzial jak w Etiopii - palac i anty palac. Robotnicy ciagle wystepowali przeciwko rzadowi a najblizsi wsp�lpracownicy przekonywali mieszkanc�w, ze podwyzki cen towar�w sa wylacznie dla ich dobra ! M�wiac o aluzjach politycznych "Cesarza" do rzad�w Edwarda Gierka warto wspomniec o jezyku nowomowy, kt�ry rozpowszechnil sie na caly kraj. W "Cesarzu" Kapuscinski opisuje ten spos�b komunikacji w nastepujacy spos�b : "...aby bronic sie przed plaga donosicieli- nie wiadomo jak, gdzie i kiedy, bez szk�l, bez kurs�w, bez plyt i slownik�w ludzie nauczyli sie drugiego jezyka, szybko, poliglotycznie opanowali nowy jezyk, przyswoili go i doszli w tym do niebywalej wprawy, takze my prosci i nieoswieceni, stalismy sie nagle narodem dwujezycznym. ...read more.

Conclusion

Natomiast Edward Gierek widzac co dzieje sie na Wybrzezu w Radomiu i Ursusie zgadza sie na przyjazd Jana Pawla II do Polski w 1979 roku i prosi go, zeby zawierzyl Bogu polskich robotnik�w i modlil sie za pok�j w panstwie. Przeciez to r�wniez jego ojczysty kraj ! Hajle Sellasje odwiedzajac prowincje wszystko wczesniej planowal, a na jego przyjazd wszyscy ludzie byli zadowoleni, witaly go tlumy itd. . Tak samo bylo podczas wizyt Gierka w Panstwowych Gospodarstwach Rolnych. Pokazywano prace maszyn rolniczych i zadowolonych rolnik�w zbierajacych dobre plony ! William Brand, jeden z tlumacz�w dziel Kapuscinskiego rozmawiajac z Kapuscinskim uslyszal takie slowa: "nigdy nie bede pisal o Polsce". Niestety wszystko co pisal zawsze bylo o Polsce. W "Cesarzu" tak naprawde chodzilo o kraj nad Wisla. Dlatego jest to to paraboliczna opowiesc o wladzy, z kt�rej plynie kilka waznych lekcji. Nie wazne czy glowa panstwa jest kr�l, cesarz, dyktator, czy tez I Sekretarz. Wszedzie wladza totalitarna jest taka sama, a najlepszym przykladem jest wlasnie "Cesarz". R�wnie dobrze reportaz m�glby miec inny tytul, kt�ry nawiazywalby do Gierka czy Brezniewa. Niestety Kapuscinski zyl w systemie totalitarnym i tylko przez aluzje m�gl wyrazac swoje mysli. Kazdy system totalitarny upada w podobny spos�b. Slaba sytuacja ekonomiczna, propaganda, bunt, rewolucja, az wreszcie rozpad i czekanie na lepsze jutro ! ?? ?? ?? ?? Marlena Augustyn klasa II "c" ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. Tematem mojej prezentacji jest paraboliczno dziea Ryszarda Kapuciskiego pod tytuem Cesarz. Jest to reporta ...

  We wszystkich wymienionych przypadkach wladcy utworzyli sobie grupe najblizszych wsp�lpracownik�w, kt�rzy sa im wierni na smierc i zycie. Zar�wno Hajle Sellasje jak i na przyklad Edward Gierek nagradzali swoich ministr�w, donosicieli i pracownik�w urzedowych. Ludzie ci nie maja kontaktu z rzeczywistoscia, bo sa sterowani przez ich wladc�w.

 2. Milan Kundera, Nieznośna lekkość bytu. W tym eseju porwnawczym przedstawię taką oto miłość, ...

  nie jest nikim specjalnym dla niego, ze jej cialo mu nie wystarcza. Dlatego tez czuje odraze do wszystkiego, co powleka sk�ra, wszystko to jest za slabe, by stac sie tym jedynym da Tomasza, by utrzymac go przy sobie. W innym snie, Teresie skacza do gardla koty, kt�re sa symbolem wszystkich

 1. Charakteristika Jany Eyrov Na začtku knihy se setkvme s hlavn hrdinkou, Janou Eyrovou. ...

  V Lowoodu m� na Janu nejvet�� vliv Helenka, kter� je velmi z�sadov� a krestansky zalo�en�. Oproti Helence je Jana absolutne odli�n� povahy. Jana nedok�e pochopit Helencino chov�n�, napr�klad kdy� je Helenka potupov�na pred celou tr�dou a mlcky sn�� svuj potupn� "trest".

 2. 'ycie na poczekaniu' - analiza i interpretacja

  Prosty jezyk z pewnoscia ulatwia jej to zadanie. Liczba srodk�w stylistycznych jest stosunkowo niewielka. Tytul utworu pokrywa sie z jego pierwszym wersem (tzw. "incipitem"). W pierwszej czastce tworzacej dzielo zauwazalny jest pewien paralelizm skladniowy oraz zabieg stopniowego "zawezania" wystepujacych rzeczownik�w (od "zycia", przez "przedstawienie" i "cialo", na "glowie" skonczywszy).

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work