Gwrthiant mewn Gwifren

Authors Avatar by bexie08hotmailcouk (student)

Cyflwyniad

        Mewn metelau mae’r atomau wedi’i pacio’n dynn at ei gilydd mewn patrwm rheolaidd. Oherwydd y pacio tynn, mae’r electronau allanon yn gwahanu oddi wrth eu hatomau sy’n ffurfio môr o electronau rhydd.         

        Llif o electronnau neu llif gwefr yw cerrynt a gwrthwynebiad i lif cerrynt yw gwrthiant. Mae gwrthiant yn  cael ei achosi gan electronau’n gwrthdaro â’i gilydd a gyda atomau metel. Y mae yna llawer o ffactorau sy’n effeithio ar gwrthiant er enghraifft mae mwy o wrthiant mewn gwifrau tenau na mewn gwifrau trwchus oherwydd mewn gwifren drwchus mae gan yr electronau fwy o le i symud ac felly maent yn llai tebygol i wrthdaro a’i gilydd. Wrth ddyblu lled y wifren bydd y gwrthiant yn hanneru. Y mwyaf mae’r electronau’n gwrthdaro, y mwyaf o wrthiant sydd. Y mae’r fath o wifren hefyd yn effeithio ar gwrthiant. Gallwn weld hyn drwy gymharu gwifren nicrom a gwifren gopr. Y mae mwy o wrthiant mewn gwifren nicrom oherwydd mae’n anoddach i’r cerrynt lifo trwyddo am bod nicrom yn aloi o ddau fetel, nicel a cromiwm. Yn lle llifo yn llyfn trwy’r defnydd mae’r electronau yn taro oddi ar ei gilydd. Y mae gwrthiant hefyd yn cael ei effeithio gan tymheredd. Y poethaf y wifren y mwyaf o wrthiant sydd. Y mae hyn oherwydd pan mae’r wifren yn poethi mae’n achosi i’r electronau wrthdaro mwy. Y mae hyn yn golygu ni fydd yr electronau’n llifo mor hawdd gan achosi gwrthiant.

Join now!

Rhagfynegiad

        Yn yr arbrawf yma mi fydda i’n edrych ar sut mae hyd gwifren yn effeithio ar ei wrthiant. Rwy’n rhagfynegi y hiraf y wifren y mwyaf y gwrthiant. Rwy’n credu hyn oherwydd mae mwy o atomau i’r electronau wrthdaro gyda mewn gwifren hir sy’n gwneud hi’n fwy anodd i’r cerrynt lifo gan achosi gwrthiant. Rwy’n credu bydd gan wifren 40cm dwbl y gwthiant sydd mewn gwifren 20cm hynny yw rwy’n rhagfynegi perthynas cyfranedd union rhwng hyd y wifren a maint y gwrthiant. Mae’r electronnau sy’n llifo trwy wifren 40cm â dwbl y pellter i deithio i gymharu a ...

This is a preview of the whole essay