För mig finns det många olika definitioner av ordet kunskap.

Authors Avatar

Skriftlig uppgift filosofi

1. För mig finns det många olika definitioner av ordet kunskap.

Jag brukar dela upp det hela i 3 tre kategorier av kunskap god kunskap, ond kunskap och nyttig kunskap. När jag själv talar om kunskap så brukar det inte låta så filosofiskt men jag ska förklara vad jag definierar med kunskap.

Om man slår upp kunskap i en ordlista står det ” kunskap kunskapen kunskaper subst.

vetande, lärdom”

Om jag får reda på att en person tycker illa om mig så är det en sorts kunskap och det kallar jag ond kunskap. Det är kunskap som inte är rolig att veta eller inte gör dig gladare.

Sedan kan jag få reda på att en person gillar mig det är god kunskap enligt mig.

Det finns också en tredje kategori kunskap så kallad nyttig kunskap. 

Ett exempel på nyttig kunskap är något som är viktigt att veta i samhället t.ex. allmänbildning eller något man lär sig i skolan som hjälper en i framtiden.

Jag tycker inte man kan säga att kunskap är gott eller inte gott eftersom det finns olika typer av kunskap. Det går helt enkelt inte att generalisera ett sånt stort ämne som kunskap.

Själv har jag aldrig varit något för filosofi men när jag hörde Sokrates försvarstal så som Platon hade tolkat det så öppnade det sig en dörr för mig.

I Sokrates försvarstal så lägger han en stor vikt på om det är viktigt med vishet.

Join now!

Vishet för mig är en sorts av kunskap lite närmare nyttig kunskap.

Sokrates tyckte att man inte var vis om man trodde att man var visare än vad man egentligen var.

Han tyckte att han var visare än dem när han visste att han inte var vis.

Jag sammanfattar det som att man inte ska ha för bra självförtroende.

Nu citerar jag från texten: Sofies Värld ”Den som vet vad som är gott, kommer också att göra det goda, sa han”. Så citerar de Sokrates.

Men för att veta vad som är gott så måste man ha kunskap. Så jag ...

This is a preview of the whole essay