Argumenti proti smrtni kazni.

Authors Avatar

Argumenti proti smrtni kazni

 1. pravica do življenja
 • človeku je življenje dano od Boga in le on ga ima pravico vzeti (Jn 8,3-11)
 • splošna človekova pravica do življenja (3. člen Splošne deklaracije o človekovih pravicah; 6. člen Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah; cela vrsta deklaracij OZN)
 • možnost zlorabe (odnos država – državljan)

 1. nepreklicnost
 • možnost sodne zmote – obsojen je lahko tudi nedolžen človek

 1. surovost
 • surovost do obsojenega (psihična in fizična); človekovo dostojanstvo
 • posledice trpijo tudi izvrševalci, družina žrtve …
 • toleranca nasilja, pozverinjenje, povečanje nasilja

 1. varčevanje
Join now!
 • zapornike se lahko izkoristi kot delovno silo
 • smrtna kazen pogosto presega stroške dosmrtnega zapora

 1. isti zakon, ki obsoja morilce, sam mori druge

 1. poboljšanje in ne maščevanje
 • kazen naj bo vzgojna
 • maščevanje ne sme biti cilj kazni

 1. nemoralnost smrtne kazni
 • ubijati ni moralno (tudi 5. zapoved)
 • smrtna kazen je stvar vseh

 1. učinkovitost
 • obsojenci so tudi v zaporu pod nadzorom, izolirani iz družbe

 1. nepravičnost
 • 70% kaznjencev si ne more privoščiti dobrega odvetnika
 • diskriminacija

 1. mučeništvo
 • določeni teroristi bi izgledali kot mučenci

Literatura

 • http://pf-lj.kelt.si/docs/krimi/docs/
 • Globokar, ...

This is a preview of the whole essay