• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Zwyczaje i tradycje Swiat Wielkanocnych. Dwa wielkie Swieta religijne, Boze Narodzenie i Wielkanoc spedzam w gronie najblizszej rodziny w Polsce. Moi rodzice sa Polakami. Choc ja urodzilam sie i mieszkam w Londynie, czuje sie Polka,

Extracts from this document...

Introduction

Weronika Marciniak Zwyczaje i tradycje Swiat Wielkanocnych Dwa wielkie Swieta religijne, Boze Narodzenie i Wielkanoc spedzam w gronie najblizszej rodziny w Polsce. Moi rodzice sa Polakami. Choc ja urodzilam sie i mieszkam w Londynie, czuje sie Polka, podtrzymuje i poglebiam wiedze o polskich tradycjach i obyczajach. Dla mnie i dla mojej rodziny, Wielkanoc jest najstarszym, najwazniejszym swietem chrzescijanskim- Swietem Zmartwychwstania Panskiego. Przez 40 dni caly kosciol i wszyscy wierni przygotowuja sie do Swiat Wielkanocy- Paschy Chrystusa. Okres ten nazywamy- Wielkim Postem. Przez caly ten czas powinnismy czynic dobrze I okazywac jak bardzo kochamy Boga. Post rozpoczyna sie w Srode Popielcowa, kiedy podczas Mszy Sw. ...read more.

Middle

Pan Jezus umarl za nas na krzyzu, za nasze grzechy, nie chcial zebysmy cierpieli, bo bardzo nas kocha. W Wielka Sobote idziemy do kosciola ze swieconka. Ksiadz blogoslawi pokarmy przynoszone przez nas do kosciola. W koszyczku pieknie przystrojonym swiecimy pisanki, jajeczka, kawalek chleba I kielbasy, sol I pieprz. W Wielka Sobote w ciszy, modlimy sie przy grobie Pana Jezusa.W niedziele Zmartwychwstania Panskiego, rano idziemy na Msze Swieta. Jest to radosny dzien, wszyscy sie cieszymy, bo Pan Jezus zmartwychwstal, zyje, jest naszym Panem I Zbawicielem. Po Mszy Swietej zasiadamy do wspolnego sniadamia wielkanocnego. Skladamy sobie zyczenia, dzieimy sie swieconym jajkiem, ktore jest znakiem nowego zycia. ...read more.

Conclusion

Powinnismy jednak pamietac, ze to jest swieto religijne I jaki jest jego cel. Juz po trochu zanika w miastach polskich stary zwyczaj polewania sie woda- Smigus dyngus. Jeszcze podtrzymuje sie go na wsiach i w malych miastach. W Anglii nie obchodzi sie tak uroczyscie i religijnie swiat wielkanocnych jak w Polsce. W pierwszy dzien swiat w niedziele Anglicy ida na Msze Swieta do kosciola. Na Swieta wysylaja kartki z zyczeniami dla swoich najblizszych i kupuja czekoladowe jajka. Sklepy sa swiatecznie przystrojone, przyciagaja ludzi na zakupy. Wszystkie swieta w Anglii maja bardziej komercyjne niz religijne znaczenie. Nastawione sa na zarobek. Niezapominajmy ze, Wielkanoc jest to najpiekniejsze Swieto, to swieto wiosny, swieto radosci I wesela, bo Pan Jezus zmartwychwstal, nasz Bog, nasz Zbawiciel, ktory za nas umarl, ktory nas bardzo kocha i my powinnismy go kochac. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. Tematem mojej prezentacji jest paraboliczno dziea Ryszarda Kapuciskiego pod tytuem Cesarz. Jest to reporta ...

  To prawda, ze reportazysta stworzyl utw�r w latach kiedy w Polsce panowal ustr�j komunistyczny, a pierwszym sekretarzem Partii Robotniczej byl Edward Gierek. Smialo mozna powiedziec, ze "Cesarz" opowiada o sytuacji w Polsce. Jednak mozna go odniesc do kazdego sposobu sprawowania wladzy przez tyrana i dyktatora.

 2. Tematem mojej prezentacji jest aluzja polityczna do sprawowania wadzy przez komunistw, ktr mona odczyta ...

  W Rzeczpospolitej Ludowej podobne przyjecia mialy miejsce podczas Zjazd�w KC PZPR. Bale organizowane przez komunist�w nie oddawaly rzeczywistosci w Polsce ! Na drogie przyjecia przybywali najwazniejsi dostojnicy Zwiazku Radzieckiego i Partii Robotniczej. Nowo wybrany Sekretarz podczas zjazdu partii zapytal : "No to jak towarzysze, pomozecie?!"

 1. Milan Kundera, Nieznośna lekkość bytu. W tym eseju porwnawczym przedstawię taką oto miłość, ...

  Wlasnie taki zar pragnie ugasic Heathcliff, demoniczny bohater "Wichrowych wzg�rz". Przyjazniac sie od dziecka z Catherine Earnshaw, zakochuje sie w niej. Jego milosc jest zaborcza i duszna, gdyz jako przygarnieta sierota, nie mial wsparcia w calej rodzinie i byl traktowany jak intruz, ten gorszy, wyrzutek.

 2. Lee Yuk Sa- Juljong

  '??(??)'??. '??(??)'??? ???? ?? ???. '??? ?? ?? ??'? ?? ?? ????. '??(??)'? ???? ??. ??? '??? ??'?? ?? ??? ??? '? ?? ?' ?? ?? ??? '??? ??? ??? ??/ ? ? ?? ?? ??? ?'? ?? ???. ? ?? ??? ?? '??? ?'? ?? ?? ??? ?

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work