Beth Sy’N Effeithio Ar Gwrthiant Gwifren?

Authors Avatar

Gareth Morgan                                                   Gwaith Cwrs Ffiseg TGAU

Rhif arholiad: 7109

Beth sy’n effeithio ar gwrthiant gwifren?

Cyflwyniad

Yn yr arbrawf yma rydyn ni yn mynd i ymchwilio i weld beth sy’n effeithio ar gwrthiant wifren. Dyma rhai ffactorau sy’n newid gwrthiant wifren.

  1. Deunydd: mae deunydd yn effeithio ar gwrthiant oherwydd mae wahanol deunyddiau yn rhoi wahanol niferoedd o electronau rhydd. Y fwyaf o electronnau rhydd sydd mewn deunydd y fwyaf o cerrynt fydd yn cael ei creu. Hefyd os yw’r atomau mewn wahanol deunydd yn agosach at ei gilydd fydd hyn yn creu fwy o gwrthdrawiadau llwyddianus gan greu fwy o wrthiant.
  2. Trwch y wifren: Os ydych yn cynnyddu trwch y wifren mae’r gwrthiant yn lleihau. Mae hyn yn digwydd oherwydd gyda wifren gyda fwy o trwch mae gan yr electronau fwy o le i deithio ac felly fydd llai o wrthiant ond os oes llai o trwch gan y wifren fydd llai o le ir electronau teithio gan creu fwy o gwrthiant (maer diagram isod yn dangos hyn.)

  1. Tymheredd: wrth cynyddu tymheredd mewn wifren mae hyn yn gwneud ir electronau dirgrynnu yn gyflymach gan creu fwy o gwrthdrawiadau, mae hyn yna yn gwneud ir gwrthiant cynyddu.
  2.  Hyd y wifren: os ydych yn cynnyddu hyd y wifren fe fydd gwrthiant yn cynnyddu hefyd. Mae hyn oherwydd mae fwy o pellter ir electronau teithio felly fydd fwy o gwrthdrawiadau gan gwneud ir gwrthiant cynnyddu

 

Yn yr arbrawf fe fyddyaf i a fy partner yn newid hyd wifren (or un deunydd) ac ymchwilio i weld sut mae gwrthiant yn cael ei effeithio os ydym yn newid hyd y gwifren.

Rhagfynegiad

Yn fy marn i credaf os ydw i yn dwblu maint y wifren fe ddylai gwrthiant y gwifren dwblu hefyd. Credaf hyn oherwydd wrth i hyd wifren cynnyddu fe ddylai gwrthiant y gwifren cynnyddu hefyd (hyd y wifren mewn cyfrannedd union ar gwrthiant). Mae hyn oherwydd wrth i hyd y wifren cynnyddu mae’n rhoi fwy o siawns ir electronau trydanol sy’n teithio trwy’r wifren i ddianc o’r wifren, gan creu llai o cerrynt trydanol. Hefyd wrth cynnyddu maint y wifren mae yna fwy o atomau yn yr wifren sy’n arafu’r electronau rhag symud yn gyflym oherwydd fydd yna fwy o gwrthdrawiadau. Hefyd mae yna fwy o pellter ir electronau teithio mewn gwifren hirach sy’n gwneud ir electronau cymryd fwy o amser i teithio o un pen or wifren i pen arall. O ganlyniad credaf fe ddylai’r gwrthiant dwblu os yw hyd yn dwblu oherwydd fydd dau gwaith yn fwy o atomau yn y wifren gan creu dau gwaith yn fwy o gwthdrawiadau rhwng yr atomau ar electronau gan arafu’r electronau a creu dwy waith yn fwy o wrthiant.

Join now!

Yn fy marn i fe ddylai fy graffiau mwy ne lai fod yn un llinell syth ac fod y cerrynt mewn cyfrannedd union ar voltedd, ond oherwydd mae tymhereth yn effeithio ar gwrthiant y wifren, (ac fy y wifren yn cynhesu wrth ir electronau fynd trwyddo) efallai fydd rhai or pwyntiau ar y graff allan o le ychydig. Fe ddylai fy graff gwrthiant yn erbyn hyd cael cydberthyniad posotif ac fod mwy na lai llinell syth ond eto mae hyn yn dirbynu ar y tymheredd ac os ydy e yn cael effaith ar y canlyniadau.

Offer

Pac pwer ...

This is a preview of the whole essay