Waltz Welsh Coursework

Authors Avatar
Mari Thomas

Gwaith Cartref

Waltz

Dechreuodd y waltz fel dawns i gwplau. Roedd yn boblogaith iawn yn yr Almaen ac Awstria. Yn yr Almaen roedd yn cael ei galw yn Dreher, ländler neu Deutscher. Roedd y dawns yma yn dangos beth roedd pobl o'r cyfnod eisiau ac yn dymuno sef heddwch, 'passion' a rhyddid. Daeth yn boblogaith yn 1787 yn Vienna, cyrhaeddodd y llwyfan operatig. Roedd yn boblogaith oherwydd ei ffyrnigrwydd a'i cyflymder.

Cafodd ei gario dros y m(r i Ffrainc yn 1804. Roedd y ffrencwyr wedi cwympo yn angerddol mewn cariad gyda'r Waltz. "A waltz, another Waltz!!" Roedd pobl yn galw yn y dawnsfeydd, doedd y ffrencwyr ddim yn gallu cael digon o'r dawns yma. Doedd rhai o'r garcheidwaid ddim yn cytuno a'r dawns chwyrlio gwallgof yma, felly ni gyrhaeddodd y waltz Lloegr nes 1812. Yn y llys Prwsaidd yn Berlin, cafodd ei wahardd nes 1818, er bod y frenhiness Louise wedi bod yn dawnsio'r ddawns ers 1794. Ni 'all y garcheidwaid wneud dim mwy ond i wylio y ddawns yn cyraedd ei buddigoliaeth llwyr a trechu y byd. Ar (l nifer o ganrifoedd, nid oedd y ffrencwyr yn gosod y ffasiwn. Yn 1819 roedd gwahoddiad Carl Maria von Weber yn dangos ei chariad i'r ddawns. Wedyn daeth Viennese waltz kings, wedi ei mynegi mwyaf gyda'r teulu Strauss.
Join now!


Mae'r waltz mewn amser o 3/4 sef 3 crotchet mewn bar. Mae'r curiad cyntaf yn gryf ac mae ganddo gyriadol byrbwyll ac yna maen't yn cael eu dilyn a dau curiad "cam" tawel. Mae'r trydydd fel petai yn gwthio n(l i'r curiad cyntaf (... three ONE two three ONE two ...) Roedd y waltsiau yn cael eu chwarae a perfformio gyda cerddorfa, neu piano.

Cafodd Frydereyk Franciszek Chopin ei geni ar y pedwerydd o Fawrth 1810. Cafodd ei eni yn y pentref o Zelazowa Wola yn agos i Sochaczew , sydd yn agos i Mazovia. Roedd ...

This is a preview of the whole essay