A oedd pobl Cymru yn frwd o blaid coroni Tywysog Siarl yng Nghaernarfon yn 1969?

Authors Avatar

Leah Khalil                                                               Mr. Gareth Thomas

11 Dafydd

 A oedd pobl Cymru yn frwd o blaid coroni Tywysog Siarl yng Nghaernarfon yn 1969?

Yng Nghilmeri yn 1282, digwyddodd un o frwydron fwyaf pwysig yn hanes Cymru. Roedd y frwydr rhwng Llywelyn ap Gruffydd, Tywysog Cymru, a Edward y Cyntaf, Brenin y saeson. Dyma oedd frwydr olaf Llywelyn. Bu farw arweinwr Cymru gan un o’i filwyr ei hun nad oedd adnabod ei frenin heb ei goron. Cymerodd y Saeson rheolaeth Cymru a’i drigolion, ac o’r foment pan laddwyd Llywelyn, dechreuodd pobl i feddwl fod arwinwr gorau Cymru wedi marw. Mae’r moment yno wedi ei gadw yn atgofion yr holl Cymry.Rhai fel moment enwog mewn hanes, ac eraill fel y foment bu farw Tywysog olaf Cymru a cyfle olaf Cymru i gael unibynniaeth. Felly, pan apwyntwyd Siarl fel Tywysog Cymru yn 1969 cododd gwrthrhyfelwyr a protestio yn erbyn y symudiad, er fod rhai o blaid y symudiad, ac eraill yn difater.

        Ar ol marwolaeth Llywelyn, roedd Edward wedi ceisio plesio’r Cymry drwy gyflwyno’i fab newydd anedig, Edward II, fel tywysog Cymru. Roedd Edward tua dwy ar bymtheg mlwydd oed pan gafodd y teitl o Dywysog Cymru, ac yn ôl ffynhonnell A2, tywysog Seisneg cyntaf oedd ef. Cymerwn y ffynhonnell yma i fod yn ddilys oherwydd cymerwyd hi o lyfr hanesyddol a fydd rhaid iddo gasglu tystiolaeth i gefnogi pob peth mae’n ysgrifennu, felly mae’r ffynhonnell yma’n ddefnyddiol iawn i ddangos i ni beth ddigwyddodd ar ôl farwolaeth Llywelyn ap Gruffydd.

        Wedi i gyfnod basio, ceisiodd Owain Glyndwr cymryd y principaliaeth. Er roedd ganddo waed brenhinol ar ochr ei dad ac roedd o liniach frenhinol o ochr ei fam, nid oedd yn cael ei adnabod fel Tywysog Cymru.

A’r ôl ychydig o ganrifoedd, dywed gan ffynhonnell A4 fod Edward wedi gael ei goroni fel tywysog Cymru yn 1911. Roedd y seremoni’n debyg i hwnnw a berfformwyd yn amser coroniad Edward II yn y tryydd ganrif hwyr. Cafodd y seremoni ei adlewyrchu unwaith eto pan goronwyd Siarl yn Nghaernarfon yn 1969. Mae’r ffynhonnell yma’n ddilys oherwydd roedd yr hanesydd, K.O. Morgan, wedi gorfod ymchwilio i mewn i’w bwnc, a gan mai llyfr saesneg yw hi does dim safbwynt na rhagfarn gymreid ganddo.

Join now!

Er hyn, mae rhai wedi geisio cofio Llywelyn ap Gruffydd gan godi garreg goffa yng Nghilmeri fel dangosir yn ffynhonnell A1(i), ac eraill gan ysgrifennu caneuon a barddoniaeth er cof y digwyddiad a’r tywysog. Dengys darn enwog gan Gerallt Lloyd Owen er cof Llywelyn ap Gruffydd yn ffynhonnell A1(ii).

Er dywedir rhai fod arwisgiad Siarl yn symudiad bositif tuag at unibynniaeth, roedd llawer iawn o bobl yn erbyn y coroniad. Roedd nifer o’r bobl yma yn wleidyddwyr enwog a oedd yn medru rhoi eu dylanwad ar bobl eraill. Ymlysg y bobl yma oedd Gerallt Lloyd Owen, Saunders Lewis a ...

This is a preview of the whole essay