• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month
Page
 1. 1
  1
 2. 2
  2
 3. 3
  3
 4. 4
  4
 5. 5
  5
 6. 6
  6
 7. 7
  7
 8. 8
  8
 9. 9
  9
 10. 10
  10
 11. 11
  11
 12. 12
  12
 13. 13
  13
 14. 14
  14
 15. 15
  15
 16. 16
  16
 17. 17
  17
 18. 18
  18
 19. 19
  19
 20. 20
  20
 21. 21
  21
 22. 22
  22
 23. 23
  23
 24. 24
  24

Extended Essay

Extracts from this document...

Introduction

G�NCEL T�RK EDEBIYATI'NDA KADIN MESELESINE FARKLI YAKLASIMLAR Extended Essay presented in Turkish A1 Sedef Kunter Candidate Number 0755 032 In partial fulfillment of the requirements of the INTERNATIONAL BACCALAUREATE DIPLOMA from The Ko� School, Istanbul, Turkey (0755) May 2010 Sedef Kunter 000755032 �Z: Modern T�rk Edebiyati'nda, kadin meselesi yazarlarin �st�ne konusmaktan, yazmaktan vazge�emedikleri bir konudur. Her yazar, kendi bakis a�isini, okuyucuyu ikna eder nitelikteki �rnekleriyle eserlerine yansitmistir. Bu �alismada Murathan Mungan'in Y�ksek Topuklar ve Ayse Kulin'in Adi: Aylin romanlarinda yazarlarin kadina bakislarini, kadini ele alislarini ve toplumda kadini oturttuklari, layik bulduklari/bulmadiklari konumlari kendi �sl�plari �er�evesinde incelenmistir. Lise egitimi s�resince, edebiyat tarihi egitimi verildiginden ve bu s�re�te neredeyse standart bir kadin modeli verildiginden, Modern Edebiyat'ta bu konunun nasil ele alindigini merak konusu olmustur. Ge�mis d�nem edebiyatlarinda, sanat�ilarin kadina yaklasimlarindaki aynilik Modern Edebiyat'ta farkliliga d�n�sm�st�r. Bu �alismada asil yogunlasmak istenilen ise yazarlarin kadin kahramanlarina yaklasimlarindaki �znelligin ulasilan sonu�ta yarattigi farkliliktir. �alisma olusturulurken yazarlarin kadin kahramanlari i�in kullandigi �sl�bun tarafliligi ve ayni zamanda inandiriciligi bir takim g�r�nt�lerin g�zde canlanmasina yol a�mistir. Onlarin taraflarini ve konuya bakis a�ilarini da a�ik�a ortaya koymalari, eserlerde yazarlarin yarattiklari karakterler �zerinden kadinlar i�in hissettiklerine dair bir genellemeye ulasilmasini saglamaktadir. Murathan Mungan'in eserindeki kadinlari anlatis seklinden onlarin arkalarindan alayci bir edayla g�lmesi g�zlerde canlanirken, Ayse Kulin'in Adi: Aylin romaninda ise yazarin kahramanini anlatmak i�in kullandigi �sl�ptan yazarin kahramaninin tipki arkadaslarin birbirlerine yaptigi gibi, bir 'arka kollamak' �abasi ve istegi i�inde oldugu g�r�l�r. Yazarlarin �sl�bundan hareketle olusan bu imgeler ilgi �ekicidir. �alismanin temel noktasi yazarlarin �slubu oldugu i�in, yazarlarin kullandigi dil ve anlatim �zellikleriyle birlestirdikleri cinsiyet�i tavirlarina y�nelinmistir. Bunu yaparken de kadin kahramanlarina bakislarindaki farkliligi g�rmek i�in farkli cinsiyetten yazarlar se�ilmistir. Kelime Sayisi: 229 I�INDEKILER: Giris ........................................................................................ 5-7 B�l�m 1 ...................................................................................... 7-8 B�l�m 2 .................................................................................... 8-12 B�l�m 3 .................................................................................. 12-17 B�l�m 4 .................................................................................. 17-22 Sonu� ........................................................................................ 23 Kaynak�a ................................................................................... 24 Sedef Kunter 000755032 Giris: Edebiyat, toplumun bir yansimasidir. Toplumu olusturan bireyler ve bireylerin yasadiklari eski �aglardan beri edebiyatin konusu olmustur. ...read more.

Middle

Kadinlarin erkekler i�in oldugu kadar birbirleri i�in de bir nefret kaynagi oldugu yargisini kanitlamak i�in Tugde ve Nermin'in birbirlerine Sedef Kunter 000755032 olan nefretlerini de romaninin temalarindan biri yapar. Y�ksek Topuklar romaninda anlatici Nermin, bir g�n Tugde'nin sa�ina taktigi bir sa� bandi nedeniyle ilk gen�lik g�nlerini animsar. B�t�n gen�lerin o d�nemin modasi olarak solcu olduklarini ya da en azindan politik bir dikkat g�sterdiklerini ve arkadas ortamlarinin bu sekilde olustugunu anlatir. Bu ortama aykiri d�sen, renk renk sa� bantlari olan bir kizi da bu ortamda politikayla ilgilenmedigi i�in bir ayrik otu gibi durmasini "bezelye tanesi beyinli" benzetmesiyle ifade eder. Nermin, yillar sonra diger solcu kadin arkadaslariyla karsilastiginda onlarin da bu "solculuk modasi"ni biraktiklarini g�zlemler. Eski arkadaslari Nermin'e kendileriyle ilgili bu degisimi anlatma �abasina girdiklerinde ise "z�ppe sosyete karilarinin her g�n degisen meraklarini takip etmek istemiyorum." der. (YT, s.26) Bu alintidan da anlasilacagi gibi yazar, toplumda var olan kadin tipini adeta teke indirmis ve onlari hep olumsuz, alayci bir �slupla anlatmistir: "Bezelye beyinli kadinlar, z�ppe sosyete karilari" gibi. Insanlar degisir, gelisir, zamanla farklilasabiliriler; ancak yazarin buradaki bakis a�isi bu d�s�nceye kapalidir. Sanki bir tezi vardir: "B�t�n kadinlar aptaldir ama bazilari daha da aptaldir." Kullandigi s�zc�kler, sifatlar, yarattigi atmosfer, anlattigi sorunlar hep bu tezi kanitlar niteliktedir. Romanda kadinin "ana" olusu da basite indigenerek anlatildigindan dikkat �ekicidir. "D�nyada baska hi�bir sey yapamadiklarindan ancak �ocuk yapmayi becerebilen..."(YT, s.27) ya da "...Kendi zavalli var oluslarina d�nyada yer a�maya �alisan..."(YT, s.27) fiilimsi c�mlelerinin baglandigi "kadin" ismi felsefi boyutta da asagilanmistir. Kadinin var olus nedenini bu Sedef Kunter 000755032 tarz sifat fiillere baglayan yazar, hem konuda hem de se�tigi konuya yaklasiminda "yikici" bir �sl�p kullanmistir. Daha �nce "kadinlari sevmedigini" s�yleyen anlatici bu kez de "anneleri sevmedigini" s�yler. Romanin ana kahramani nermin, bir g�n bir kafede eski bir okul arkadasini g�r�r; ancak onun yanina gitmez, onu uzaktan izler. Arkadasina baktik�a ortaokul - lise g�nlerini animsayan Nermin, Berrin adli bu arkadasinin o yillarda kendisini "bahtsiz" biri olarak tanimlayisini hatirlar. ...read more.

Conclusion

Ancak bu kadinlar buralara hep hesapkarliklariyla gelmislerdir. Tugde gibi sa�larini savurarak, renk renk tokalar takarak cinsel kimliklerini erkenden fark edip bunu bir silah olarak kullanarak, i�leri bos ama g�zel ve seksidirler Tugdeler... Feminist ve entellekt�el kadinlar, k�t�d�rler zeki ve iyi baska bir �zellige sahip de olsalar bu �zellikleri mutlaka k�t� benzetmelerle / sifatlarla k��lt�lm�st�r yazarca, b�t�n alintilarda da bunlar g�r�lebilir. Son alintida da kadinlar hayata bas kaldirmis, erkekler d�nyasinin her �esit engel ve tuzagini alt etmis olsalar da yine d�slerini yasatamadiklari i�in mutsuzdurlar ve bu durum da Nermin'in yani yazarin ironik bir bi�imde "y�regini burkmak"tadir. SONU�: Yazarlar, Modern T�rk Edebiyati'nda kadinin toplumdaki yerini ve �nemini anlatmak i�in iki zit bakis a�isi gelistirmislerdir. Bir grup yazar kadinin toplumda var olma �abasini y�celtip desteklerken diger bir grup yazar bu �abayi k��msemis, kadinlarin onlar i�in belirlenen d�nyalarina hapsolmalari gerektigini savunmustur. Bu birbirlerine zit olan iki g�r�s ve yaklasim aslinda sadece edebiyatta degil toplumsal hayatta da farkedilmektedir. Atat�rk'�n isaret ettigi muassir medeniyet hedefinin temeli aslinda �nce kadinin egitimi ve toplumun her katinda kadinin var olusuyla ger�eklesecektir. Ayse Kulin bu anlayisla egitim almis, �agdas d�nyada yerini bulmus ve kendine benzer bir kadin kahramanin varolus �abasina saygi g�stermis ve onu y�celtmistir. Murathan Mungan'in yaklasiminda ise kadinin varolusuna ideolojik ya da dini bir Sedef Kunter 000755032 yaklasimla karsi �ikis yoktur. Onu karsi �ikis noktasi, kadinin toplumda yer almasina muhalif olmasi onun �n yargilari ve erkek egemen bakisiyla ilgilidir. G�r�ld�g� �zere modern edebiyatta yazarlar gerek cinsiyet�i yaklasimlari nedeniyle, gerekse kendi yakin �evrelerindeki kadin modellerinden �rnekle kadin hakkinda bir bakis a�isi belirleyip bunu savunmuslardir. Her konuda oldugu gibi bu konuda da �ok seslilik edebiyatimiza bir renk katmaktadir. S�zc�k Sayisi: 3956 Kaynak�a: 1) Mungan, Murathan. Y�ksek Topuklar, Metis Yayinlari, ISTANBUL,2002 2) Kulin, Ayse. Adi: Aylin, Everest Yayinlari, ISTANBUL, 88. Basim,2006 3) El Seddavi, Neval, Sifir Noktasindaki Kadin, �ev. Demir�z, Selma, Metis Yayinlari, ISTANBUL, Haziran, 1998 4) Usakligil, Halit Ziya, Mai ve Siyah, �zg�r Yayinlari, ISTANBUL,2008 5) Usakligil, Halit Ziya, Ask-i Memn�, �zg�r Yayinlari, ISTANBUL,1962 6) Prof.Dr. Ergin, Muharrem, Dede Korkut Kitabi, Bogazi�i Yayinlari, ISTANBUL,2007 7) Kemal, Namik, Intibah,Homer Kitapevi, ISTANBUL,2000 1 ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate World Literature section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate World Literature essays

 1. La introspeccin en Siddhartha

  "Y en el preciso instante en que la s�laba Om roz� el o�do de Siddhartha, su esp�ritu adormecido despert� y reconoci� la locura que estaba a punto de cometer." �9 Aprende que la muerte no es una forma de liberaci�n y a cambi� se le otorg� la verdadera liberaci�n del Atm�n al sumergirse en un profundo sue�o.

 2. La animalizacin en Grenouille y Gregorio

  Despu�s de esta acci�n tan atrevida, Terrier sinti� la necesidad de limpiarse a fondo y deshacerse de su ropa para no quedar con ning�n rastro de aquel peque�o demonio en su cuerpo y finalmente se sinti� aliviado tras santiguarse.

 1. Women in hos

  Once again, Alba's name, dawn, is referenced. Allende suggests in this quote that, although they are feeble, united Alba and Ana, and by extension all women, are strong. Alba's imprisonment in the torture camp is foreshadowed by her fear of the zoo as a child.

 2. Las obras Romeo y Julieta de William Shakespeare y Una Casa de Muecas de ...

  dos, y la familia se da cuenta que han perdido un miembro de su familia. En otras palabras cambia el desenlace, porque si es que no fuera as� en el caso de Una Casa de Mu�ecas, de repente, Nora no hubiera reaccionado as�, y no hubiera huido de su casa, y tambi�n Julieta no hubiera decidido quitarse la vida.

 1. Cyrano de Bergerac Essay

  During her recollection of the accident she said, ?For six years I do not stare at anyone because I do not raise my head.? This young girl lost all sense of self-confidence that she possessed before the incident happened. She did not fight to overcome her flaw, but let it control her and dictate how she lived.

 2. Phillip K. Dick Essay

  He confessed to attacks where "he doubted his own existence and felt that the world around him was a thin fa�ade over some unnameable reality." (Behrens/Ruch) During his teen years, d**k shared an apartment with a group of artists that included the poet Robert Duncan.

 1. TEST ESSAY 4

  Some 18 vessels operating in international waters have an estimated 7,000 weapons at their disposal to hire out.

 2. In what ways and to what effect have physical and/or spiritual journeys been presented ...

  Likewise, in No Great Mischief Macleod uses Alexander?s journey?s to Toronto to delve into his novels thematic concerns. As Alexander passes through the countryside on ?the 401? highway he passes ?family groups? of migrant fruit pickers. In the very opening passage of the novel, they are ?stooping and straightening or

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work