A Ddylai Iddewon Priodi genedl ddynion?

Authors Avatar

Gwaith cwrs

A Ddylai Iddewon Priodi Genedl Ddynion?

Pan ydyn ni’n ystyried y cwestiwn uchod mae’n rhaid gyntaf ystyried beth yw priodas, a’i phwysigrwydd. Dyffiniad priodas yw cyfundeb rhwng unigolion sy’n creu perthynas (kinship). Mae hwn yn ymrwymo’r unigolion yn gyfreithlon ac yn ysbrydol, ac felly mae oblygiadau cyfreithol yn dod gyda priodas. Yn ôl y Talmud bywyd priodasol yw’r “cyflwr delfrydol o fodolaeth personol.” Mae dyn heb gwraig, neu gwraig heb gŵr yn anghyflawn,felly mae priodas eto’n rhan bwysig ym mywyd Iddew. Mewn priodas Iddewig, mae tri aelod, y gŵr, y gwraig a Duw. Mae Iddewon yn credu hwn achos gwnaeth Duw creu y dyn a’r fenyw a’r perthynas, felly mae’n rhan bwysig iawn o’r priodas.

 Mae llawer o ddadleuon ynglyn â priodi tu allan i’r grefydd Iddewig. Y prif rheswm am hwn yw fod rhaid i blentyn cael mam Iddewig i fod yn wir Iddew. Mae hyn achos ei fod yn syml i brofi mam y plentyn, ond yn galetach i brofi pwy yw tad y plentyn cyn profion tadolaeth. Mae hyn felly yn meddwl fod Iddewiaeth yn hil, nid dim ond crefydd. Mae person sydd yn cadw pob mitzvot ond heb mam Iddewig, dal yn aniddewig hyd yn oed mewn llygaid  Iddewon anuniongred. Mae person gyda mam Iddewig sydd ddim yn credu mewn unrhyw Duw dal yn Iddewig, hyd yn oed mewn llygaid Iddewon llym iawn. Mae priodi o fewn y crefydd felly yn bwysig iawn i’r Iddewon, mae tua 50% o Iddewon tu allan i Israel yn priodi tu allan i’r crefydd, a dim ond un treuan o blant sy’n dod o briodas cymysg sy’n cael eu codi fel Iddewon. Mewn Israel nid yw’n bosib gael priodas gwladol, dim ond priodasau crefyddol. Mae rhaid i Iddewon felly cael priodas sy’n cadw at rheolau halakhic, nid yw’n bosib priodi tu allan i’r crefydd. Os mae Iddewon yn priodi tu allan i’r grefydd nydd y crefydd yn marw allan. Heb priodasau hollol Iddewig bydd y crefydd yn marw allan, ac felly ni fydd unrhyw Iddewon ‘pur’ ar ôl.

Join now!

  Ar y llaw arall, ydy traddodiadau a chrefydd yn dod cyn wir hapusrwydd a chariad? Er fod hi’n pwysig i Iddewig cadw’r crefydd yn fyw ydy hi’n deg i briodi rhywun i gadw traddodiad yn unig? Cariad ffals a priodas ddi-bwynt yw un sydd wedi seilio ar rhwymedigaethau crefyddol. Mewn priodas cariad yw’r peth pwysicaf. Os nad yw’r gŵr neu’r gwraig yn teimlo’n hapus bydd y priodas yn trychinebus. Mae hapusrwydd personol yr unigolion o fewn y priodas yn dod cyn traddodiad a chrefydd, os mae’r unigolyn yn drist sut gall yr unigolyn gwneud Duw yn hapus os yr ...

This is a preview of the whole essay