Ar gyfer y prawf ymarferol cyntaf roedd rhaid creu darn gwreiddiol o ddrama yn seilliedig ar y thema arbennig.

Authors Avatar

Ar gyfer y prawf ymarferol cyntaf roedd rhaid creu darn gwreiddiol o ddrama yn seilliedig ar y thema arbennig. Fe drafom ni gwahanol themau e.e gomedu, rhywun yn cael ei bwlian yn yr ysgol ac hefyd problemau teuluol. Un o syniadau cyntaf roed gennym oedd I wneud rhyw fath o sioe teledu ond penderfynom yn erbyn y syniad yma obelig fydd yn anodd I wneud.  Yna dechreuom ni siarad amdano lluniau i cael syniad o llun. Gan nad oedd unrhywun yn y grwp yn gallu dod o hyd i llun addas dechreuom trafod ffilmiau. Daeth y ffilm “Ffhorest Gump” a penderfynom cymerid y syniad o adrodd stori ar fainc yn aros am bws.

Penderfynodd y grwp datblygu’r syniad yma a cafod un eilod o’r grwp y syniad o newid o fod yn safle bws I fod yn orsaf tren. Ar ol  rhannu syniadau amdano’r set pendefynwyd cael fainc yn canol yr olygfa a bydd popeth yn digwydd ogwmpas hwn. I rhoi drosodd ei fod yn orsaf tren penderfynwyd defnyddio sain tren a wnes I dod o hyd iddo are cd.

Join now!

Ar ol bach o trafod penderfynodd y grwp cael y cymeriadau canlynol – Menyw ifanc, llwyddiannus efo swydd da yn prif ddinas, ei gwr, menyw ifan arall nad oedd mor llwyddiannus ac roedd ganddi tri plant, hen ddyn a tramp. Y plot odd bod tramp yn eistedd ar y platffor fel arfer ac yn adrodd storiau’r cymeriadau eraill. Mae’r dau meny yn cwrdd efo’I gilydd yn yr orsaf ac yn dechrau siarad am rhyw fachgen ond nid ydyn nhw’n sylwi fod yr un bachgen yw o.

Daeth I’r amser pan roedd rhaid dechrau symud y golygfeydd. Cyn dechrau ...

This is a preview of the whole essay