EE(danish):Festen, af Thomas Vinterberg & Kunsten at grde i kor, af Peter Schnau Fog: En analyse og sammenligning af de to vrker

Authors Avatar

Festen, af Thomas Vinterberg & Kunsten at græde i kor, af Peter Schønau Fog:

En analyse og sammenligning af de to værker.

“Jeg vil i denne her opgave gøre rede for begrebet Dogme 95 og sammenligne det med film som er produceret med friere rammer(almindelig film production). Derefter vil jeg vurdere hvilken måde er bedst for at udtrykke sig på inden for det kontroversielle emne, incest. “

Birkerød Gymansie, IB & HF

Extended Essay

Yasmin Kazemi Ahari Rasmussen

Superviser: Inge Viten

Subject: Danish BHL

Date: 29 September, 2009

Word count: 3973

Indholdsfortegnelse

Abstrakt............................................................................................s.3

Introduktion.....................................................................................s.4

Dogme 95’.........................................................................................s.5-6

Festen, Af Thomas Vinterberg........................................................s.6-7

Analyse of fortolkning af Festen.....................................................s.7-8

Kunsten at græde i kor, af Peter Schønau Fog..............................s.9-10

Analyse og fortolkning af Kunsten at græde i kor........................s.10-11

Sammenligningen af Festen og Kunsten at Græde i Kor.............s.11-12

Konklusion........................................................................................s.12

Bilag

Bilag 1(Kyskhedløfte)......................................................................s.13

Bilag 2(Historien om den verdensberømte løgn, Politikken).......s.14-16

Filmliste.......................................................................................s.17

Litteraturliste..............................................................................s.17

Internetkilder..............................................................................s.17

 

Abstrakt

Film har været en god måde at udtrykke sig på. Det har været noget man bruger for at få forskellige budskaber igennem til publikum. Jeg har tidligere set begge film, og tragedien i begge historier har appeleret til mig.

I denne her opgave har jeg prøvet på at gøre rede for begrebet Dogme 95 og sammenligne det med film som er produceret med friere rammer(almindelig film production). Derefter vil jeg vurdere hvilken måde er bedst for at udtrykke sig på inden for det kontroversielle emne, incest.

I min fortolkning og analyse af de to værker har jeg prøvet at lære nødvendige film teknikker som jeg har brug for at nævne for at fremhæve deres måde at producere film på. Jeg har udover det analyseret selve filmen for at jeg derefter kunne sammenligne de mange faktorer filmene havde tilfældes.                                                    

Jeg har ud fra min analyser og fortolkning konkluderet hvilken en af filmene jeg har synes var bedst til at fremstille den kontroversielle emne, Incest.

Jeg har udefra visse kriterier valgt den film, som har haft sværest ved at fremstille filmen, men som samtidig har lavet den floteste præsentation.

Jeg har arbejdet hårdt med at sidde og analysere de to film, jeg har derefter også fundet en række artikler der understøtter mit eget information.

Begge instruktører har arbejdet hårdt for at bringe deres budskab igennem, om drengene i filmenes hårde kamp i mod incesten. I enden handler det om handlingen, hvilket også er det jeg endte med at konkludere.

Introduktion

Film og kontroversielle emner har altid interreseret mig, da det har givet mig mulighed for at diskutere. Forskellige genrer af film, forskellige måder at fremstille film på er en interrasesant måde at udtrykke sig på.

Jeg har desværre aldrig fået muligheden for at gå specifikt ind og gøre rede og analysere to af mine ynglings film.

Begge film handler om incest, og derfor har filmene haft meget omtale i aviser og lignende; som kan hjælpe mig i min analyse. De to film hedder; Festen, af Thomas Vinterberg & Kunsten at græde i kor, af Peter Schønau Fog. Det er næsten mere end ti års forskel på filmene, de er ikke fremstillet på samme måde og familierne lever forskellige liv men jeg tror jeg vil kunne finde ligheder frem.

Jeg vil i denne her opgave gøre rede for begrebet Dogme 95 og sammenligne det med film som er produceret med friere rammer(almindelig film production). Derefter vil jeg vurdere hvilken måde er bedst for at udtrykke sig på inden for det kontroversielle emne, incest.

Dogme 95’

Dogme 95’ bevis

Nu om dage er almindelige film, fyldt med farver og speciel effekter. Skuespillerne bliver sat ind i deres roller ved stor hjælp af gaderobe, sminke og hvis det ikke klare problemet er der altid ny teknologi der kan ændre skuespilleren helt. Alt i en film skal være perfekt, stedet, miljøet, skuespillerne, gaderoben, tiden, kameraet, vejret. Alt dette kan føre til at en film kan blive for perfekt, og dens historie kan gå tabt i al “glamouren”.

Den 13. Marts 1995 blev det offentliggjordt af de fire filminstruktører at de ville skabe en “revolution”, de fire var; Lars von Trier, Thomas Vinterberg, Kristian Levring og Søren Kragh-Jakobsen. De her fire mænd følte en trang til at ændre på filmverden’, de følte at de blev nødt til at modarbejde visse tendenser i den moderne film alder. De satte sig allesammen ned og blev enige om at de ville lave film der skulle have sit eget liv, producerne og instruktørerne bag filmene skulle ikke crediteres. Filmen skulle leve sit eget liv.

                                                                                                                                                                                                 

Dogme 95’ er et kollektiv af filminstruktører stiftet i København foråret 1995

Dogme 95’ erklærede formål er at modarbejde “visse tendenser” i dagens film.

Dogme 95’ er en redningauktion!

Et såkaldt Kyskedsløfte blev oprettet, en række regler som Dogme filminstruktørerne kunne følge og som passede med deres ideologi. Et sæt regler der ville få deres film til at virke ærlig og ægte. Dogme 95’ er et forsøg på at revitalisere fortællingen. Dogme instruktørerne synes der skulle gøres op med individualiseringen af filmkunsten; ved at bestræbe sig på det personligt funderede kunstværk står instruktøren i vejen for sandheden.

Skuespillerne i dogme film har en tendens til at gå af manuskriptet og leve sig ind i deres rolle. Filmens optagelse på en dogme er ikke så langvarigt, da filmen skal foregå her og nu! Man har desuden heller ikke kæmpe rampelys der kan forstyrrer skuespillernes præstation. Man må ikke have ekstra belysning. Det hele handler om manuscriptet/historien, den skal præsenteres på bedste vis.

Når man skal lave film og ikke følge Dogme reglerne, har man meget mere frie rammer. Man kan få publikums opmærksomhed ved forskellige medier, som baggrundsmusik. Det hjælper med at sætte følelser på de forskellige films scener. Man må alt udenfor Dogme 95’, man hvad er mest originalt? hvilken tiltrækker publikum bedst.. på hvilken måde er filmen bedst?

Kan man manipulere publikum, og få flere tilskuer hvis man bruger ekstra midler eller kan publikum relatere til virkeligheden af Dogme 95’.

Festen, af Thomas Vinterberg

Portræt af Thomas vinterberg

Festen ER den første Dogme film produceret AF Thomas Vinterberg. Thomas Vinterberg er født i  1969 og er den yngste medlem af Dogme 95. Festens historie er baseret på et radio interview i 1996, hvor der var en mand ved navnet Allan der fortalte om sin fortid. Allan fortalte at han til sin fars fødselsdag stillede sig op og konfronterede ham om sin fars misbrug af ham.

Sådan startede idéen til et nyt manuscript, en ny film kunne blive til den første perfekte Dogme film.

Thomas Vinterbergs film foregår på familiens hotel, hvor faren i familien har 60 års fødselsdag. Hele familien er inviteret til overnatning, fin middag og morgenmad næste dag. Den ældste søn i familien(Christian), vælger at stille sig op og foran hele familien og holde en tale for faren. Talen bliver starten på dramaet:

Christian: .. Ja så kom han altså ind der med underligt flakkende øjne og tog sin skjorte af.. Og sine bukser. Og det skulle vi så også gøre. Så lagde han os på briksen.. Den gamle grønne, som vist er skiftet ud.. og øhh ja Gik i gang. Han tog os på briksen.”

Nu er der stille i salen. Christian fortsætter ufortrødent.

Christian: “Her for et par måneder siden, da min søster døde, gik det op for mig, at min far egentlig var en meget renlig mand. Han skiftede tit skjorte. Sommer og vinter. Forår og efterår, nogle gange om morgenen og nogle gange om aftenen. Det gik også op for mig, at det ville jeg dele med min familie. Det skal de vide om min far tænkte jeg.. Helge er en renlig mand. Nåh fred være med det, vi er jo kke kommet for at høre mig tale resten af natten. Vi er kommet for at fejre Helge, min fars 60 års fødselsdag. (Christian kigger på dit ur) Tak for de mange gode ord.. Og til lykke med det.”

Denne her tale er efterhånden blevet kendt over hele verden. Monologen er taget fra manuscriptet, det er et perfekt eksempel på hvordan skuespillerne spiller sig ind i deres roller. Fordi I filmen siger Christian, “han tager tit bad, han er en ren mand”, i stedet for “han skiftet ofte skjorte”. Efter Christian havde stillet sig op og holdt sin tale havde han stillet problematik i familien. Ikke kun beskyldningen om misbruget, men også at det var farens skyld at Christians tvillingsøster, Linda havde taget livet af sig selv. Benægtelse og overfladiskhed som familien viser er noget der er relevant i konkretiseringen af hovedkonflikten. Uden denne benægtelse ville Christian ikke have nogen hemmelighed at få frem. Hvis alle i forvejen vidste det ville disse områder ikke være relevant og dermed heller ikke christians frigørelse fra faderen. Filmen viser processen af familiens forskellige måder at reagere på den chokerende sandhed.

Join now!

Analyse of fortolkning af Festen

Scene fra Festen

Filmen starter ud med en scene hvor der er en lang vej og for enden af vejen går Christian og snakker i telefon. Den “lange” vej til huset symbolisere og forbereder publikum på hvad der kommer til at ske.

Ikke kun det, men det er også et symbol på at Christian er kommet langvejs fra.

Man ligger allerede fra starten mærke til det håndrystede kamera og at lyd kvaliteten ikke er perfekt.

Efter man har set to minutters gåtur, kommer Christians yngre bror Michael kørende. Han ...

This is a preview of the whole essay