• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Dogmat nowej gospodarki g³osi: najszybsi i wybiegaj¹cymyœl¹ w przysz³oœæ przedstawiciele starej gospodarkibêd¹ wykorzystywaæ

Extracts from this document...

Introduction

Dogmat nowej gospodarki glosi: najszybsi i wybiegajacy mysla w przyszlosc przedstawiciele starej gospodarki beda wykorzystywac Internet do przeksztalcania prowadzonej dzialalnosci oraz eliminowania debiutant�w i mniej zapobiegliwej konkurencji. Prawde te najlepiej ilustruje przyklad General Electric. Koncern ten, zalozony w ostatnim cwiercwieczu XIX w. przez Thomasa Edisona, skutecznie przekonywal, ze znalazl spos�b, jak za pomoca Internetu odkryc nowa formule dzialania. W 2000 r. bowiem GE rozglaszalo wszem i wobec, jak to nowa gospodarka umozliwia podnoszenie zysk�w przy jednoczesnym obnizaniu koszt�w - i to o kwoty rzedu miliard�w dolar�w. Pod koniec 2000 roku i na poczatku 2001 r. GE przewidywalo, ze dzieki wykorzystaniu Internetu, zaoszczedzi do 10 mld dolar�w. Biuro prasowe koncernu nie krylo zaangazowania w promocje wysilk�w sp�lki na rzecz handlu elektronicznego. Jedna z jego inicjatyw bylo przygotowanie plyty CD pod nazwa Nowa gospodarka@GE, kt�ry zawieral deklaracje typu "Internet bezpowrotnie zmienil spos�b prowadzenia przez nas interes�w". W materiale promocyjnym wystapili szefowie poszczeg�lnych dzial�w GE, przechwalajacych sie jeden przed drugim, jaka to czesc ich dzialalnosci przypada na transakcje online. "W 1999 r. przez Internet zlozono 30% zam�wien" - stwierdzal Marian Powell, wiceprezes ds. e-biznesu w sp�lce GE Capital Fleet Services. - "W 2000 roku wskaznik ten wzrosnie do 60%, a to oznacza, ze wartosc zam�wien bedzie opiewala na kwote ponad miliard dolar�w". Miliard byl wartoscia, kt�ra robila wrazenie. Kierownictwo GE nie stronilo wiec od jej podawania, gdy byla mowa o nowogospodarczych inicjatywach. "W 1998 r. za posrednictwem Internetu otrzymywalismy znikoma czesc zam�wien" - m�wil w prezentacji zamieszczonej na plycie Gerry Podesta, dyrektor generalny sp�lki GE Plastics, odpowiedzialny za nowa gospodarke. - "W 1999 r. na zam�wieniach z Sieci zarobilismy 100 mln USD. ...read more.

Middle

Aircraft Engines jest ponadto autorem witryn, za pomoca, kt�rych gl�wni partnerzy sp�lki moga planowac dostawy i przesylac faktury. GE Polymerland, dystrybutor produkt�w GE Plastics, oddzial szacowany na 6,9 mld USD z siedziba w Pittsfield w Massachusetts, stworzyl serwis internetowy, w kt�rym klienci, wybierajac rodzaj tworzywa sztucznego lub zywicy do obudowy telefonu kom�rkowego badz czesci samochodu, maja mozliwosc stosowania narzedzi zwanych kreatorami. Z tej samej witryny moga nastepnie zam�wic tworzywa do form wtryskowych. Z kolei GE Medical Systems stworzyla narzedzia diagnostyczne i kreator, za pomoca, kt�rego handlowcy reprezentujacy GE oraz technicy klient�w wsp�lnie kompletuja zam�wienie urzadzen do obrazowania rezonansu magnetycznego. W ramach oferty GE mozna na stronach WWW zam�wic r�wniez oprogramowanie obslugujace wspomniane urzadzenia. Wlasnie z Medical Systems wywodzi sie obecny prezes General Electric - Jeffrey R. Immelt. Obecnie prawdopodobienstwo, ze poprzez kampanie internetowa GE osiagnie wieksze zyski, jest jednak niewielkie, gdyz koncern nie wykorzystuje Internetu, by dotrzec do nowych rynk�w czy odkryc nieznane zr�dla dochodu. I chociaz sp�lka powinna oszczedzac w zwiazku z przesunieciem niekt�rych procedur wewnetrznych do Internetu, to doswiadczenia innych pokazuja, ze gigantyczne obnizenie koszt�w, o kt�rym GE staralo sie przekonac opinie publiczna, bylo zludne. Zgodnie z przewidywaniami specjalist�w GE poszczeg�lne sektory dzialalnosci mialy przyniesc koncernowi 7 mld USD zysku ze sprzedazy online. Jesli przewidywania te by sie sprawdzily, to osiagniete wyniki ponad dwukrotnie przewyzszylyby zyski, jakie Amazon.com osiagnal w roku 2001. Jednak kierownictwo koncernu przewaznie zapomina dodac, ze tylko niewielka czesc zysk�w sieciowych pochodzi od nowych klient�w. Firma obsluguje starych klient�w, tyle ze przez Internet. "Prawda jest, ze nie odkrylismy nowego swiata pelnego niezliczonych bogactw" - przyznaje Gerry Podesta z GE Plastics. - "Dotychczas wiekszosc naszych klient�w internetowych skladala zam�wienia telefonicznie". ...read more.

Conclusion

os�b. Internet, globalizacja, skupienie sie na uslugach oraz opatentowanej przez koncern metody kontroli jakosci Sigma Szesc sa z pewnoscia przyczynkami do obecnych sukces�w sp�lki. Jednakze przesuniecie wewnetrznych procedur korporacyjnych do Internetu i stworzenie witryn, za posrednictwem kt�rych klienci moga skladac zam�wienia, a dostawcy sprawdzac informacje zwiazane z prowadzeniem rachunkowosci, nie wplywa radykalnie na zmiane dzialalnosci. Niezmienne pozostaje przeciez prawo, iz zapotrzebowanie na silniki, turbiny, a nawet sprzet AGD podlega cyklicznym zmianom. Przesuniecie licznych procedur handlowych do Internetu moze w ostatecznym rozrachunku doprowadzic do gruntownego przeksztalcenia GE w prawdziwie nowogospodarcze przedsiewziecie. Jednak niedawna pr�ba nabycia przez GE sp�lki Honeywell International, wytw�rcy sprzetu przemyslu ciezkiego i lotniczego, za okolo 45 mld USD, sugerowalaby, ze GE nie szykuje sobie takiej przyszlosci. Zmiana w przedsiebiorstwo internetowe polega na pozbyciu sie balastu aktyw�w materialnych i osiaganiu zysk�w z udostepniania informacji i budowy marki. Cisco praktycznie nie posiada zaklad�w produkcyjnych. Enron operowal na wirtualnym inwentarzu, bez ciezar�wek ani samolot�w, za pomoca kt�rych transportowalby swoje produkty. Mimo tego, zyski GE z Internetu wyniosly pod koniec 2001 roku 1,2 mld USD (nie osiagnieto przewidywanych 1,6 mld dolar�w) oszczednosci. Za III kw. 2001 roku General Electric osiagnelo zysk rzedu 3.28 mld USD. Jest to wzrost o 3% wzgledem tego samego kwartalu zeszlego roku, ale tez 16% strata wzgledem oczekiwan. Ten procentowy spadek spowodowany zostal zamachem na World Trade Center i jego p�zniejszymi nastepstwami. Popyt na turbiny i generatory pom�gl jednak zapomniec o stracie 400 mln USD przez firme ubezpieczeniowa nalezaca do GE. Calkowite przychody w tym kwartale wyniosly 29,5 mld USD i byl to 7-procentowy wzrost wzgledem 2000 roku. Dyrektor generalny General Electric - Jeffrey R. Immelt powiedzial, ze sp�lka ma sie dobrze i przewiduje dalszy wzrost zysk�w spowodowanych wykorzystaniem Internetu. Dodal "Czasy sa niepewne, ale GE ma fundamentalna moc". Zr�dla: www.bwp.pl www.internetweek.com www.economist.com www.businessweek.com.pl www.theglobalist.com www.rzeczpospolita.pl www.wyborcza.gazeta.pl www.polityka.pl 1 ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our University Degree Electronic Media Studies section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related University Degree Electronic Media Studies essays

 1. History of the Internet.

  One WWW site catalogs free ISPs in 23 countries as of May 2000[1]. Cultural factors Another factor found relevant to Internet diffusion has been the cultural aspects of adopting and using information technology, that is, computer use is a social phenomenon.

 2. Privacey and freedom on the internet.

  Such services have become a haven for a phenomenon which, until recently, was virtually untouched by regulation or moderation in this field: "pirating" - infringement of copyrighted or otherwise protected works, ranging from book reviews to software, in spite of the clear law prohibiting such acts in any other medium.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work