• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

'ycie na poczekaniu' - analiza i interpretacja

Extracts from this document...

Introduction

Aleksandra Ponarad Kl. II IB Analiza i interpretacja utworu "Zycie na poczekaniu" autorstwa Wislawy Szymborskiej Utw�r Wislawy Szymborskiej pt.: "Zycie na poczekaniu" jest rodzajem literackiej refleksji nad natura egzystencji. Dzielo to porusza zagadnienie nieprzewidywalnosci i niepowtarzalnosci ludzkiego zycia, por�wnujac je do premiery przedstawienia teatralnego, wystawionego bez wczesniejszych pr�b i przygotowan. Utw�r w oczywisty spos�b nawiazuje do toposu "Theatrum mundi", wedlug kt�rego czlowiek jest jedynie aktorem zmuszonym przyjac wyznaczona mu role i doskonale odegrac ja na scenie "teatru swiata". Podmiot liryczny bardzo zdawkowo opisuje siebie. Brak tu dokladnych informacji dotyczacych jego wieku, zawodu lub kregu kulturowego, co nadaje dzielu charakter uniwersalny(=odbiorca latwiej identyfikuje sie z osoba m�wiaca). Jedyny pewnik to fakt, ze podmiot liryczny jest kobieta("kiepsko przygotowana") snujaca refleksje nad wlasnym zyciem. W kontekscie tw�rczosci Wislawy Szymborskiej(z reguly osobiste teksty) mozna domniemywac, ze w wierszu tym autorka prezentuje, chocby czesciowo, swoje wlasne poglady. Osoba m�wiaca w wierszu przezywa rodzaj b�lu istnienia. Ciazy na niej presja odpowiedzialnosci za wlasne, nieodwracalne czyny. Ta odpowiedzialnosc, a takze niemoznosc cofniecia czasu, stwarzaja poczucie beznadziejnosci istnienia. Jej refleksje zblizone sa w pewnym stopniu do filozofii reprezentowanej przez egzystencjalist�w (podobne zapatrywania na sprawe bezsensu ludzkiego bytowania, odczuwanie niespelnienia). ...read more.

Middle

W dalszej czesci rozwazan osoba m�wiaca kontynuuje "polityke" krytyki, nie szczedzac gorzkich sl�w nie tylko okolicznosciom, ale takze i sobie. Okresla sie mianem "kiepsko przygotowanej", wytyka wlasne niedoskonalosci("potykam sie co krok o nieznajomosc rzeczy"). Napietnowuje sw�j spos�b bycia("m�j spos�b bycia zatraca zasciankiem"), a wlasne instynkty nazywa "amatorszczyzna". Nie znajduje tez zadnego usprawiedliwienia dla powyzszych skaz. Trema "tym bardziej ja upokarza", zas okolicznosci lagodzace "odczuwa jako okrutne". Powyzszy wyw�d, pelen pretensji i rozgoryczenia, o zdecydowanie pesymistycznej wymowie, podsumowany jest stwierdzeniem, iz jednym z "zalosnych skutk�w tej naglosci" jest "charakter jak plaszcz w biegu dopinany". Por�wnanie to jednoznacznie sugeruje jego braki, niedociagniecia i bylejakosc. W kolejnej partii utworu pojawia sie blagalne wolanie, by "choc jedna srode przecwiczyc zawczasu, / albo choc jeden czwartek raz jeszcze powt�rzyc!". Kobieta od samego poczatku jest swiadoma, ze prosby te sa niemozliwe do spelnienia, a jej nadzieje plonne. Nastepnie, r�wnie rozpaczliwie, pyta "Czy to w porzadku". Zaznacza jednoczesnie, ze czyni to z "chrypka w glosie", jako ze pozbawiona jest nawet prawa, by "odchrzaknac za kulisami". W ostatniej strofie dziela dochodzi do calkowitego odarcia podmiotu lirycznego za zludzen ("Zludna jest mysl, ze to tylko pobiezny egzamin / skladany w prowizorycznym pomieszczeniu. ...read more.

Conclusion

Pojawiaja sie tu r�wniez epitety nacechowane emocjonalnie ("okrutne"(okolicznosci lagodzace), "pobiezny"(egzamin)), kt�rych zadaniem jest wzmocnienie sily przekazu prezentowanych tresci. Przymiotnik "okrutny" zdaje sie wyrazac opinie podmiotu lirycznego o samej naturze egzystencji (i wszystkich przymusach z nia zwiazanych), a "pobiezny" moze odzwierciedlac niedociagniecia zycia, spowodowane jego zawrotnym tempem. Warto r�wniez zwr�cic uwage na bezosobowe formy czasownik�w (np.: "nie dano"), kt�re sprawiaja, ze nie ma koniecznosci nazywania "Wielkiego Rezysera". Autorka celowo nie precyzuje czy jest to B�g, czy chocby Fortuna. Charakterystyczna cecha calosci utworu jest takze konsekwencja, z jaka stosowana jest metaforyka zwiazana z toposem "Theatrum mundi"(tj.: "cialo bez przymiarki", "piatek(...)z nieznanym scenariuszem", etc.). Budowa wiersza jest kolejnym aspektem, w kt�rym dostrzec mozna swoisty "kult prostoty". Nie wystepuja w nim rymy (jest to tzw. "wiersz bialy"), nie ma r�wniez scislych regulacji dotyczacych systemu wersyfikacyjnego (wiersz wolny, nieregularny). Skladnia takze wolna jest od zawilosci - wers stanowi wyrazna czastke skladniowa (czesto 1 wers r�wnowazny jest z 1 zdaniem). Podsumowujac dotychczasowe rozwazania, pragne zauwazyc, ze dzielo polskiej noblistki - Wislawy Szymborskiej - jest udana literacka pr�ba wyrazenia przemyslen dotyczacych ludzkiej egzystencji. "Zycie na poczekaniu" doskonale wpisuje sie w topos "teatru swiata", i, mimo ze w znacznym stopniu powtarza refleksje dawnych mistrz�w (np.: Szekspira), wprowadza takze pewne innowacje. Niekwestionowana zaleta utworu jest prosty spos�b obrazowania. To dzieki niemu wiersz Szymborskiej jest znacznie bardziej przystepny niz dziela o podobnej tematyce, pochodzace z wczesniejszych epok literackich. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. Tematem mojej prezentacji jest paraboliczno dziea Ryszarda Kapuciskiego pod tytuem Cesarz. Jest to reporta ...

  Ryszard Kapuscinski stworzyl "Cesarza", aby pokazac wszystkim czytelnikom, ze wladza totalitarna jest wszedzie taka sama. Nie ma to zadnego znaczenia czy akcja reportazu dzialaby sie w Etiopii, w Azji, Ameryce Poludniowej, dawnym Zwiazku Radzieckim albo w Polsce lub w Chinach !

 2. Tematem mojej prezentacji jest aluzja polityczna do sprawowania wadzy przez komunistw, ktr mona odczyta ...

  Co prawda potrafil czytac i pisac, ale pochodzil z robotniczej rodziny. Zar�wno Cesarza jak i Gierka laczyla umiejetnosc wykorzystania wladzy do wlasnych cel�w. Jak wiadomo dzien Hajle Sellasje polegal miedzy innymi na wysluchaniu donos�w, wydawaniu nowych nominacji i wystawianiu drogich przyjec.

 1. Milan Kundera, Nieznośna lekkość bytu. W tym eseju porwnawczym przedstawię taką oto miłość, ...

  kochanek Tomasza: boi sie ich jak konkurencji, jest zazdrosna, ale najpotworniejszy z tego wszystkiego jest b�l, spowodowany swiadomoscia co do niemoznosci zarzucenia schadzek przez Tomasza. Objawia sie on bardzo wyraznie w pierwszym snie, gdy Teresa "chciala zagluszyc b�l duszy [odczuwany przez nia, gdy oglada Tomasza i Sabine kochajacych sie na tapczanie; przyp.

 2. Rzecz o tym jak to w jednym ze swych wierszy poeta Przyboś się przeliczył

  "sfotografowania" czy nawet udokumentowania postepujacego procesu, zatrzymania go w pajeczej sieci (chcialoby sie powiedziec: petli) wlasnych skojarzen, tak aby obraz nie uciekl i dal sie odtwarzac nawet w nieskonczonosc; wszystko to mozna, z tym, ze nalezy uwazac i w odpowiednim momencie postawic odpowiednie pytanie, np.: czy jest to jednak materia

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work