• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Tematem mojej prezentacji jest paraboliczno dziea Ryszarda Kapuciskiego pod tytuem Cesarz. Jest to reporta opowiadajcy o rzdach Hajle Sellasje cesarza Etiopii

Extracts from this document...

Introduction

Parabolicznosc "Cesarza" R. Kapuscinskiego Tematem mojej prezentacji jest parabolicznosc dziela Ryszarda Kapuscinskiego pod tytulem "Cesarz". Jest to reportaz opowiadajacy o rzadach Hajle Sellasje - cesarza Etiopii - i o przebiegu rewolucji w tym oto kraju. Jak wiadomo Etiopia to kraj znajdujacy sie w Afryce i juz ten fakt wskazuje, ze bedzie to opowiesc o wladze, kt�ra sprawowana jest w inny spos�b niz w europejskich krajach czy USA. Jak juz wczesniej wspomnialam w mojej prezentacji chcialabym przedstawic na czym polega parabolicznosc "Cesarza". Jednak zaczynajac od poczatku... Czym tak wlasciwie jest parabolicznosc ? A wiec sluzy ona do przedstawienia czegos w spos�b symboliczny aby wyjasnic prawdy moralne i filozoficzne w odniesieniu nie tylko do czas�w kiedy dzielo jest tworzone, ale tez do przyszlosci terazniejszosci i przyszlosci. Wiadomo, ze Hajle Sellasje rzadzil Etiopia od bardzo dawna i zdazyl podporzadkowac sobie caly lud, wraz z najbiedniejsza warstwa spoleczenstwa. Jeden z rozm�wc�w okresla go jako "kr�l kr�l�w", a nawet "wybraniec Bozy". ...read more.

Middle

Koniec tego systemu musi kiedys nastapic, zazwyczaj jest on bardzo krwawy. Tak samo bylo w Addis Abebie, kiedy wybuchla rewolucja. Najpierw ludzie nie maja co jesc, p�zniej dochodzi do malych strajk�w, bunt�w i innych wystapien, az wybucha rewolucja i ginie wiele niewinnych ludzi, kt�rzy tylko chca walczyc o swoje prawa i demokracje ! Dokladnie ten sam scenariusz pojawil sie za czas�w Edwarda Gierka w Rzeczpospolitej Ludowej, kiedy kraj popadal w kompletna ruine, wladca Egiptu r�wniez stosowal ten sam styl rzadzenia krajem i manipulowaniem ludzi przez wiele, wiele lat. Az w koncu musial uciekac do innego kraju i szukac wsparcia. Nie mozna zapomniec o buntownikach w Etiopii, mlodych studentach, kt�rzy posiadali trzezwy umysl i nie byli zamknieci na zmiane ustroju. Wrecz przeciwnie walczyli do ostatniej krwi, aby Hajle Sellasje ustapil z tronu. W kazdym totalitarnym systemie tak jest. Wszystko zaczyna sie od tych, kt�rych jest najwiecej, czyli od najbiedniejszych, od tych, kt�rzy nie ma ja co jesc pomimo, ze ciezko pracuja ! ...read more.

Conclusion

Wazna role odegrala propaganda jako klucz do sukcesu. Zaraz, gdy tylko pojawialy sie niekorzystne informacje o ruinie gospodarczej Hajle Sellasje bardzo szybko kazal rozwiesic w calym kraju plakaty z haslami o budowaniu tam. Wszystko co nie bylo po mysli wladz tlumaczono chwilowymi problemami, kt�re "wsp�lnie" uda sie rozwiazac ! Kolejna wazna role odegral jezyk w spoleczenstwie. Gazety i media byly cenzurowane, a ludzie szybko nauczyli sie "zalatwiac" to co jest im potrzebne. Powszechne bylo kombinowanie i korupcja, kt�ra prowadzi do naprawde zlej sytuacji ekonomicznej. Nie tylko w Etiopii, bo w innych krajach ludzie r�wniez nie moga nawet do dzisiaj wyrazac swoich mysli i poglad�w. "Cesarz" to dzielo paraboliczne, kt�re przedstawia nam obraz zycia ludzi w strachu i niepewnosci jutra. Jak caly czas podkreslam nie ma znaczenia gdzie i kiedy dzieje sie akcja, bo i tak wszystko bedzie mialo ten sam final ! Rewolucja, kt�ra zazwyczaj prowadzi do zmiany systemu ! Sam Kapuscinski zyl w systemie totalitarnym i tylko poprzez aluzje i parabole m�gl wyrazac swoje mysli. Dlatego stworzyl dzielo paraboliczne, odnoszace sie do kazdego miejsca i czasu ! ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. Tematem mojej prezentacji jest aluzja polityczna do sprawowania wadzy przez komunistw, ktr mona odczyta ...

  Nie wazne czy w Polsce, czy w Afryce ! Jeden z rozm�wc�w Kapuscinskiego opowiada: "Pan nasz nie mial szk�l, ale od lat chlopiecych zajmowal odpowiednie stanowiska kierownicze i nie mial czasu na systematyczne lektury." Edward Gierek r�wniez nie posiadal wysokiego doswiadczenia a mimo to objal najwazniejsze stanowisko w panstwie.

 2. Milan Kundera, Nieznośna lekkość bytu. W tym eseju porwnawczym przedstawię taką oto miłość, ...

  sennymi drogami - nagie kobiety maszerujace wok�l basenu, wykrzykujace piesni i robiace przysiady; ta, kt�ra wykonala przysiad niewlasciwie, byla zestrzeliwana przez Tomasza, siedzacego w koszu ponad basenem. Jednak te wlasnie egzekucje, odprawiane przez Tomasza w snach, sa symbolicznym odeslaniem Teresy z powrotem do jednolitej masy - jest przekonana, ze wcale

 1. Charakteristika Jany Eyrov Na začtku knihy se setkvme s hlavn hrdinkou, Janou Eyrovou. ...

  Cht�la zustat sama sebou, jeliko� j� nez�le�� na bohatstv�. Dokonce bych rekl, �e j� Rochesterova nab�dka urazila. M� svoji hrdost a chce b�t nez�visl�. Ona nechce Rochesterovi b�t nic dlu�na. Kdy� Janu cek� svatba a konecn� nadeje, �e se jej� �ivot zmen�, �e se konecne usad�, vyjde najevo, �e se Rochester o�enit nemu�e.

 2. Rzecz o tym jak to w jednym ze swych wierszy poeta Przyboś się przeliczył

  wystarczajaca, albo inaczej: czy jest to materia warta juz sama w sobie wiersza? Stawiajac cyfre "2", poeta Przybos zdaje sie - i chwala mu za to - odpowiadac "nie".

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work