Yng Ngorffennaf

Authors Avatar

Gwaith Cwrs                Awst y 15fed, 2001

    Beth oedd effaith yr Ail Ryfel Byd ar fywyd cartref yng Nghymru a Lloegr?

        Yng Ngorffennaf, 1940 dechreuodd  Llu awyr yr Almaen ymosod a bomio ar orsafau radar Prydain a ffatriau awyrennau.  Trwy gydol y tair mis nesaf, fe wnaeth y Llu awyr Brenhinol colli 792 awyren ac roedd dros 500 peilot wedi marw.  Yr oedd y cyfnod hon yn cael ei alw’n “Battle of Britain”.

        Ar y 7fed o Fedi, 1940, newidodd Llu awyr yr Almaen ei strategaeth a dechreuodd i ganolbwyntio ar fomio Llundain.  Ar y ddydd cyntaf o’r Blitz, bu farw 430 dinesydd, roedd 1,600 wedi’u hanafu’n llym.  Dychwelodd yr Almaenwyr y dydd nesaf gan ladd 412 mwy o dinesyddion.

Join now!

        Rhwng Medi 1940 a Mai 1941, wnaeth y ‘Lufftwaffe’ gwneud 127 cyrch nos, graddfa-mawr.  O rhain, yr oedd 71 ohonynt yn cael eu targedi at Lundain.  Y prif dargedau tu allan i Lundain oedd Liverpool, Birmingham, Plymouth, Briste, Glasgow, Southampton, Coventry, Hull, Portsmouth, Manchester, Belfast, Sheffield, Newcastle, Nottingham a Chaerdydd.

        Yn ystod y Blitz, rhyw 2 miliwn o dai (60% ohonynt yn Llundain) oedd wedi cael eu dirywio, ac yr oedd 42,000 dinesydd wedi marw a 50,000 ohonynt wedi’u hanafu.

        Yr oedd Evelyn Rose yn harddegwr yn byw yn Llundain yn ystod y Blitz.  Yr oedd hi’n cael cyfweliad yn ...

This is a preview of the whole essay