Welsh Coursework : Llun

Authors Avatar
Welsh Coursework : Llun Llun. Dechreuais ar fy mhrofiad gwaith heddiw yn Ysgol Tudno. Roeddwn I'n teimlo'n gyffrous iawn. Codais I am saith o'r gloch. Cerddais I yna efo fy ffrind Nikki. Cyrhaeddon ni yna am ugain munud I naw, y camgymeriad cyntaf, roedd ni rhy gynar! Felly aethon
Join now!
ni I'r caffi rownd y gornel I gael panad o de. Am naw o'r gloch es I I dosbarth pump ble roeddwn I'n gweithio efo plant chwech I saith oed. Yn gyntaf es I allan efo'r plant I'r iard I dynnu llun o'r adeilad. Roedd hi'n braf iawn . roedd y plant yn cwyno bod hi'n rhy boeth! Amser egwyl roedd y plant yn swnllyd iawn. Roedden nhw eisiau gafael yn fy llaw. Arol amser egwyl rhoiodd y athrawes fi mewn grwp o blant I helpu nhw efo mathamateg. Roedd o'n galed iawn I ddangos iddyn nhw achos doedden nhw ...

This is a preview of the whole essay