• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Twilight. Twilight er en spennende historie om kjrlighet mellom ei helt vanlig jente og en vampyr. Jenta heter Isabella Swan, eller Bella som hun helst vil bli kalt,

Extracts from this document...

Introduction

* Klisj� som fungerer! Twilight - Evighetens Kyss Twilight er en spennende historie om kj�rlighet mellom ei helt vanlig jente og en vampyr. Jenta heter Isabella Swan, eller Bella som hun helst vil bli kalt, som er ei annerledes jente, med en tendens til � tiltrekke seg uhell. Da moren til Bella gifter seg p� nytt, bestemmer hun seg for � flytte til faren sin, som bor i den lille regnfylte byen Forks, i Washington. ...read more.

Middle

En m�rk hemmelighet som kun familien hans vet om. Det viser seg nemlig at han er vampyr og at han ikke har forandret seg noe s�rlig siden 1918. Til tross for forskjellene forelsker Edward og Bella seg i hverandre, vel vitende om hvor farlig det er. I begynnelsen pr�ver Edward s� godt han � advare Bella, men uansett hvor mye han pr�ver endrer hun ikke mening. Etterhvert finner hun ut sannheten om Edward, men begge to innser at de fortsatt ikke kan leve uten hverandre. ...read more.

Conclusion

Boken er en roman som passer spesielt godt for ungdommer. Vil du ha en lettlest, romantisk og spennende historie er dette boken man b�r satse p�. Den skildrer kj�rlighetsforholdet mellom en vampyr og et menneske p� en m�te som gj�r det helt troverdig. Boka er skrevet s� godt at den nesten fikk meg til � lure p� om vampyrer faktisk finnes. Fortellingen er ikke verd alt oppstyret, men alikevel skal det godt gj�res � legge den fra seg. Dette er en sv�rt fengende bok full av klisjeer som fungerer overraskende bra. Jeg anbefaler denne boken p� det sterkeste. Av Ida Henriette Dalsj�, 10a ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. EE(danish):Festen, af Thomas Vinterberg & Kunsten at grde i kor, af Peter Schnau Fog: ...

  Han smider sin familie ud af bilen og fort�lle dem de kan g� resten af vejen for s� kan Christian f� lov til at k�re med. De voksne b�rn stiller sig op ved indgangen af hotellet og tager imod g�sterne, her m�der man Helene som ogs� er s�ster til Michael og Christian.

 2. Sr - Koreansk kristendom og buddhisme Den mest utbredte religionen i Sr ...

  lag 0,2%, men som tidligere sagt s� fortsetter den � sette sitt preg p� landet og dermed religionene som kommer dit uansett. Eksempler p� dette i den nyere historien er at grunnet de strenge kravene om disiplin og lojalitet(i forhold mellom unders�tt og leder)

 1. World lit. - komparativ analyse: Et Dukkehjem og Homo Faber

  I mellemtiden har kvinder nemlig f�et en r�kke nye rettigheder, s�som bedre uddannelsesmuligheder og stemmeret. Homo Faber er en utraditionel dannelsesroman opdelt i 2. stationer, om den 50�rige intellektuelle og teknisk anlagte UNESCO-ingeni�r Walter Faber, der anser virkeligheden for et materiale der kan bearbejdes af fornuften, forudberegnes og derfor kontrolleres.

 2. Vilken skillnad finns det mellan en oerfaren och en erfaren frare nr det gller ...

  (C) Vid omk�rning strax f�re ett backkr�n. 20. Vilket k�rs�tt �r utm�rkande f�r defensiv k�rning. (A) Att alltid sl�ppa fram den korsande trafiken. (B) Att f�rs�ka undvika besv�rliga situationer. (C) Att h�lla en l�gre hastighet �n vad v�gm�rken anger som h�gsta till�tna. 21. Vilket av f�ljande alternativ �r den vanligaste anledningen till singelolyckor? (A) F�raren saknar k�rkort. (B)

 1. Containercelloen og krligheden Hvad nu? Hvad har jeg gjort forkert? Er det min stttepind?

  Men manden spadserede direkte forbi celloens sted. Han åbnede døren og gik ud mod bilen. Celloen var virkelig spændt nu. Nu skulle han rigtig ud på eventyr. Manden smed celloen ind i bagagerummet. Celloen fik en stor bule lige der, hvor han havde mistet sin streng for nogle dage siden.

 2. Hvad forrsagede jordsklvet og hvordan pvirkede det befolkningen p Haiti? Hvad kan vi i ...

  Det tyder på at jordskælvet var forårsaget af bevægelser i den nordlige forgrening, som indtil da havde ligget stille i 250 år, hvor den har oplagret spænding. 3. Denne spænding skulle før eller siden lettes, enten ved et stort jordskælv eller en serie af mindre jordskælv.[14] 4.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work