Cystig Fibrosis. Beth yw Ffibrosis Codennog?

Authors Avatar by lusa (student)

Beth yw Ffibrosis Codennog?

Ffibrosis Codennog (Cystic Fibrosis CF) yw un o’r clefydau angaeol etifeddol mwyaf cyffredin yn y Daernas Unedig.

Mae’n effeithio dros 9000 o bobl yn y Daernas Unedig.

Mae dros dwy filiwn o bobl yn y Daernas Unedig yn cludo’r genyn sy’n achosi Ffibosis Codennog – tua 1 ym mhob 25 o’r boblogaeth.

Os yw dau gludydd yn cael plentyn mae gan y babi siawns o 1 mewn 4 o gael Ffibrosis Codennog.

Mae Ffibrosis Codennog yn effeithio ar yr organnau mewnol, yn enwedig yr ysgyfaint a’r system druelio, gan eu llenwi a mwcws gludiog. Mae hyn yn ei gwneud hi’n annodd i anadlu a threulio bwyd.

Bob wythnos mae pump babi yn cael ei eni gyda’r cyflwr.

Bob wythnos mae dau fywyd ifanc yn cael ei golli i’r cyflwr.

Dim on hanner y rhai sydd efo’r cyflwr sy’n debygol o fyw yn hŷn na 30 mlwydd oed.

Beth sy’n achosi Ffibrosis Codennog?

Mae Ffibrosis Codennog yn cael ei achosi gan ennyn unigol sy’n rheoli symudiad halen drwy’r corff. Mewn pobl gyda’r cyflwr mae’r organnau mewnol yn cael eu “boddi” mewn mwcws guldiog, trwchus gan achosi heintiau a llid gan ei gwneud hi’n annodd i anadlu a threulio bwyd.

Join now!

I fabi gael ei eni gyda Ffibrosis Codennog ma’n rhaid i’r ddau riant fod yn cludo’r genyndiffygiol. Mae’r diagram yn dangos sut mae Ffibrosis Codennog yn cael ei etifeddu. Pan mae’r ddau riant yn cludo’r genyn diffygiol mae gan pob plenty siwans o 1 mewn 4 o gael Ffibrosis Codennog, siwns 2 mewn 4 o fod yn gludwr a siawns o 1 mwen 4 o beidio achel y genyn diffygiol.

Mam         Tad

Cludwr  Cludwr

Sut mae Ffibrosis Codennog yn cael ei adnabod?

Mae Ffibrosis Codennog yn ...

This is a preview of the whole essay