Beth sy'n effeithio ar ddargludiad cerrynt mewn gwifren?

Authors Avatar

Emma Walker                                                       Rhif arholiad: 9178

                                          Gwaith Cwrs Ffiseg

            Beth sy’n effeithio ar ddargludiad cerrynt mewn gwifren?

Cyflwyniad

      Rydw I wedi bod yn ymchwilio I ddarganfod beth sy’n effeithio ar ddargludiad cerrynt mewn gwifren.

Rydw I wedi ddarganfod bod gwthiant y wifren medru mesur pa mor dda mae gwifren yn dargludo cerrnyt. Gwrthiant yw unrhyw beth yn y gylched sy’n arafu’r llif.

Mae arbrofion yn y labordy yn dangos bod 4 peth yn effeithio’r gwrthiant;

o Hyd y wifren.

o Trwch y wifren.

o Deunydd y wifren.

o Tymheredd y wifren.

Rydw I wedi ddewis amrywio hyd y gwifren yn yr ymchwiliad yma. Rydw I wedi dewis amrywio hyd y wifren yn yr ychwiliad yma oherwydd mae hawdd I newid a mesur y wifren. Ond mae’n rhaid gwneud yn siwr fy mod I yn cadw’r un trwch, deunydd a tymheredd yn gyson.

Rhagfynegiad

      Rydw I yn credu bydd Ohm cyfartalog yn dwblu pryd maint yn ddwywaith hyd y gwifren. Er engraifft, os fydd 20cm o wifren yn 5?    bydd 40cm o wifren yn cynhyrchu o gwmpas 10?.

Byddaf yn creu graff canlyniadau I brofi hyn ar ol yr arbrawf.

Ymchwil I’r Deddf Ohm

        Yn 1826 astudiodd Gorge Simon Ohm, athro Ffiseg mewn ysgol yn Köln, y berthynas rhwng y cerrynt sy’n llifo trwy ddargludydd a’r gwahaniaeth potensial ar ei draws. Y canlyniad oedd y Deddf Ohm.

      Yn ôl deddf Ohm ar dymheredd cyson mi fydd y foltedd a cherrynt ar gyfranedd union. Rwyf am gyfrifo’r wrthiant gan ddefnyddio fformwla Ohm -

Join now!

       

      R = V

             I

 

Offer

Bydd angen y holl offer fel y welir isod I gyflawni’r cylched a wedyn setio’r offer lan I gael gylched fel y weler isod :-

o Cell

o Amedr

o Foltmedr

o Gwrthydd newidol

o Gwifrau

o Clips Crocodeile (defnyddiai I cysylltu’r gwifrau)

o Gwifren 80cm (Y gwrthydd)

o Swits

Dull- Byddaf yn setio lan y cylched fel gwelir isod gyda’r foltmedr yn baralel I’r gwrthydd a defnyddio’r clips crocodile I gysylltu’r gwifren I’r cylched. Yna;

o Gosod hyn ‘l’ ...

This is a preview of the whole essay