Adroddiad ar baratoi hydoddiant safonol a Thitradu mewn Diwydiant

Authors Avatar

                         Adroddiad ar baratoi  hydoddiant safonol a

                                       Thitradu mewn Diwydiant

Beth yw hydoddiant safonol - Mae hydoddiant safonol yn hydoddiant sydd gyda chrynodiad sy’n fanwl gywir? Mae crynodiad fel arfer yn cael ei mesur mewn Mol DM-3. Wrth greu hydoddiant safonol mae’n hollol bwysig bod y mas yn gywir a bod sylweddau wedi cael ei mesur yn fanwl gywir.

Beth yw Titradu - Mae titradu yn cael ei defnyddio er mwyn gweithio allan beth yw crynodiad hydoddiant safonol?

Join now!

Mae titradu yn cael ei defnyddio mewn llawer o ddiwydiannau dyma restr o rai:- • Diwydiant gwin

             • Ffermydd llaethdy

             • Corfforaeth mwyngloddio

             • Diwydiant iechyd

               • Gorsafoedd dŵr

             • Ffarmacoleg (Pharmacology)

             • Ymchwiliadau Amgylcheddol - sy’n edrych ar law asid

 

             

   Mae hefyd diwydiannau sydd fod mesur pH yn enwedig os ydw i'n ...

This is a preview of the whole essay