Dyma hysbyseb ar gyfer persawr gan y cwmni ‘Givenchy’.

Authors Avatar

                         

       

        

         Dyma hysbyseb ar gyfer persawr gan y cwmni ‘Givenchy’.                                               Mae’r hysbyseb yn rhoi wybodaeth am  cynnig newydd sydd         gan y  cwmni. Y cynnig yw ‘fe gewch chi cael anrheg o boteli         persawr bach o phersawr am ddim wrth i chi brynu unrgyw         persawr gan Givenchy. Credaf ei rheswm am hyn yw fod         Givenchy yn meddwl fydd pobl yn brynu ei cynyrch os oes ‘free         gift’ i’w gael. Fel arfer, mae cynnigion fel hyn yn llwyddianus.

Join now!

        

        Mae cefndir y poster yn un syml ond ddeiniadol iawn. Glas         tywyll yw’r lliw pennaf, ac ar ben hyn mae cylchoedd mawr         mewn lliwiau llachar fel melyn oren a pinc. Mae llun bocs sy’n         cynnwys y poteli o bersawr bach wedi’i gosod yng nghanol y         llun. Nid yw’n sefyll allan yn dda iawn oherwydd mae’r cefndir         mor ddisglair.

        Mae enw’r cwmni Givenchy wedi ei rhoi ar top y tudalen mewn         llythrennu mawr, bloc tennau, gwyn. Mae pob llythyren gyda         bwlch go fawr  rhyngddynt. Mae’r gair ‘Givenchy’ yn eich taro            chi’n gyntaf ac mae’r llythrennau gwyn yn sefyll ...

This is a preview of the whole essay