Organisationen Globalise Resistance organiserade tv mtenunder parollen "Vrlden r inte till salu" frra veckan.Mtena samlade hundratals mnniskor i London och Glasgow. Yelah.netnrvarade vid mtet i Glasgow och fick uppleva

Authors Avatar

"Världen är inte till salu!"

Organisationen Globalise Resistance organiserade två möten under parollen "Världen är inte till salu" förra veckan. Mötena samlade hundratals människor i London och Glasgow. Yelah.net närvarade vid mötet i Glasgow och fick uppleva mycket inspirerade tal av skickliga talare - bland andra José Bové. 

Första talare i Glasgow var Julie White från Green Party. Hon talade främst om växthuseffekten, ett alltid närvarande hot. Hon poängterade hur de stora företagens lobbygrupper gång på gång förhindrar beslut som gynnar miljön från att drivas igenom. USA:s president George W Bushs ignorerande av Kyotofördraget var ett exempel av detta, menade hon.

- Bushs valkampanj var till stor del sponsrat av de stora oljeföretagen. Nu håller han på att betala tillbaka, sa Julie White till dem som samlats i den fullsatta aula.

Join now!

När Yelah.net senare frågade henne vad hon hade för inställning till de som demonsterar mot Bush i Göteborg svarade hon.

- Jag är i total solidaritet med demonstranterna i Göteborg. Bush har ignorerat folkets vilja alldeles för länge.

De efterföljande talarna var också mycket bra. Will Garton från Jubilee Scotland - uppföljaren till Jubel 2000 i Skottland - attackerade G7-ländernas ovilja att avskriva de fattigaste ländernas lån.

Babs McGregor från Campaign for Nuclear Disarmament och Trident Plougshares talade om den lyckade blockaden mot Tridentbasen utanför Glasgow i februari och uppmanade alla att komma till den nästa i ...

This is a preview of the whole essay