Adwaith rhwng asid hydroclorig - sodiwm thiosylffad

Authors Avatar

ENW:        Sean Elfed Lewis

RHIF ARHOLIAD:  8058

RHIF Y GANOLFAN:  68424

Adwaith rhwng asid hydroclorig

A sodiwm thiosylffad

  • Mi rydwyf yn ceisio darganfod sut mae newid y crynodiad o sodiwm thiosylffad yn mynd i effeithio ar gyfradd yr adweithedd rhwng asid hydroclorig a’r sodiwm thiosylffad.

  • Y newidynnau gall effeithio ar yr arbrawf yw cyfaint asid, tymheredd, crynodiad y sodiw thiosylffad a’r cyfaint o ddŵr.  (Catalydd), (Arwynebedd arwynebol).

  • Y newidyn byddaf yn ei newid yn yr arbrawf fydd y crynodiad o sodiwm thiosylffad.  Mi fyddai’n defnyddio amrediad rhwng 10 a 50 cm³ hefo’r sodiwm thiosylffad yn mynd i fyny 10 cm³ bob tro.  Fyddai’n  gwneud yr un arbrawf tair gwaith i bob crynodiad o sodiwm thiosylffad.  Mi fyddai yn newid crynodiad o sodiwm thiosylffad drwy ychwanegu dŵr i’r arbrawf.

  • Mi fyddaf yn rheoli y gweddill gan wneud yr un arbrawf yn yr un ystafell i wneud yn siwr fod y tymheredd yn gyson.  Mi fyddaf yn defnyddio’r un cyfaint a crynodiad o’r asid hydroclorig trwy’r arbrawf i gyd.
Join now!

  • Y newidyn allan i gael y canlyniadau yn gywir yw yr un person i edrych pan mae’r groes yn diflannu trwy’r arbrawf i gyd.  Mi fyddaf yn mesur yr amser mae’n ei gymeryd i’r asid hydroclorig a’r sodiwm thiosylffad adweithio tan fod y croes yn diflannu hefo stopwats.  Fyddai’n gwneud yr arbrawf tair gwaith i gael cyfartaledd a rhoi canlyniadau dibynadwy i mi.

Rhagfynegiad

  • Fy rhagfynegiad i yw pan mae’r crynodiad o sodiwm thiosylffad yn fwy mae’n cymryd llai o amser i adweithio.

  • Rwy’n credu fod fy rhagfynegiad yn gywir oherwydd y theori gwrthdaro.  Pan mae ...

This is a preview of the whole essay