Zuid Afrika.In deze beschouwing is het de bedoeling dat de Economische situatie waarin Zuid Afrika op dit moment verkeerd onder de loep wordt genomen. Zuid Afrika heeft nog altijd, na de afschaffing van de Apartheid, een groot sociaal cultureel probleem

Authors Avatar

Zuid Afrika

Een beschouwing over de economische situatie in Zuid Afrika naar aanleiding van het artikel:

- ‘Economic Realities’ in South Africa, from Mandela to Mbeki - Understanding global Issues no. 99.

De Zuid Afrikaanse vlag.

Bron:

Gerard van Dijken, 15 juli 2003, Groningen


In deze beschouwing is het de bedoeling dat de Economische situatie waarin Zuid Afrika op dit moment verkeerd onder de loep wordt genomen. Zuid Afrika heeft nog altijd, na de afschaffing van de Apartheid, een groot sociaal cultureel probleem en dit is terug te zien en de economische verscheidenheid van het land. In de volgende alinea’s wordt aan de hand van de meest voorkomende economische facetten gekeken wat de grootste problemen zijn.

Zuid-Afrika is het meest ontwikkelde landen van geheel Afrika. Zoals de vlag van Zuid-Afrika symboliseert, zie titelpagina, zijn er verschillende rassen te onderscheiden. De vlag is echter nog nooit officieel erkent. Dit tekent misschien ook wel de verscheidenheid van dit land. De economie in Zuid-Afrika is onder te verdelen in twee sectoren. Aan de ene kant is er een sterke economie die concurreert met de wereldmarkt. Deze kan worden vergeleken met een “first-world” economie. Aan de andere kant bestaat er een zeer onderontwikkelde economie, deze wordt vergeleken met de “third-world” economie. Kort gezegd zijn er twee sectoren; aan de ene kant de rijke blanke en aan de andere kant de arme niet-blanken. Er mag wel bijna aangenomen worden dat de blanken de rijkere bevolking vormen en de gekleurde bevolking tot de armere populaties horen.

De First-world economie                     De Third-world economie

Na zeven jaar waarin de zwarte meerderheid heeft geregeerd, wordt de markt nog steeds gedomineerd door de blanke mensen. Er zijn nieuwe zwarte directeuren aangesteld bij diverse bedrijven. Dit pakte echter niet goed uit. Dit werd veroorzaakt door het gebrek aan ervaring van de mensen, maar er is ook gebleken dat sommigen niet geschikt zijn en soms zelfs corrupt handelen. De blanken zijn niet te spreken over deze manier van handelen. Zij zien het meer als een oneerlijke ruil. Wat als positieve discriminatie bedoelt wordt, valt bij de blanken in het verkeerde keelgat.

Een groot probleem is dat de goed opgeleide Zuid-Afrikanen emigreren naar het buitenland, omdat zij zien, dat hun carrièrekansen in het buitenland zijn. Dit verschijnsel wordt ook wel Brain Drain genoemd. Zie Hoofdstuk 4: The interdependent global economy van Wheeler en Muller. Bladzijde 63 en verder. Dit verschijnsel kan worden voorkomen door zelf een goede economie te ontwikkelen.

De first-world economie wordt gedomineerd door grote conglomeraten. Deze vormen samen meer dan de helft van de markt op de aandelenbeurs in Johannesburg. Zowel de landbouwsector als de dienstverlening zijn in Zuid-Afrika goed ontwikkeld en tot op zekere hoogte geldt dit ook voor de Zuid-Afrikaanse industrie. In zijn algemeenheid is er dan ook sprake van een redelijk modern economisch systeem. Omdat het land vanwege het apartheidsregime jarenlang internationaal geïsoleerd was, was het economisch beleid - vooral sinds het midden van de jaren zeventig - gericht op een zo hoog mogelijke graad van zelfvoorziening. Zuid-Afrika bestond uit machtige blanke conglomeraten. De effecten hiervan zijn het meest ingrijpend geweest op de ontwikkeling van de Zuid-Afrikaanse industrie. De exploratie en export van mijnbouwproducten werd extra gestimuleerd. Er werd een omvangrijk militair-industrieel complex opgebouwd en veel werd geïnvesteerd in productiefaciliteiten voor synthetische brandstoffen. Voor de agrarische sector heeft dit beleid relatief weinig consequenties gehad omdat Zuid-Afrika al vele jaren landbouwproducten exporteert.

Join now!

Een negatief effect van dit beleid is geweest dat grote delen van de industrie uiterst inefficiënt werkten ten tijde van het afschaffen van de apartheid wegens gebrek aan concurrentie met buitenlandse bedrijven. Door onderlinge concurrentie was samenwerking van ondernemers en organisaties om de buitenlandse concurrentie aan te gaan niet vanzelfsprekend.

Het general domestic product (GDP) wordt gevormd door de grote aanwezigheid van mineralen en grote mijnindustrieën. Zuid-Afrika  is de grootste producent van goud, platinum, chroom en andere metalen van de wereld! Er werken zo’n 600.000 mensen in de mijnindustrie. Om de bevolkingstoename bij te houden, zal het GDP jaarlijks ...

This is a preview of the whole essay