"Parfem". Avtorot Patrik Ziskind uspeva da sozdade edna raznovidna mre`a na likovi koi po hronolo{ki red vo romanot

Authors Avatar by martah (student)
         Analiziraj}i go romanot, lesno mo`eme da go sogledame na~inot na koj avtorot Patrik Ziskind uspeva da ni sozdade edna ne-sovr{ena voedno i zastra{uva~ka slika za toga{noto francusko op{testvo. Toj ne voveduva i zapoznava so odnosite i dejstvieto prisutni, a i voedno nesfatlivi za nekoi od nas. Dali osoznavame direktno ili toa ni e pretstaveno preku odredeni sporedni likovi? U{te na samiot po~etok na romanot Ziskind ja opi{uva Francija, na toj na~in dopira do na{eto setilo za miris i sozdava edna seu{te zamaskirana slika za toga{noto valkano op{testvo. ,, Selanecot smrde{e kako sve{tenikot,~irakot kako `ena mu na majstorot, smrde{e seto blagorodni{tvo, duri i kralot smrde{e, smrde{e kako grablivo `ivotno, a kralicata i lete i zime smrde{e kako stara koza.’’[1] Vo ovoj izvadok metafori~no se otkriva vistinskata slika za francuskoto op{testvo. Smrdeata e iskoristena kako simbol  za amoralnost, bezbo`nost, primitivnost i ostanati negativni osobini. Se zabele`uva izedna~uvawe na selanecot i blagorodni{tvoto, pretstavuvawe na kralot kako grablivec, kralicata e osudena so tvrdoglavost, a spored nepi{ani pravila bi trebalo da pretstavuva simbol za sovr{enstvo. ,,Se vika{e @an-Batis Grenuj” , otfrlen od se~ie srce, vleval strav vo se~ie telo i go naru{uval mirot vo sekoj dom.Tokmu zatoa  @an-Batis Grenuj bil prefrlam od siropitali{te do siropitali{te, nemo`ej}i da bide prifaten na niedno mesto vo smrdliviot Pariz. Poslednata {ansa za `ivot, na~in da pre`ivee vo nemilosrdnoto op{testvo bila institucijata na milostlivata madam Gajar. Od samiot po~etok, Ziskind ni ja opi{uva dadilkata Gajar i so toa zadskrieno ni otkriva zamaskirani karakterni osobenosti,
Join now!
informacii i detaqi za maliot Grenuj koj e na pat kon svojot genijalno, odvraten razvoj. ,, Od toj udar za nea ne`nosta be{e ne{to sosema tu|o, isto kolku i grubosta, radosta ili o~ajot.”[2] Tokmu ovoj del od `ivotot na Gajar, ni go predotkriva istoto ~uvstvo kaj maliot Grenuj koe vsu{nost bilo formirano so namera za pre`ivuvawe.  U{te na po~etokot na svoeto monstrouzno i ~udovi{no razvivawe,  Grenuj se bori so etiketata ‘’ bezmirisen ‘’ {to ni otkriva deka samiot toj e neosuden, no ponatamu so pomo{ na svoeto krle{ko pre`ivuvawe vo nemilosrdnoto op{testvo uspeva da iz’rti i da preprasne vo najgolemiot ...

This is a preview of the whole essay