Den ubehagelige konflikt i Martin Andersen Nexs lnningsdag bliver opbygget meget af hans skildring af naturen.

Authors Avatar by hyperh (student)

Karoline Häggquist 1.b - CG

Kronologiforløb – skriftlig opgave

  1. del: individ og samfund

I middelalderen fandtes der et utroligt vigtigt fællesskab i form af ens slægt. Slægten var dine rødder og dit udgangspunkt. Man ville få svært ved at fungere som individ, hvis man ikke rigtig hørte til nogen slægt, for det var slægten, der kæmpede dine kampe for dig i middelalderen. Hvis du blev skadet af andre, var det din slægts pligt at hævne dig. I Nilus og Hillelil fx, dræber Hillelils onkel Peder Nilus’ to nevøer og Nilus selv, da han skal hævne drabet på sin bror.

I det hele taget var der meget fokus på slægtens vigtighed i middelalderens dominerende litteratur: folkeviserne. I mange af historierne er helten bundet af slægtens løfte om ære og hævn.

I middelalderen var du altså ikke noget specielt som individ. Til gengæld havde du forpligtelser i et fællesskab der krævede din solidaritet. Det enkelte menneske var en del af noget større.

I oplysningstiden blev der sat stor fokus på fornuften, rationaliteten og på en måde ”det frie menneske”. Man var stadig en del af et fællesskab, men hvor man tidligere fx var en undersåt (under kongen) var man nu borger med rettigheder og politiske holdninger. Der var stor fokus på menneskerettigheder, og med den franske revolution i 1789 blev der gjort opmærksomhed på slagordene: frihed, lighed og broderskab. Til gengæld skulle man også være realistisk, og ikke glemme sin plads. Du var en del af det fungerende samfund, så du havde et ansvar for, at der ikke kom rod i det – for samfundet var det fællesskab du var en del af i den periode.

I litteraturen skulle der sættes spørgsmålstegn ved de normer og regler, vi havde levet under før. Fx gør Ludvig Holberg det – i ”kongeriget kokleku” – at han vender kønsrollerne om, så mændene i denne fantasiverden gør ”kvindearbejde” og omvendt. Det han prøver at sige med dette er, at alle mennesker er født lige, men bl.a. ting som opdragelsen og samfundets syn på dig kan ændre din skæbne.

Oplysningstiden gav en kraftig modreaktion: romantikken. For hvor man før fokuserede på det fornuftige, og at oplyse folk, blev ting som fantasi og følelser dominerende i det attende århundrede. I denne periode blev individet sat mere i centrum, og litteraturen handlede meget om den enkelte persons følelser, tanker og religion. Især det religiøse blev dyrket meget i romantikken. ”Gud er overalt”, især i naturen.

Join now!

Synet på individet gennem Adam Oehlenschlägers tekst kan forstås på den måde, at individet er med i et fællesskab i form af: landet. Den ”stolte nation”. Den enkelte dansker er kun en lille brik i et ædelt rige, samlet under gud. Med venligheden, håbet og modet er danskerne simpelthen Danmark.

I det moderne gennembrud bliver individet et menneske i industrisamfundet med maskiner og ny teknologi. Gud og religion bliver lagt lidt i baggrunden, mens personer som Darwin, Nietzsche og Freud bliver fremhævet på bedste vis. Menneskets rettigheder bliver, ligesom i oplysningstiden, en mærkesag for mange mennesket, også ting som kvinders ...

This is a preview of the whole essay