• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Twilight. Twilight er en spennende historie om kjrlighet mellom ei helt vanlig jente og en vampyr. Jenta heter Isabella Swan, eller Bella som hun helst vil bli kalt,

Extracts from this document...

Introduction

* Klisj� som fungerer! Twilight - Evighetens Kyss Twilight er en spennende historie om kj�rlighet mellom ei helt vanlig jente og en vampyr. Jenta heter Isabella Swan, eller Bella som hun helst vil bli kalt, som er ei annerledes jente, med en tendens til � tiltrekke seg uhell. Da moren til Bella gifter seg p� nytt, bestemmer hun seg for � flytte til faren sin, som bor i den lille regnfylte byen Forks, i Washington. ...read more.

Middle

En m�rk hemmelighet som kun familien hans vet om. Det viser seg nemlig at han er vampyr og at han ikke har forandret seg noe s�rlig siden 1918. Til tross for forskjellene forelsker Edward og Bella seg i hverandre, vel vitende om hvor farlig det er. I begynnelsen pr�ver Edward s� godt han � advare Bella, men uansett hvor mye han pr�ver endrer hun ikke mening. Etterhvert finner hun ut sannheten om Edward, men begge to innser at de fortsatt ikke kan leve uten hverandre. ...read more.

Conclusion

Boken er en roman som passer spesielt godt for ungdommer. Vil du ha en lettlest, romantisk og spennende historie er dette boken man b�r satse p�. Den skildrer kj�rlighetsforholdet mellom en vampyr og et menneske p� en m�te som gj�r det helt troverdig. Boka er skrevet s� godt at den nesten fikk meg til � lure p� om vampyrer faktisk finnes. Fortellingen er ikke verd alt oppstyret, men alikevel skal det godt gj�res � legge den fra seg. Dette er en sv�rt fengende bok full av klisjeer som fungerer overraskende bra. Jeg anbefaler denne boken p� det sterkeste. Av Ida Henriette Dalsj�, 10a ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. World lit. - komparativ analyse: Et Dukkehjem og Homo Faber

  Men sk�bnen viser sig at v�re en uberegnelig faktor for Faber, da han gennemlever en r�kke sk�bnesvangre h�ndelser. Uvidende forelsker Faber sig i sin egen datter, Sabeth, og indirekte bliver han grunden til hendes d�d. Hanna er Fabers store ungdomsk�rlighed og st�r i skarp kontrast til ham.

 2. Sr - Koreansk kristendom og buddhisme Den mest utbredte religionen i Sr ...

  Inn i dette spiller ogs� en type "kastesystem", som g�r ut p� at kun n�r alle innebefatter seg med sin plass i samfunnet, samt at alle kjenner sin plass i forholdet til andre s� kan det bli harmoni. Dette gjelder i hovedsak forholdet mellom keiser og unders�tt(herskeren god og unders�tten

 1. EE(danish):Festen, af Thomas Vinterberg & Kunsten at grde i kor, af Peter Schnau Fog: ...

  en "revolution", de fire var; Lars von Trier, Thomas Vinterberg, Kristian Levring og S�ren Kragh-Jakobsen. De her fire m�nd f�lte en trang til at �ndre p� filmverden', de f�lte at de blev n�dt til at modarbejde visse tendenser i den moderne film alder.

 2. Vilken skillnad finns det mellan en oerfaren och en erfaren frare nr det gller ...

  (C) Vid omk�rning strax f�re ett backkr�n. 20. Vilket k�rs�tt �r utm�rkande f�r defensiv k�rning. (A) Att alltid sl�ppa fram den korsande trafiken. (B) Att f�rs�ka undvika besv�rliga situationer. (C) Att h�lla en l�gre hastighet �n vad v�gm�rken anger som h�gsta till�tna. 21. Vilket av f�ljande alternativ �r den vanligaste anledningen till singelolyckor? (A) F�raren saknar k�rkort. (B)

 1. Hvad forrsagede jordsklvet og hvordan pvirkede det befolkningen p Haiti? Hvad kan vi i ...

  Hvad skal der gøres i fremtiden for at gøre det mere sikkert? Som der står skrevet i artiklen, håber de to foskere på at nabolande til Haiti, som fx Den Dominikanske Republik vil lære fra Haitis jordskælv og selv forberede sig.

 2. Containercelloen og krligheden Hvad nu? Hvad har jeg gjort forkert? Er det min stttepind?

  Der kom den flotteste, blideste musik ud af celloen. Alle i containeren faldt fuldstændig i staver. De havde aldrig hørt noget så smukt. Ligesom de var i gang med at spille den flotteste musik, gik dørene op med at brag og en dreng stak nysgerrigt næsen ind.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work