Tematem mojej prezentacji jest aluzja polityczna do sprawowania wadzy przez komunistw, ktr mona odczyta w dziele Ryszarda Kapuciskiego pt.: Cesarz.

Authors Avatar

Marlena Augustyn klasa II  „c”

Cesarz” – aluzja polityczna do sposobu sprawowania władzy przez komunistów. Rządy Edwarda Gierka w Polsce.

Tematem mojej prezentacji jest aluzja polityczna do sprawowania władzy przez komunistów, którą można odczytać w dziele Ryszarda Kapuścińskiego pt.: „Cesarz”.  Bardzo dobrym przykładem do udowodnienia, co tak naprawdę miał na myśli Kapuściński, pisząc swój reportaż są rządy Edwarda Gierka. Autor wydał swoją książkę w 1978 roku, czyli w czasie kiedy rząd I Sekretarza KC PZPR zmierzał ku upadkowi.

Edward Gierek rządził jako czwarty z kolei Sekretarz Partii Robotniczej w Polsce, a poprzedzali go: Bolesław Bierut, Edward Ochab i Władysław Gomułka. Rządy sprawowane przez Edwarda Gierka są nazywane „gierkowską dekadą”.  

Jednak wracając do „Cesarza”… W Etiopii rządził Hajle Sellasje określany jako Zwycięski Lew plemienia Judy, Król Królów czy nawet Wybraniec Boży ! Był bardzo specyficznym władcą, bo sposób sprawowania władzy w monarchii konstytucyjnej, którą rzekomo była Etiopia był nieco inny niż powinien być. Owszem Hajle Sellasje dał swojemu poddanemu narodowi konstytucję. Niestety była ona napisana specjalnie dla Cesarza. Co za tym idzie Sellasje miał pełną kontrolę nad wszystkimi i wszystkim ! Podobnie zresztą z Konstytucją Rzeczpospolitej Ludowej, która była nowelizowana 24 razy,  a ostatni raz podczas rządów Edwarda Gierka w 1976 roku.  

Narzędzia władzy  I Sekretarza i Cesarza polegały na całkowitej manipulacji ludźmi. Powszechne było wspieranie korupcji i czystek, które polegały na usuwaniu niepożądanych osób ze stanowisk w policji, wojsku i najbliższym otoczeniu, czyli w rządzie. Przywileje, które posiadali współpracownicy Edwarda Gierka zdecydowanie oddzielały ich od reszty robotniczego społeczeństwa tak jak dworacy Cesarza miel więcej niż pozostali mieszkańcy Etiopii. Wskazuje to na fakt, że wszędzie, nie zależnie od szerokości geograficznej władza totalitarna jest taka sama. Nie ważne czy w Polsce, czy w Afryce !  

Jeden z rozmówców Kapuścińskiego opowiada:  „Pan nasz nie miał szkół, ale od lat chłopięcych zajmował odpowiednie stanowiska kierownicze i nie miał czasu na systematyczne lektury.” Edward Gierek również nie posiadał wysokiego doświadczenia a mimo to objął najważniejsze stanowisko w państwie. Co prawda potrafił czytać i pisać, ale pochodził z robotniczej rodziny. Zarówno Cesarza jak i Gierka łączyła umiejętność wykorzystania władzy do własnych celów.

Join now!

Jak wiadomo dzień Hajle Sellasje polegał między innymi na wysłuchaniu donosów, wydawaniu nowych nominacji i wystawianiu drogich przyjęć. W Rzeczpospolitej Ludowej podobne przyjęcia miały miejsce podczas Zjazdów KC PZPR. Bale organizowane przez komunistów nie oddawały rzeczywistości w Polsce ! Na drogie przyjęcia przybywali najważniejsi dostojnicy Związku Radzieckiego i Partii Robotniczej.

Nowo wybrany Sekretarz podczas zjazdu partii zapytał : „No to jak towarzysze, pomożecie?!” na co lud odpowiedział : „Pomożemy !”. Takimi słowami rozpoczęła się w Polsce „dekada gierkowska”, w której bieda i puste półki sklepowe zamieniały się w to, co ludzie zwykli słyszeć tylko z opowieści przyjezdnych. Niestety, wszystko to ...

This is a preview of the whole essay