Eglurwch sut gallech chi fod wedi defnyddio sgiliau cyfathrebu eich hunain i wneud y rhyngwthion fwy Un Un Claf yn dioddef o cancr

Authors Avatar

C3

Eglurwch sut gallech chi fod wedi defnyddio sgiliau cyfathrebu eich hunain i wneud y rhyngwthio’n fwy

Un – Un Claf yn dioddef o cancr

Llwyddiannau

Mae’r llwyddiannau o’r cyfathrebiad oedd y claf wedi rhoi adborth yn ôl y sefyll i dangos roedd hi wedi deall, ac wedi ymateb yn ddiolchgar wrtho i dangos bod y cyfathrebu wedi gwneud iddi hi ffeindio hyder i weithio gyda pob newydd ac agor lan am eu teimladau a dewisiadau. Oherwydd hyn wnes i brofi bod gall adeiladu perthynas a dangos agwedd proffesiynol a sensitif oddi wrth eu claf a’r plentyn. Roedd angen i’r claf dod ar plenty i’r cyfarfod oherwydd doedd neb yn gallu edrych ar eu ol. Ar ôl iddi’r plentyn y claf twymo lawr a chwarae gyda’r teganau wnes i ddosbarthu roedd y cyfathrebu dechrau yn fwy dwfn ac yn fwy difrifol, oherwydd roedd y claf yn teimlo’n fwy cyffurddus yn siarad heb eu plentyn yn crio ac yn wneud y sefyllfa yn wath, hefyd roedd y cyfathrebiad yn fynd yn dwfnach oherwydd roedd angen i fi feindio mas gwybodaeth am y claf ac sut roedd hi’n teimlo’n am cael eu dioddef o gancr. Wnes I siarad yn glir a defnyddio geiriau roedd y claf yn gallu deall. Wnes I siarad yn glir ac yn araf i wneud i’r cyfathrebiad yn deall, wnes i edrych ar y claf bob tro’n sensitif ac wedi darparu cymorth wrth gyffwrdd eu hysgwydd pan wnes i adeiladu ychydig o berthynas. Wnes I promptio’r claf gan roi lawer o symudiadau e.e. nodio pen, dweud (ham, ie) ac roedd y claf wedi rhoi digon o adborth i fi rhoi cymorth. Wnes I dangos canolbwyntied a thrin y claf fel person pwysig a rhoi cymorth iddi am eu dewisiadau a phenderfyniadau am pa fath o triniaeth oedd ar gael i’r claf, pa fath o gymorth. Wnes I roi lawer o amser i’r cyfathrebiad a gwario lawer o amser yn trafod gogreidiau i'r plentyn i wneud tra bod ni’n delio gyda’r sefyllfa gan ddarparu adnoddau e.e. teganau, llyfrau lliwio a chadair Iddo fe i wneud eu hunain yn brysur ac i helpu’r claf cael dim o straen pan delio gyda’r sefyllfa yma ac i wneud yr ystafell yn dawel. Hefyd wnes i ddarparu paned o de i’r claf i wneud hi’n meddwl gall trafod un rhywbeth a gobeithio arno I I ddelio gyda’r sefyllfa yn breifat. Wnes I ddim cyflymu’r sefyllfa i roi fy amser i helpu’r claf a dangos posteri ac arwyddion i wneud yn siŵr mae’r claf wedi deall ac yn hapus bod hi’n gallu siarad gyda rhywun sydd yn gwybod beth rydyn nhw’n siarad am. Gallwn I ofyn cwestiynau agored a caeedig yn y sefyllfa ac wedi derbyn adborth am sut roedd hi’n teimlo am rhannu gwybodaeth am eu problemau iechyd ac am eu triniaeth mae’r claf yn eu derbyn, E.e “Ydych yn teimlo’n well er mwyn derbyn y triniaeth yma yn lle derbyn y llall?”

Join now!

Gwendidau

Wnes i ofyn cwestiynau agored, ond doedd dim lawer o adborth oherwydd roedd y claf yn upset ac yn rhi drist i roi lawer o adborth yno ac roedd hynny yn wneud y cyfathrebiad yn anodd delio gyda. Mae angen i fi wneud yn siwr bydd y cwestiwnau yn sensitif yn y defodol oherwydd efallai bydd y claf yn gallu rhannu fwy o adborth am theimladau, dewisiadau a penderfynniadau am y sefylla ac rhoi fwy o hyder iddi hi siarad gyda fi oherwydd rydw i’n dangos fwy o canolbwyntiad a cymorth. Roedd e wedi cymryd lawer o amser ...

This is a preview of the whole essay