Consumer needs. Als producent ben ik van mening dat je door middel van marketing behoeftes kan creren in de tertiaire behoeftes van een consument.

Authors Avatar

Needs van een consument worden gecreëerd. Dit gebeurt als er op een slimme wijze door de producent gebruikt gemaakt wordt van reclame. Het begrip behoefte kan worden gedefinieerd als het gevoel dat er iets ontbreekt en het verlangen naar het ontbrekende iets. Er zijn 3 soorten behoeftes; primair, secondair en tertiair (Wikipedia). Producenten kunnen het primaire en secondaire behoeftes meestal niet aantasten omdat de primaire behoeftes de basis behoeftes voor een mens zijn, zoals eten, drinken en onderdark en secondaire behoeftes uiten zich in veiligheid, onderwijs en cultuur. Tertiaire goederen zijn luxe goederen, zoals vakanties, maar ook duurdere en hogere qualiteit etenswaren.

Als producent ben ik van mening dat je door middel van marketing behoeftes kan creëren in de tertiaire behoeftes van een consument. Tertiaire behoeftes zijn namelijk behoeftes naar luxe goederen, hetgeen wat niet echt van belang is, maar waarnaar men wel verlangt.

Join now!

Wij produceren goederen, die wij naderhand door reclame proberen te verkopen. Het product wordt zo aangeprijst dat de consument denkt dat het product noodzakelijk is om zijn leven aangenamer en gemakkelijker te maken. Dus in andere woorden is dit behoeftes creëeren.

Een consument is niet rationeel, dit blijkt uit het feit dat consumenten kuddedieren zijn (Antonides); ze beinvloeden elkaar en gaan mee met de groep. Dit zie je bijvoorbeeld bij wijnkopers in een supermarkt ; zij kiezen vaak een fles wijn van een schap dat bijna leeg is, zo weten zij dat het een goede wijn is omdat het ook ...

This is a preview of the whole essay