Welsh coursework - speaking assessment on Wales

Authors Avatar by laurenwilliams (student)

                                                                                                                                                         Gwaith cwrs

Hylo, shwmae. Lauren ydy f’enw i ac rydw i’n un deg pump oed ac bydda i un deg chwech oed ar dau deg pump yn yr mis ionawr. Rydw i’n mynd i’r ysgol gyfun Pencoed ac rydw i’n yn mlwyddyn unarddeg. Fy hobiau ydy pel-rwyd, darllen llyfr, cymdeithasu ac dysgu pethau newydd.

Heddiw, rydw i wedi dewis siarad am Cymru! Rydw i wedi dewis siarad am y testun yma

achos rydw wrth fy modd yn byw yng Nghmru ac rydw i’n fach i fod yn Gymraes! Yn fy marn i mae Cymru yn fendigedig achos mae llawer o bethau rhyfeddol yma. Rydw wrth fy modd yn siarad yr iath Gymraeg ac siarad yn Gymraeg ond does dim llawer o gyfle i ymarfer cymraeg heblau ond yn yr ysgol.

Join now!

Mae Cymru yn wych, mae llawer o bethau sy’n hwyl! Mae’r mynyddoedd yn hardd ac yn gret i ddringo! Mae Caerdydd yn boblogaidd achos mae llawer o bethau diddorol i wneud e.e mwynhau gem y stadiwm Mileniwm, ymweld a chastell, ymweld ag amgueddfa. rwyt ti’n gally mynd i fwyta mewn tai yn ty bwyta a canolfannau siopa. Hefyd, rwyt ti’n gally syrffio ar lan y mor llawer of hwyl! Mae Caerdydd yn ddinas iawn ac mae Bae Caerdydd yn bwysig iawn achos prifddinas Cymru ydy Caerdydd. Prif Weinidog Cymru ydy Carwyn Jones, mae e’n dod o Benybont. Mae Cymru yn ...

This is a preview of the whole essay