RHYFEL a’r ymosodiad a’r Irac.

Authors Avatar

Simon Boss Johnson        Gwaith Cwrs        2004

RHYFEL a’r ymosodiad a’r Irac

 

    Mae rhyfel yn rhywbeth sy’n digwydd o gwmpas y byd trwy’r amser. Heddi mae rhyfel yn Irac, Serbia, Algeria a Gogledd Iwerddon. Rydym yn gallu gweld o’r lluniau ar y newyddion ac ystedegau bod milonydd o pobl yn cael ei lladd mewn pob rhyfel. Felly pam mae rhyfel yn ddechrau?

    Y rhesymau mwyaf cyffredin am rhyfel yw’r faith bod gwledydd yn cwympo mas oherwydd bod nhw’n dilyn crefydd gwahanol neu bydd pobl y gwledydd yn cael lliw croen wahanol. Engrhaifft o hyn roedd y traferth yn De Affrica yn yr 1960’au rhwng yr pobl gwyn a pobl du. Roedd rhaid i’r pobl du mynd i siopiau wahanol i’r gwyn a roedd rhaid i nhw teithio ar bysiau arbennig am pobl du. Roedd y pobl du ddim yn hapus efo’r ffordd roeddynt yn cael ei trin a roedd hyn wedi arwain at brwydro.

    Y rhyfelau mwyaf enwog mewn hanes yr Byd, oedd yr rhyfel Byd cyntaf ag ail. Bu milwnau o pobl yn cael ei lladd, mwy na’r poblogaidd Cymru. Rydym yn gyflym i ddweud roedd Adolf Hitler yn dyn creulon dros ben yn lladd milwnau o iddewon diniwed, ond efallai rydyn yn gallu cymharu yr arweinydd Tony Blair a George Bush fel Hitler oherwydd mewn y rhyfel diweddaraf yn yr Irac roedden nhw hefyd wedi lladd milionydd o pobl diniwed. Ond pam ymosododd Prydain a America a’r Irac?

      Ym mis Awst 1990, fe ymosododd milwyr Saddam Hussein ar Kuwait, gwlad fach dros y ffin ag Irac. Roedd pobl ar draws y byd yn anghytuno â hyn ac felly fe gafodd milwyr o nifer o wledydd, gan gynnwys Prydain ac America, eu hanfon yno i wthio Saddam allan. Dyma oedd Rhyfel y Gwlff. Er i Kuwait ddod yn rhydd, fe arhosodd Saddam yn arweinydd ar Irac, ac mae llawer yn teimlo mai dyna sydd wedi arwain at sefyllfa heddiw.

Join now!

     Ar ôl Rhyfel y Gwlff doedd Irac ddim yn cael prynu a gwerthu gyda gwledydd eraill fel roedden nhw ac roedd y wlad yn dlawd iawn. Hefyd ar ôl y rhyfel, fe gafodd tîm o swyddogion y Cenhedloedd Unedig y gwaith o chwilio am arfau peryglus iawn yno, ond ymhen amser, fe gawson nhw eu hanfon o 'na. Ym mis Tachwedd 2002, aethon nhw nôl.

   Roedd Prydain ac America yn credu bod Irac wedi bod yn creu ac yn cuddio arfau dros y blynyddoedd  arfau allai ladd miloedd o bobl - ac maen nhwn teimlo o ...

This is a preview of the whole essay