Scurtă istorie a timpului

Stephen Hawking

1. Imaginea noastră despre univers

Un savant bine cunoscut (unii spun că a fost Bertrand Russell) a ţinut odată o conferinţă publică de astronomie. El a arătat cum pământul se învârteşte în jurul soarelui şi cum soarele, la rândul său, se învârteşte în jurul centrului unei colecţii vaste de stele numită galaxia noastră. La sfârşitul conferinţei sale, o bătrânică din fundul sălii s-a ridicat şi a spus: "Ceea ce ne-aţi spus sunt prostii. În realitate, lumea este un disc aşezat pe spatele unei broaşte ţestoase gigantice." Savantul a avut un zâmbet de superioritate înainte de a replica: "Şi pe ce stă broasca ţestoasă?" "Eşti foarte deştept, tinere, foarte deştept," a spus bătrâna doamnă. "Dar sunt broaşte ţestoase până jos."

Majoritatea oamenilor ar găsi ridicolă imaginea universului nostru ca un turn infinit de broaşte ţestoase, dar de ce credem că noi ştim mai bine? Ce ştim despre univers, şi cum o ştim? De unde vine universul şi încotro merge? Are universul un început şi dacă da, ce s-a întâmplat înainte de acesta? Care este natura timpului? Va ajunge el la un sfârşit? Progrese recente ale fizicii, posibile în parte datorită unor tehnologii fantastice, sugerează răspunsuri la unele dintre aceste întrebări vechi. Poate că într-o zi aceste răspunsuri vor părea tot atât de evidente ca şi mişcarea pământului în jurul soarelui sau poate tot aşa de ridicole ca un turn de broaşte ţestoase. Numai timpul (oricare ar fi acesta) ne va spune.

Încă din anul 340 a. Chr., filozoful grec Aristotel, în cartea sa "Despre ceruri", a putut să ofere două argumente în sprijinul credinţei că pământul este o sferă rotundă şi nu un disc. În primul rând, el şi-a dat seama că eclipsele de lună erau produse de pământ, care se afla între soare şi lună. Umbra pământului pe lună era întotdeauna rotundă, ceea ce ar fi adevărat numai dacă pământul ar fi sferic. Dacă pământul ar fi fost un disc plat, umbra ar fi fost alungită şi eliptică, în afară de cazul în care eclipsa s-ar fi produs întotdeauna în momentul în care soarele era chiar sub centrul discului. În al doilea rând, grecii ştiau din călătoriile lor că Steaua Polară apare mai jos pe cer când se vede din sud decât când se vede din regiunile mai nordice. (Deoarece Steaua Polară se găseşte deasupra Polului Nord, ea îi apare unui observator aflat la Polul Nord chiar deasupra, dar pentru cineva care priveşte de la ecuator ea pare să se afle chiar la orizont.) Aristotel a efectuat chiar, din diferenţa dintre poziţiile aparente ale Stelei Polare în Egipt şi în Grecia, o evaluare a distanţei din jurul pământului, de 400 000 stadii. Nu se ştie exact care era lungimea unei stadii, dar probabil a avut circa 200 iarzi, ceea ce face ca estimarea lui Aristotel să fie de două ori mai mare decât cifra acceptată în mod curent. Grecii aveau chiar şi un al treilea argument că pământul este rotund, pentru că altfel de ce se văd mai întâi pânzele unei corăbii deasupra orizontului şi numai după aceea se vede copastia?

Aristotel credea că pământul era fix, iar soarele, luna, planetele şi stelele se deplasează pe orbite circulare în jurul lui. El credea astfel deoarece simţea, din motive mistice, că pământul era centrul universului şi că mişcarea circulară era perfectă. Această idee a fost elaborată de Ptolemeu în secolul al doilea p. Chr. Într-un model cosmologic complex. Pământul stătea în centru, înconjurat de opt sfere care purtau luna, soarele, stelele şi cele cinci planete cunoscute în acel moment: Mercur, Venus, Marte, Jupiter şi Saturn (fig. 1.1). La rândul lor planetele se mişcau pe cercuri mai mici ataşate unor sfere, pentru a explica traiectoriile lor mai complicate pe cer. Sfera exterioară purta aşa-numitele stele fixe, care stau întotdeauna în aceleaşi poziţii unele fa(ă de celelalte, dar care se rotesc împreună pe cer. Ceea ce se găsea dincolo de ultima sferă nu a fost niciodată foarte clar, dar în mod sigur nu făcea parte din universul observabil al umanităţii. Modelul lui Ptolemeu dădea un sistem destul de precis pentru precizarea poziţiilor corpurilor cereşti pe cer. Dar, pentru a prezice corect aceste poziţii, Ptolemeu a trebuit să facă ipoteza că luna urma o traiectorie care o aducea în unele cazuri la o distanţă de două ori mai aproape de pământ decât în altele. Şi aceasta însemna că luna trebuia să fie în unele cazuri de două ori mai mare decât în altele. Ptolemeu a recunoscut acest punct slab dar, cu toate acestea, modelul era acceptat în general, deşi nu universal. El a fost recunoscut de Biserica creştină ca o imagine a universului care era în conformitate cu Scriptura, deoarece avea marele avantaj că lăsa, în afara sferei cu stelele fixe, o mulţime de spaţiu pentru rai şi iad.

Totuşi, în 1514 un preot polonez, Nicholas Copernic, a propus un model mai simplu. (La început, poate de frică să nu fie stigmatizat ca eretic de biserica sa, Copernic a pus anonim în circulaţie modelul său.) Ideea sa era că soarele era staţionar în centru şi planetele se mişcă pe orbite circulare în jurul soarelui. A trecut aproape un secol înainte ca această idee să fie luată în serios. Atunci, doi astronomi germanul Johannes Kepler şi italianul Galileo Galilei au început să sprijine public teoria lui Copernic, în ciuda faptului că orbitele pe care le-a prezis nu se potriveau exact cu cele observate. Lovitura de graţie i s-a dat teoriei aristoteliano-ptolemeice în 1609. În acel an, Galilei a început să observe cerul nopţii cu un telescop, care tocmai fusese inventat. Când a privit la planeta Jupiter, Galilei a observat că ea era însoţită de câţiva sateliţi mici, sau luni, care se roteau în jurul ei. Aceasta însemna că nu orice corp trebuia să se învârtă în jurul pământului, aşa cum credeau Aristotel şi Ptolemeu. (Desigur, era încă posibil să se creadă că pământul era fix în centrul universului şi că lunile lui Jupiter se mişcau pe traiectorii extrem de complicate în jurul pământului, dând aparenţa că ele se rotesc în jurul lui Jupiter. Totuşi, teoria lui Copernic era mult mai simplă.) În acelaşi timp, Johannes Kepler a modificat teoria lui Copernic, sugerând că planetele nu se mişcă pe orbite circulare ci eliptice (o elipsă este un cerc alungit). Acum prezicerile se potriveau în sfârşit cu observaţiile.

În ceea ce-l priveşte pe Kepler, orbitele eliptice erau doar o ipoteză ad hoc, şi încă una respingătoare, deoarece elipsele erau mai puţin perfecte decât cercurile. Descoperind aproape accidental că orbitele eliptice se potrivesc bine observaţiilor, el nu a putut să le împace cu ideea sa că planetele erau determinate de forţe magnetice să se mişte în jurul soarelui. O explicaţie a fost dată abia mult mai târziu, în 1687, când Sir Isaac Newton a publicat cartea sa Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, probabil cea mai importantă lucrare care a fost publicată vreodată în ştiinţe fizice. În aceasta nu numai că Newton a prezentat o teorie privind modul în care se mişcă corpurile în spaţiu fi timp, dar a dezvoltat şi aparatul matematic complicat, necesar pentru analiza acelor mişcări. În plus, Newton a postulat o lege a gravitaţiei universale conform căreia fiecare corp din univers era atras spre oricare alt corp cu o forţă care era cu atât mai mare cu cât corpurile erau mai masive şi cu cât erau mai aproape unele de altele. Era aceeaşi forţă care producea căderea obiectelor spre pământ. (Povestea că Newton a fost inspirat de un măr care l-a lovit în cap este aproape sigur apocrifă. Tot ceea ce Newton însuşi a spus vreodată a fost că ideea gravitaţiei i-a venit atunci când se afla "într-o stare contemplativă" şi "a fost ocazionată de căderea unui măr".) Conform acestei legi, Newton a arătat că forţa gravitaţională determină luna să se mişte pe o orbită eliptică în jurul pământului, iar pământul şi planetele să urmeze traiectorii eliptice în jurul soarelui.

Modelul lui Copernic a renunţat la sferele celeste ale lui Ptolemeu şi, o dată cu ele, la ideea că universul are limite naturale. Deoarece "stelele fixe" nu par să-şi modifice poziţiile în afară de o rotaţie pe cer cauzată de rotaţia pământului în jurul axei sale, a părut natural să se presupună că stelele fixe erau obiecte ca şi soarele nostru, dar la distanţe foarte mari.

Newton a înţeles că, în conformitate cu teoria sa privind gravitaţia, stelele trebuie să se atragă unele pe altele, astfel încât părea că ele nu pot rămâne nemişcate. Nu ar trebui să cadă toate într-un punct? Într-o scrisoare din 1691 către Richard Bentley, un alt gânditor de primă mărime din vremea sa, Newton argumenta că aceasta s-ar întâmpla într-adevăr dacă ar exista numai un număr finit de stele distribuite pe o regiune finită a spaţiului. Dar el a gândit că dacă, pe de altă parte, ar exista un număr infinit de stele, distribuite mai mult sau mai puţin uniform în spaţiul infinit, acest lucru nu s-ar întâmpla, deoarece nu ar exista un punct central către care acestea să cadă.

Acest argument este o ilustrare a capcanelor pe care le puteţi întâlni când vorbiţi despre infinit. Într-un univers infinit, fiecare punct poate fi privit ca un centru, deoarece fiecare punct are un număr infinit de stele de fiecare parte a sa. Abordarea corectă, care s-a realizat mult mai târziu, este de a considera situaţia finită în care stelele cad fiecare una pe alta, şi apoi de a întreba cum se modifică lucrurile dacă se adaugă mai multe stele distribuite aproape uniform în afara acestei regiuni. Conform legii lui Newton, stelele în plus nu vor produce, în medie, modificări celor iniţiale, astfel că stelele vor cădea tot atât de repede. Putem adăuga cât de multe stele dorim, dar ele se vor prăbuşi întotdeauna pe ele însele. ştim acum că este imposibil să avem un model static infinit al universului în care gravitaţia este întotdeauna forţă de atracţie.

O reflecţie interesantă asupra climatului general al gândirii dinaintea secolului al douăzecilea este că nimeni nu a sugerat că universul era în expansiune sau în contracţie. Era general acceptat că universul a existat dintotdeauna într-o stare nemodificată sau că el a fost creat la un anumit moment de timp în trecut, mai mult sau mai puţin aşa cum îl observăm astăzi. Aceasta s-a putut datora în parte tendinţei oamenilor de a crede în adevăruri eterne, ca şi mângâierii pe care au găsit-o la gândul că ei pot îmbătrâni şi muri, dar universul este etern şi nemodificat.

Chiar aceia care au înţeles că teoria gravitaţiei a lui Newton arăta că universul nu poate fi static nu s-au gândit să sugereze că el poate fi în expansiune. În loc de aceasta, ei au încercat să modifice teoria considerând că forţa gravitaţională este de respingere la distanţe foarte mari. Aceasta nu afecta semnificativ prezicerile lor asupra mişcării planetelor, dar permitea rămânerea în echilibru a unei distribuţii infinite a stelelor forţele de atracţie dintre stelele apropiate fiind echilibrate de forţele de respingere de la acelea care erau depărtate. Totuşi, acum credem că un astfel de echilibru ar fi instabil: dacă stelele dintr-o regiune ajung doar puţin mai aproape unele de altele, forţele de atracţie dintre ele ar deveni mai puternice şi ar domina forţele de respingere astfel încât stelele ar continua să cadă una spre cealaltă. Pe de altă parte, dacă stelele ajung doar puţin mai departe una de alta, forţele de respingere ar domina şi le-ar îndepărta unele de altele.

O altă obiecţie împotriva unui univers static infinit este atribuită în mod normal filozofului german Heinrich Olbers, care a scris despre această teorie în 1823. De fapt, diferiţi contemporani ai lui Newton au ridicat problema, şi articolul lui Olbers nu a fost nici măcar primul care să conţină argumente plauzibile împotriva sa. El a fost, totuşi, larg remarcat. Dificultatea este că, într-un univers static infinit, aproape fiecare linie de vedere s-ar termina pe suprafaţa unei stele. Astfel, ar fi de aşteptat ca întregul cer să fie tot aşa de strălucitor ca soarele, chiar şi noaptea. Contraargumentul lui Olbers era că lumina stelelor îndepărtate s-ar diminua prin absorbţie W materia interstelară. Totuşi, dacă aceasta s-ar întâmpla, materia interstelară s-ar încălzi în cele din urmă până când ar străluci tot atât cât stelele. Singura cale de a evita concluzia că tot cerul nopţii trebuie să fie la fel de strălucitor ca şi suprafaţa soarelui ar fi să se presupună că stelele nu au strălucit întotdeauna, ci au început să strălucească la un moment finit în trecut. În acest caz, materia absorbantă poate nu s-a încălzit încă sau lumina de la stelele îndepărtate poate să nu ne fi ajuns încă. şi aceasta ne pune problema cauzei care ar fi putut determina stelele să înceapă să strălucească prima oară.

Începutul universului a fost discutat, desigur, cu mult înainte de aceasta. Conform unui număr de cosmologii timpurii şi tradiţiei evreieşti, creştine, musulmane, universul a început la un moment finit şi nu foarte îndepărtat din trecut. Un argument pentru un astfel de început a fost sentimentul că era necesar să existe o "Primă Cauză" pentru a explica existenţa universului. (În univers, întotdeauna se explică un eveniment ca fiind cauzat de un eveniment anterior, dar existenţa universului însuşi putea fi explicată în acest fel numai dacă el avea un început.) Un alt argument a fost prezentat de Sf. Augustin în cartea De Civitate Dei. El a arătat că civilizaţia progresează şi noi ne amintim cine a realizat această faptă sau a dezvoltat acea tehnică. Astfel omul, şi poate şi universul, poate nu au existat de la început. Sf. Augustin a acceptat, conform Cărţii Genezei, data de circa 5000 a. Chr. pentru crearea universului. (Este interesant că aceasta nu este prea departe de sfârşitul ultimei ere glaciare, la circa 10 000 a. Chr, care este momentul în care arheologii ne spun că a început în realitate civilizaţia.)

Pe de altă parte, Aristotel şi majoritatea celorlalţi filozofi greci nu agreau ideea unei creaţii deoarece aducea prea mult cu o intervenţie divină. Prin urmare, ei credeau că rasa umană şi lumea înconjurătoare au existat şi vor exista întotdeauna. Anticii analizaseră deja argumentul despre progres descris mai sus şi au răspuns spunând că au existat inundaţii sau alte dezastre periodice care au trimis repetat rasa umană înapoi la începutul civilizaţiei.

Întrebările dacă universul avea un început în timp şi dacă este limitat în spaţiu au fost apoi extensiv examinate de filozoful Immanuel Kant în lucrarea sa monumentală (şi foarte obscură) Critica Ratiunii Pure, publicată în 1781. El a numit aceste întrebări antinomii (adică, contradicţii) ale raţiunii pure deoarece el simţea că existau argumente egale pentru a crede teza, că universul are un început, şi antiteza, că el a existat dintotdeauna. Argumentul său în favoarea tezei era că dacă universul nu a avut un început, ar fi existat o perioadă infinită de timp înaintea oricărui eveniment, ceea ce el considera că era absurd. Argumentul pentru antiteză era că dacă universul avea un început, ar fi existat o perioadă infinită de timp înainte de acesta, astfel încât de ce ar începe universul la un anumit moment? De fapt, cazurile sale pentru teză şi antiteză reprezintă în realitate acelaşi argument. Ambele se bazează pe ipoteza sa, neexprimată, că timpul există dintotdeauna, indiferent dacă universul a existat sau nu dintotdeauna. Aşa cum vom vedea, conceptul de timp nu are sens înainte de începutul universului. Acest lucru a fost arătat prima oară de Sf. Augustin. Când a fost întrebat: Ce-a făcut Dumnezeu înainte de a crea universul? Augustin nu a replicat: El pregătea iadul pentru oamenii care pun astfel de întrebări. in schimb, el a spus că timpul era o proprietate a universului pe care l-a creat Dumnezeu şi că timpul nu a existat înainte de începutul universului.

Când majoritatea oamenilor credeau într-un univers esenţial static şi nemodificabil, întrebarea dacă el are sau nu un început era în realitate o problemă de metafizică sau teologie. Ceea ce se observa se putea explica tot aşa de bine pe baza teoriei că universul a existat dintotdeauna sau pe baza teoriei că el a fost pus în mişcare la un moment finit astfel încât să arate ca şi când ar exista dintotdeauna. Dar în 1929, Edwin Hubble a făcut observaţia crucială că oriunde priveşti, galaxiile aflate la distanţă mai mare se îndepărtează rapid de noi. Cu alte cuvinte, universul este în expansiune. Aceasta înseamnă că, la început, obiectele ar fi fost strânse la un loc. De fapt, se pare că a fost un moment, cu circa zece sau douăzeci de mii de milioane de ani înainte, când ele se găseau exact în acelaşi loc şi când, deci, densitatea universului era infinită. Această descoperire a adus în final problema începutului universului în domeniul ştiinţei.

Observaţiile lui Hubble sugerau că a existat un moment numit Big Bang*, când universul era infinit de mic şi infinit de dens. În aceste condiţii, toate legile ştiinţei şi, prin urmare, toată capacitatea de a preciza viitorul, nu funcţionau. Dacă au existat evenimente înaintea acestui moment, atunci ele nu puteau afecta ceea ce se întâmplă în prezent. Existenţa lor poate fi ignorată deoarece nu ar avea consecinţe observabile. Se poate spune că timpul a avut un început la Big Bang, în sensul că timpul dinainte pur şi simplu nu ar putea fi definit. Trebuie accentuat că acest început al timpului este foarte diferit de acelea care au fost considerate anterior. Într-un univers care nu se modifică, începutul timpului este ceva care trebuie să fie impus de o fiinţă din afara universului; nu există necesitate fizică pentru un început. Se poate imagina că Dumnezeu a creat universul pur şi simplu în orice moment din trecut. Pe de altă parte, dacă universul este în expansiune, pot exista motive fizice pentru care a trebuit să fie un început. Se mai poate imagina că Dumnezeu a creat universul în momentul Big Bangului sau chiar după aceea, în aşa fel încât să arate ca şi când ar fi existat Big Bang, dar ar fi fără sens să se presupună că el a fost creat înainte de Big Bang. Un univers în expansiune nu exclude posibilitatea unui creator, dar introduce limitări asupra momentului când el ar fi putut să facă aceasta!

Pentru a vorbi despre natura universului şi a discuta probleme cum este cea a existenţei unui început sau a unui sfârşit trebuie să vă fie clar ce este o teorie ştiinţifică. Voi lua în considerare părerea simplă că o teorie este doar un model al universului, sau o parte restrânsă a sa, şi un set de reguli care leagă mărimile din model de observaţiile pe care le facem. Ea există doar în minţile noastre şi nu are altă realitate (oricare ar putea fi). O teorie este bună dacă satisface două cerinţe: ea trebuie să descrie precis o clasă largă de observaţii pe baza unui model care conţine numai câteva elemente arbitrare, şi trebuie să facă predicţii definite asupra rezultatelor observaţiilor viitoare. De exemplu, teoria lui Aristotel că orice lucru era făcut din patru elemente pământul, aerul, focul şi apa era destul de simplă ca descriere, dar nu făcea predicţii definite. Pe de altă parte, teoria gravitaţională a lui Newton se baza pe un model şi mai simplu, în care corpurile se atrăgeau unele pe altele cu o forţă care era proporţională cu o mărime numită masa lor şi invers proporţională cu pătratul distanţei dintre ele. Totuşi, ea prezice cu un grad înalt de precizie mişcările soarelui, lunii şi planetelor.

 Orice teorie fizică este întotdeauna temporară, în sensul că este doar o ipoteză: niciodată nu poţi s-o dovedeşti. Indiferent de cât de multe ori rezultatele experimentelor concordă cu o teorie, niciodată nu poţi fi sigur că data viitoare rezultatul nu va contrazice teoria. Pe de altă parte, poţi să infirmi o teorie găsind doar o singură observaţie care nu corespunde prezicerilor sale. Aşa cum a subliniat filozoful ştiinţei Karl Popper, o teorie bună se caracterizează prin faptul că face un număr de predicţii care pot fi, în principiu, contrazise sau falsificate de observaţie. De fiecare dată când se observă că noile experimente corespund prezicerilor, teoria supravieţuieşte, iar încrederea noastră în ea creşte; dar dacă se găseşte vreodată o nouă observaţie care nu corespunde, trebuie să abandonăm sau să modificăm teoria. Cel puţin aşa se presupune că se întâmplă, dar întotdeauna poţi să pui la îndoială competenţa persoanei care a făcut observaţia.

În practică, adeseori se întâmplă că o nouă teorie apărută este în realitate o extindere a teoriei anterioare. De exemplu, observaţii foarte precise ale planetei Mercur au pus în evidenţă o mică diferenţă între mişcarea sa şi prezicerile teoriei gravitaţionale a lui Newton. Teoria generală a relativităţii a lui Einstein a prezis o mişcare uşor diferită de cea obţinută cu teoria lui Newton. Faptul că predicţiile lui Einstein s-au potrivit cu ceea ce a fost văzut, în timp ce predicţiile lui Newton nu s-au potrivit, a reprezentat una din confirmările cruciale ale noii teorii. Totuşi, noi utilizăm încă teoria lui Newton pentru toate scopurile practice deoarece diferenţa dintre predicţiile sale şi acelea ale relativităţii generalizate este foarte mică în situaţiile în care avem de-a face cu ea în mod normal. (De asemenea, teoria lui Newton are marele avantaj că este mult mai simplu să lucrezi cu ea decât cea a lui Einstein.)

Scopul final al ştiinţei este de a da o singură teorie care descrie întregul univers. Totuşi, în realitate, abordarea urmată de majoritatea oamenilor de ştiinţă este de a divide problema în două părţi. În prima parte, există legi care ne spun cum se modifică universul în timp. (Dacă ştim cum este universul la un moment dat, aceste legi fizice ne spun cum va arăta în orice moment ulterior.) În cea de a doua parte, există problema stării iniţiale a universului. Unii oameni cred că ştiinţa trebuie să se concentreze numai asupra primei părţi; ei privesc problema stării iniţiale ca pe o chestiune de metafizică sau de religie. Ei ar spune că Dumnezeu, fiind atotputernic, a putut pune în mişcare universul în orice fel ar fi dorit. Ar putea fi aşa, dar în acest caz el ar fi putut, de asemenea, să-l facă să evolueze într-un mod complet arbitrar. Totuşi, se pare că el a ales să-l facă să evolueze într-un mod foarte regulat, conform anumitor legi. Prin urmare, pare tot aşa de rezonabil să se presupună că există şi legi care guvernează starea iniţială.

Reiese că este foarte dificil să se elaboreze o teorie care să descrie complet universul. În schimb, am divizat problema în bucăţi şi am inventat mai multe teorii parţiale. Fiecare dintre aceste teorii parţiale descrie şi prezice o anumită clasă limitată de observaţii, neglijând efectele celorlalte mărimi, sau reprezentându-le prin seturi simple de numere. Poate că această abordare este complet greşită. Dacă orice lucru din univers depinde de oricare alt lucru în mod fundamental, poate fi imposibil să se ajungă la o soluţie completă prin cercetarea părţilor separate ale problemei. Totuşi, aceasta este în mod sigur calea pe care am făcut progrese în trecut. Din nou, exemplul clasic este teoria newtoniană a gravitaţiei, care ne spune că forţa gravitaţională dintre două corpuri depinde numai de un număr asociat fiecărui corp, masa sa, dar altfel este independent de materialul din care este făcut corpul. Astfel, nu trebuie să existe o teorie privind structura şi constituţia soarelui şi planetelor pentru a calcula orbitele lor.

Oamenii de ştiinţă de astăzi descriu universul cu ajutorul a două teorii parţiale de bază teoria generală a relativităţii şi mecanica cuantică. Ele reprezintă marile realizări intelectuale ale primei jumătăţi a acestui secol. Teoria generală a relativităţii descrie forţa de gravitaţie şi structura la scară mare a universului, adică structura pe scară de la numai câţiva kilometri la milioane de milioane de milioane de milioane (unu cu douăzeci şi patru de zerouri după el) de kilometri, dimensiunea universului observabil. Pe de altă parte, mecanica cuantică tratează fenomene la scară extrem de mică, cum ar fi o milionime dintr-o milionime de centimetru. Totuşi, din nefericire, se ştie că aceste teorii nu sunt compatibile una cu alta ele nu pot fi ambele corecte. Unul dintre eforturile majore ale fizicii de astăzi, şi tema majoră a acestei cărţi, este căutarea unei noi teorii care să le încorporeze pe amândouă o teorie cuantică a gravitaţiei. Nu avem încă o teorie de acest fel şi poate dura mult până să avem una, dar cunoaştem deja multe din proprietăţile pe care trebuie să le aibă. Şi vom vedea, în capitolele următoare, că ştim deja destule despre prezicerile pe care trebuie să le facă o teorie cuantică a gravitaţiei.

Acum, dacă credeţi că universul nu este arbitrar, ci este guvernat de legi definite, trebuie să combinaţi teoriile parţiale într-o teorie unificată completă care va descrie totul în univers. Dar, în căutarea unei astfel de teorii unificate complete, există un paradox fundamental. Ideile privind teoriile ştiinţifice schiţate mai sus presupun că suntem fiinţe raţionale, libere să observăm universul aşa cum dorim şi să tragem concluzii logice din ceea ce vedem. Într-o schemă de acest fel este rezonabil să presupunem că putem progresa şi mai mult spre legile care guvernează universul nostru. Totuşi, dacă există în realitate o teorie unificată completă, ea ar determina probabil şi acţiunile noastre. Şi astfel teoria însăşi ar determina rezultatul cercetării noastre asupra ei. Şi de ce trebuie să ne determine ca din dovezi să tragem concluziile juste? Nu poate tot aşa de bine să ne determine să tragem concluzii greşite? Sau nici o concluzie?

Singurul răspuns pe care îl pot da acestei probleme se bazează pe principiul selecţiei naturale al lui Darwin. Ideea este că în orice populaţie de organisme autoreproducătoare vor exista variaţii ale materialului genetic şi educaţiei pe care le au diferiţi indivizi. Aceste diferenţe vor însemna că unii indivizi sunt mai capabili decât alţii să tragă concluziile juste privind lumea din jurul lor şi să acţioneze corespunzător. Va exista o probabilitate mai mare ca aceşti indivizi să supravieţuiască şi să se reproducă şi astfel tipul lor de comportare şi de gândire va deveni dominant. În trecut a fost în mod sigur adevărat că ceea ce noi numim inteligenţă şi descoperire ştiinţifică a reprezentat un avantaj pentru supravieţuire. Totuşi, dacă universul a evoluat în mod regulat, ne putem aştepta ca aptitudinile de gândire pe care ni le-a dat selecţia naturală să fie valabile şi în căutarea unei teorii unificate complete şi astfel să nu ne conducă la concluzii greşite.

Deoarece teoriile parţiale pe care le avem sunt suficiente pentru a face preziceri corecte pentru toate situaţiile în afara celor extreme, căutarea unei teorii finale a universului pare dificil să se justifice din punct de vedere practic. (Totuşi, aceasta nu valorează nimic, deoarece argumente similare au putut fi utilizate împotriva teoriei relativităţii şi mecanicii cuantice, iar aceste teorii ne-au dat atât energia nucleară cât şi revoluţia microelectronicii!) Prin urmare, descoperirea unei teorii unificate complete poate să nu ajute la supravieţuirea speciei noastre. Poate chiar să nu ne afecteze stilul de viaţă. Dar, chiar de la începuturile civilizaţiei, oamenii nu erau mulţumiţi să vadă evenimentele fără legătură şi inexplicabile. Ei au dorit cu ardoare înţelegerea ordinii fundamentale a lumii. Astăzi noi gândim încă să ştim de ce suntem aici şi de unde venim. Dorinţa cea mai profundă a umanităţii de a cunoaşte reprezintă o justificare suficientă a căutării noastre continue. şi scopul nostru este nu mai puţin decât o descriere completă a universului în care trăim.

2. Spaţiul şi timpul

Ideile actuale asupra mişcării corpurilor datează de la Galilei şi Newton. Înaintea lor oamenii îl credeau pe Aristotel, care spunea că starea naturală a unui corp era în repaus şi că el se mişcă numai acţionat de o forţă sau de un impuls. Rezultă că un corp greu trebuie să cadă mai repede decât unul uşor, deoarece ar fi fost atras mai mult spre pământ.

Tradiţia aristoteliană consideră, de asemenea, că toate legile care guvernează universul pot fi elaborate doar prin gândire pură: nu era necesar să se verifice prin observaţie. Astfel, nimeni până la Galilei nu s-a deranjat să vadă dacă într-adevăr corpurile cu greutăţi diferite cad cu viteze diferite. Se spune că Galilei a demonstrat că părerea lui Aristotel era falsă, lăsând să cadă greutăţi din turnul înclinat din Pisa. Povestea este aproape sigur neadevărată, dar Galilei a făcut ceva echivalent: el a lăsat să se rostogolească bile cu greutăţi diferite pe o pantă netedă. Situaţia este similară aceleia a unor corpuri grele care cad vertical, dar este mai uşor de observat deoarece vitezele sunt mai mici. Măsurările lui Galilei au arătat că fiecare corp şi-a mărit viteza cu aceeaşi valoare, indiferent de greutatea sa. De exemplu, dacă lăsaţi să meargă o bilă pe o pantă care coboară cu un metru la fiecare 10 metri lungime, bila se va deplasa în josul pantei cu o viteză de circa un metru pe secundă după o secundă, de doi metri pe secundă după două secunde ş.a.m.d., indiferent cât de grea este bila. Desigur, o greutate de plumb ar cădea mai repede decât o pană, dar aceasta numai pentru că o pană este încetinită de rezistenţa aerului. Dacă se lasă să cadă două corpuri care nu întâmpină o rezistenţă mare a aerului, cum ar fi două greutăţi diferite de plumb, ele cad la fel.

Măsurările lui Galilei au fost utilizate de Newton ca bază pentru legile mişcării. În experimentele lui Galilei, atunci când un corp se rostogolea pe pantă, el era acţionat întotdeauna de aceeaşi forţă (greutatea sa) şi efectul era că viteza sa creştea constant. Aceasta arată că efectul real al unei forţe este întotdeauna modificarea vitezei unui corp, nu acela de a-l pune în mişcare, aşa cum se credea anterior. Aceasta mai însemna că ori de câte ori asupra unui corp nu acţionează o forţă, el îşi va menţine mişcarea în linie dreaptă cu aceeaşi viteză. Această idee a fost pentru prima dată enunţată explicit de Newton în lucrarea sa Principia Mathematica publicată în 1687, şi este cunoscută ca legea întâia a lui Newton. Legea a doua a lui Newton explică ce se întâmplă cu un corp atunci când asupra sa acţionează o forţă. Aceasta afirmă că un corp va accelera, sau viteza lui se va modifica, cu o valoare proporţională cu forţa. (De exemplu, acceleraţia este de două ori mai mare, dacă forţa este de două ori mai mare). De asemenea, acceleraţia este de atâtea ori mai mică de câte ori este mai mare masa (sau cantitatea de materie) a corpului. (Aceeaşi forţă care acţionează asupra unui corp cu masa dublă va produce jumătate din acceleraţie). Un exemplu familiar este dat de un automobil: cu cât este mai puternic motorul, cu atât este mai mare acceleraţia, dar cu cât este mai greu automobilul, cu atât este mai mică acceleraţia, pentru acelaşi motor.

În plus faţă de legile mişcării, Newton a descoperit o lege care descrie forţa de gravitaţie; aceasta afirmă că fiecare corp atrage orice alt corp cu o forţă proporţională cu masa fiecărui corp. Astfel, forţa dintre două corpuri va fi de două ori mai puternică dacă unul dintre corpuri (să spunem, corpul A) are masa de două ori mai mare. Acest lucru este de aşteptat deoarece se poate considera că noul corp A este format din două corpuri cu masa iniţială. Fiecare ar atrage corpul B cu forţa iniţială. Astfel, forţa totală dintre A şi B ar fi de două ori forţa iniţială. şi dacă, să presupunem, unul dintre corpuri avea de două ori masa iniţială şi celălalt avea de trei ori masa sa iniţială, atunci forţa ar fi de şase ori mai puternică. Se poate vedea acum de ce toate corpurile cad la fel: un corp cu greutatea dublă va avea o forţă de gravitaţie dublă care-l trage în jos, dar va avea şi masa dublă. Conform legii a doua a lui Newton, aceste două efecte se vor anula unul pe celălalt, astfel că acceleraţia va fi aceeaşi în toate cazurile.

Legea gravitaţiei a lui Newton ne mai spune că atunci când corpurile sunt mai depărtate, forţa este mai mică. Legea gravitaţiei a lui Newton spune că atracţia gravitaţională a unei stele este exact un sfert din aceea a unei stele similare aflată la jumătatea distanţei. Această lege prezice cu mare precizie orbitele pământului, lunii şi planetelor. Dacă legea ar fi că atracţia gravitaţională a unei stele scade mai rapid cu distanţa, orbitele planetelor nu ar fi eliptice, ele ar fi spirale spre soare. Dacă ea ar scădea mai lent, forţele gravitaţionale ale stelelor depărtate ar predomina faţă de aceea a pământului.

Marea diferenţă dintre ideile lui Aristotel şi acelea ale lui Galilei şi Newton este că Aristotel credea într-o stare preferenţială de repaus, pe care orice corp ar trebui s-o aibă dacă nu s-ar acţiona asupra sa cu o forţă sau un impuls. În particular, el credea că pământul era în repaus. Dar din legile lui Newton rezultă că nu există un criteriu unic al repausului. Se poate spune tot aşa de bine că, să presupunem, corpul A era în repaus şi corpul B în mişcare cu viteză constantă în raport cu corpul A, sau corpul B era în repaus şi corpul A era în mişcare. De exemplu, dacă se lasă deoparte pentru moment rotaţia pământului şi mişcarea pe orbită în jurul soarelui, se poate spune că pământul era în repaus şi că un tren de pe pământ se deplasa spre nord cu nouăzeci de mile pe oră sau că trenul era în repaus şi că pământul era în mişcare spre sud cu145 Km pe oră. Dacă se efectuează experimente cu corpuri în mişcate în tren, toate legile lui Newton sunt de asemenea valabile. De exemplu, jucând ping-pong în tren, s-ar găsi că mingea ascultă de legile lui Newton exact ca o minge pe o masă de lângă calea ferată. Astfel nu există nici o modalitate de a spune cine se mişcă: trenul sau pământul.

Lipsa unui criteriu absolut pentru repaus înseamnă că nu se poate determina dacă două evenimente care au loc la momente diferite se produc în aceeaşi poziţie în spaţiu. De exemplu, să presupunem că mingea de pingpong din tren saltă în sus şi în jos, lovind masa de două ori în acelaşi loc la distanţă de o secundă. Pentru cineva de lângă calea ferată cele două salturi ar părea că au loc la patruzeci de metri distanţă, deoarece aceasta este distanţa parcursă de tren pe calea ferată, între salturi. Prin urmare, inexistenţa unui repaus absolut înseamnă că nu se poate da unui eveniment o poziţie absolută în spaţiu aşa cum credea Aristotel. Poziţiile evenimentelor şi distanţele dintre ele ar fi diferite pentru o persoană din tren şi una de lingă calea ferată şi nu ar exista un motiv pentru a prefera poziţia unei persoane sau a celeilalte.

Newton a fost foarte îngrijorat de această lipsă a poziţiei absolute, sau a spaţiului absolut aşa cum a fost numit, deoarece ea nu era în concordanţă cu ideea sa despre un Dumnezeu absolut. De fapt, el a refuzat să accepte lipsa unui spaţiu absolut, chiar dacă aceasta era o consecinţă a legilor sale. Pentru această credinţă iraţională el a fost sever criticat de mulţi, cel mai notabil fiind episcopul Berkeley, un filozof care credea că toate obiectele materiale şi spaţiul şi timpul sunt o iluzie. Când faimosului dr Johnson i s-a spus despre părerea lui Berkeley, el a strigat "O resping astfel" şi a făcut un gest de strivire cu piciorul pe o piatră mare.

Atât Aristotel cât şi Newton credeau în timpul absolut. Adică, ei credeau că intervalul de timp dintre două evenimente se poate măsura fără ambiguităţi şi că acest timp ar fi acelaşi indiferent cine l-ar măsura, cu condiţia să aibă un ceas bun. Timpul era complet separat de spaţiu şi independent de acesta. Majoritatea oamenilor ar spune că acesta este un punct de vedere de bun simţ. Totuşi, trebuie să ne schimbăm părerile despre spaţiu şi timp. Deşi aparent noţiunile noastre de bun simţ acţionează corect când se tratează obiecte ca merele, sau planetele, care se deplasează relativ lent, ele nu mai acţionează pentru obiecte care se deplasează cu sau aproape de viteza luminii.

Faptul că lumina se propagă cu o viteză finită, dar foarte mare, a fost descoperit prima oară în 1686 de astronomul danez Ole Christensen Roemer. El a observat că timpii în care sateliţii lui Jupiter treceau în spatele lui Jupiter nu erau egal distanţaţi, aşa cum ar fi de aşteptat dacă sateliţii s-ar deplasa în jurul lui Jupiter cu viteză constantă. Deoarece pământul şi Jupiter se deplasează pe orbite în jurul Soarelui, distanţa dintre ele variază. Roemer a observat că eclipsele sateliţilor lui Jupiter apăreau cu atât mai târziu cu cât noi eram mai departe de Jupiter. El a argumentat că acest lucru se întâmplă deoarece lumina provenită de la sateliţi are nevoie de mai mult timp pentru a ajunge la noi atunci când suntem mai departe. Totuşi, măsurările variaţiilor distanţei dintre pământ şi Jupiter, făcute de el, nu erau foarte precise, astfel că valoarea sa pentru viteza luminii era de 225 000 km pe secundă, faţă de valoarea modernă de 300 000 km pe secundă. Cu toate acestea, realizarea lui Roemer, care nu numai că a dovedit că lumina se propagă cu viteză finită dar a şi măsurat acea viteză, a fost remarcabilă apărând cu unsprezece ani înainte ca Newton să publice Principia Mathematica.

O teorie corectă a propagării luminii nu a apărut până în 1865 când fizicianul britanic James Clerk Maxwell a reuşit să unifice teoriile parţiale care fuseseră utilizate până atunci pentru descrierea forţelor electricităţii şi magnetismului. Ecuaţiile lui Maxwell precizau că în câmpul combinat electromagnetic puteau exista perturbaţii ondulatorii şi acestea se propagau cu viteză fixă, ca undele dintr-un bazin. Dacă lungimea de undă a acestora (distanţa dintre două vârfuri succesive ale undei) este de un metru sau mai mare, ele sunt ceea ce acum numim unde radio. Pentru lungimi de undă mai mici de câţiva centimetri, ele se numesc microunde sau infraroşii (mai mari decât a zecea mia parte dintr-un centimetru). Lumina vizibilă are o lungime de undă între a patruzecea mia parte şi a optzecea mia parte dintr-un centimetru. Pentru lungimi de undă şi. mai scurte, ele se numesc raze ultraviolete, X şi gamma.

Teoria lui Maxwell prezicea că undele radio sau luminoase trebuie să se deplaseze cu o anumită viteză fixă. Din teoria lui Newton el eliminase ideea de repaus absolut, astfel că dacă se presupunea că lumina se deplasează cu viteză fixă, trebuie să se indice şi în raport cu ce trebuie măsurată acea viteză fixă. Prin urmare s-a sugerat că există o substanţă numită "eter" care există peste tot chiar în spaţiul "gol". Undele de lumină trebuie să se deplaseze prin eter aşa cum undele sonore se deplasează în aer şi viteza lor trebuie deci să fie în raport cu eterul. Diferiţi observatori, care se deplasează în raport cu eterul, ar vedea lumina venind spre ei cu viteze diferite, dar viteza luminii în raport cu eterul ar rămâne fixă. În particular, atunci când pământul se mişcă prin eter pe orbita sa în jurul soarelui, viteza luminii măsurată în direcţia mişcării pământului prin eter (când noi ne mişcăm spre sursa de lumină) trebuie să fie mai mare decât viteza luminii pe o direcţie perpendiculară faţă de direcţia mişcării (când noi nu ne mişcăm spre sursă). În 1887 Albert Michelson (care apoi a devenit primul american ce a primit premiul Nobel pentru fizică) şi Edward Morley au efectuat un experiment foarte atent la Case School of Applied Science din Cleveland. Ei au comparat viteza luminii în direcţia mişcării pământului cu aceea în direcţia perpendiculară pe cea a mişcării pământului. Spre marea lor surpriză, au găsit că ele sunt aceleaşi!

Între 1887 şi 1905 au fost câteva încercări, cea mai notabilă a fizicianului olandez Hendrik Lorentz, pentru a explica rezultatul experimentului Michelson-Morley prin obiecte care se contractă şi ceasuri care rămân în urmă atunci când se mişcă prin eter. Totuşi, într-o faimoasă lucrare din 1905, un funcţionar până atunci necunoscut din biroul elveţian de patente, Albert Einstein, a arătat că întreaga idee a eterului nu era necesară, cu condiţia să se abandoneze ideea timpului absolut. O atitudine similară a fost luată câteva săptămâni mai târziu de un matematician francez de primă mărime, Henri Poincaré. Argumentele lui Einstein erau mai aproape de fizică decât acelea ale lui Poincaré care considera că problema este matematică. De obicei noua teorie i se atribuie lui Einstein, dar Poincaré este amintit ca având numele legat de o parte importanţă a sa.

Postulatul fundamental al teoriei relativităţii, cum a fost numită, era că legile ştiinţei trebuie să fie aceleaşi pentru orice observatori care se mişcă liber, indiferent de viteza lor. Acest lucru era adevărat pentru legile mişcării ale lui Newton, dar acum ideea a fost dezvoltată pentru a include teoria lui Maxwell şi viteza luminii; toţi observatorii trebuie să măsoare aceeaşi viteză a luminii, indiferent cit de repede se mişcă ei. Această idee simplă are unele consecinţe remarcabile. Probabil cele mai bine cunoscute sunt echivalenţa masei şi energiei, exprimată de faimoasa ecuaţie a lui Einstein: E = mc2 (unde E este energia, m este masa şi c este viteza luminii) şi legea că nici un corp nu se poate deplasa mai repede decât viteza luminii. Datorită echivalentei energiei şi masei, energia pe care o are un corp datorită mişcării sale se va adăuga masei sale. Cu alte cuvinte, va face să fie mai greu să i se mărească viteza. În realitate acest efect este semnificativ numai pentru obiecte care se mişcă cu viteze apropiate de viteza luminii. De exemplu, la 10% din viteza luminii, masa unui obiect este cu numai 0,5% mai mare decât în mod normal, în timp ce la 90% din viteza luminii ea ar fi de mai mult de două ori masa lui normală. Atunci când un obiect se apropie de viteza luminii, masa lui creşte şi mai rapid, astfel încât este necesară din ce în ce mai multă energie pentru a-i mări viteza. De fapt, el nu poate atinge viteza luminii, deoarece masa lui ar deveni infinită şi, prin echivalenţa energiei şi masei, ar trebui o cantitate infinită de energie pentru a realiza aceasta. De aceea, orice obiect normal este întotdeauna limitat de relativitate să se mişte cu viteze mai mici decât viteza luminii. Numai lumina sau alte unde care nu au masă intrinsecă se pot deplasa cu viteza luminii.

O consecinţă tot atât de remarcabilă a relativităţii este modul în care ea a revoluţionat ideile noastre despre spaţiu şi timp. În teoria lui Newton, dacă un impuls de lumină este trimis dintr-un loc în altul, diferiţi observatori ar fi de acord asupra timpului necesar pentru acea deplasare (deoarece timpul este absolut), dar nu vor fi de acord întotdeauna asupra distanţei parcurse de lumină (deoarece spaţiul nu este absolut). Deoarece viteza luminii este raportul dintre distanţa pe care a parcurs-o şi timpul necesar pentru aceasta, observatori diferiţi vor măsura viteze diferite ale luminii. Pe de altă parte, în relativitate, toţi observatorii trebuie să fie de acord asupra vitezei luminii. Totuşi, ei tot nu sunt de acord asupra distanţei pe care a parcurs-o lumina, astfel că acum ei nu trebuie deci să fie de acord nici asupra timpului necesar pentru aceasta. (Timpul reprezintă raportul dintre distanţa pe care a parcurs-o lumina asupra căreia observatorii nu sunt de acord şi viteza luminii asupra căreia ei sunt de acord.) Cu alte cuvinte, teoria relativităţii pune capăt ideii timpului absolut! Reiese că fiecare observator trebuie să aibă propria măsură a timpului, înregistrată de un ceas pe care îl poartă cu el şi că ceasuri identice purtate de observatori diferiţi nu vor fi, în mod necesar, de acord.

Fiecare observator poate utiliza radarul pentru a spune unde şi când are loc un eveniment, trimiţând un impuls de lumină sau unde radio. O parte din impuls se reflectă înapoi la locul de producere a evenimentului şi observatorul măsoară timpul după care primeşte ecoul. Atunci se spune că timpul producerii evenimentului este exact la mijloc, între momentul trimiterii impulsului şi momentul primirii undelor reflectate; distanţa la care se produce evenimentul este jumătate din timpul pentru această deplasare dus-întors înmulţit cu viteza luminii. (În acest sens, un eveniment este ceva care are loc într-un singur punct în spaţiu, într-un moment specificat.) Această idee este prezentată în figura 2.1, care reprezintă un exemplu de diagramă spaţiu-timp. Utilizând acest procedeu, observatorii care se mişcă unii faţă de alţii vor atribui timpi diferiţi şi poziţii diferite aceluiaşi eveniment. Nici o măsurare a unui anumit observator nu este mai corectă decât o măsurare a altui observator, dar toate măsurările sunt corelate. Orice observator poate calcula precis ce timp şi ce poziţie va atribui evenimentului oricare alt observator, cu condiţia să ştie viteza relativă a celuilalt observator.

Astăzi noi utilizăm această metodă pentru a măsura precis distanţele, deoarece putem măsura timpul mai precis decât lungimea. De fapt, metrul este definit ca fiind distanţa parcursă de lumină în 0,000000003335640952 secunde, măsurate cu un ceas cu cesiu. (Explicaţia acestui număr este că el corespunde definiţiei istorice a metrului în funcţie de două semne pe o anumită bară de platină ţinută la Paris.) De asemenea, putem utiliza o unitate de lungime nouă, mai convenabilă, numită secundă-lumină. Aceasta este definită simplu ca fiind distanţa parcursă de lumină într-o secundă. În teoria relativităţii, definim acum distanţa în funcţie de timp şi viteza luminii, astfel că rezultă automat că fiecare observator va măsura aceeaşi viteză a luminii (prin definiţie, 1 metru pe 0,000000003335640952 secunde). Nu este nevoie să se introducă ideea de eter, a cărui prezenţă oricum nu poate fi detectată aşa cum a arătat experimentul Michelson Morley. Totuşi, teoria relativităţii ne forţează să ne schimbăm fundamental ideile despre spaţiu şi timp. Trebuie să acceptăm că timpul nu este complet separat şi independent de spaţiu, ci se combină cu acesta formând un obiect numit spaţiu-timp.

Este bine cunoscut că poziţia unui punct în spaţiu poate fi descrisă de trei numere, sau coordonate. De exemplu, se poate spune că un punct dintr-o cameră se găseşte la doi metri faţă de un perete, la un metru de altul şi un metru şi jumătate deasupra podelei. Sau se poate stabili că un punct era la o anumită latitudine şi longitudine şi la o anumită înălţime deasupra nivelului mării. Se pot utiliza oricare trei coordonate adecvate, deşi ele au doar un domeniu limitat de valabilitate. Nu s-ar putea specifica poziţia lunii printr-un număr de kilometri la nord şi la vest de Piccadilly Circus şi la un număr de metri deasupra nivelului mării. În schimb, ea se poate descrie prin distanţa faţă de soare, distanţa faţă de planul orbitelor planetelor şi unghiul dintre linia care uneşte luna şi soarele şi linia care uneşte soarele cu o stea apropiată cum ar fi Alpha Centauri. Chiar aceste coordonate nu ar fi de mare folos pentru descrierea poziţiei soarelui în galaxia noastră sau a poziţiei galaxiei noastre în grupul local de galaxii. De fapt, întregul univers se poate descrie printr-o colecţie de zone care se suprapun. În fiecare zonă, pentru a specifica poziţia unui punct se poate utiliza un set diferit de trei coordonate.

Un eveniment este ceva care se întâmplă într-un anumit punct din spaţiu şi într-un anumit moment. Astfel, el poate fi specificat prin patru numere sau coordonate. şi aici, alegerea coordonatelor este arbitrară; se pot utiliza oricare trei coordonate spaţiale bine definite şi oricare măsură a timpului. În teoria relativităţii nu există o distincţie reală între coordonatele spaţiale şi temporale exact aşa cum nu există o diferenţă reală între oricare două coordonate spaţiale. Se poate alege un set nou de coordonate în care, să spunem, prima coordonată spaţială era o combinaţie între prima şi a doua dintre vechile coordonate spaţiale. De exemplu, în loc de a măsura poziţia unui punct de pe pământ prin distanţa în kilometri la nord de Piccadilly şi la vest de Piccadilly se poate utiliza distanţa în kilometri la nord-est de Piccadilly şi la nord-vest de Piccadilly. Asemănător, în teoria relativităţii se poate utiliza o nouă coordonată temporală care era vechiul timp (în secunde) plus distanţa (în secunde-lumină) la nord de Piccadilly.

Adesea este util să se ia în considerare cele patru coordonate ce specifică poziţia sa într-un spaţiu cvadridimensional numit spaţiu-timp. Este imposibil să se imagineze un spaţiu cvadri-dimensional. Mie personal mi se pare destul de greu să vizualizez spaţiul tri-dimensional! Totuşi, este uşor să se traseze diagrame ale spaţiilor bidimensionale, cum este suprafaţa pământului. (Suprafaţa pământului este bi-dimensională deoarece poziţia unui punct poate fi specificată prin două coordonate, latitudine şi longitudine.) în general, eu voi utiliza diagrame în care timpul creşte în sus şi una din dimensiunile spaţiale este prezentată orizontal. Celelalte două dimensiuni spaţiale sunt ignorate sau, uneori, una din ele este indicată în perspectivă. (Acestea se numesc diagrame spaţio-temporale, cum este figura 2.1.) De exemplu, în figura 2.2 timpul se măsoară pe verticală în ani şi distanţa de-a lungul liniei de la soare la Alpha Centauri se măsoară pe orizontală în kilometri. Traiectoriile soarelui şi Alpha Centauri în spaţiu şi timp sunt prezentate ca linii verticale în stânga şi în dreapta diagramei. O rază de lumină de la soare urmează a linie diagonală şi are nevoie de patru ani pentru a ajunge de la soare la Alpha Centauri.

Aşa cum am văzut, ecuaţiile lui Maxwell preziceau că viteza luminii trebuie să fie aceeaşi indiferent de viteza sursei, şi acest lucru a fost confirmat de măsurări precise. Rezultă din aceasta că dacă se emite un impuls de lumină la un anumit moment şi într-un anumit punct din spaţiu, atunci pe măsură ce trece timpul el se va împrăştia ca o sferă de lumină ale cărei dimensiune şi poziţie sânt independente de viteza sursei. După o milionime de secundă lumina se va împrăştia formând o sferă cu raza de 300 metri; după două milionimi de secundă, raza va fi de 600 metri ş.a.m.d. Va fi la fel ca undele care se răspândesc pe suprafaţa unui bazin când se aruncă o piatră în apă. Undele se răspândesc ca un cerc ce devine tot mai mare cu trecerea timpului. Dacă se consideră un model tri-dimensional care constă din suprafaţa bidimensională a bazinului şi o dimensiune a timpului,cercul de unde în expansiune va marca un con cu vârful în locul şi timpul în care piatra a lovit apa (fig: 2.3). Asemănător, lumina care se răspândeşte de la un eveniment formează un con tridimensional în spaţiu-timpul cvadri-dimensional. Acest con se numeşte conul de lumină viitor al evenimentului. În acelaşi fel putem trasa un alt con, numit conul de lumină trecut, care reprezintă setul de evenimente din care impulsul de lumină poate ajunge la evenimentul dat (fig. 2.4).

Conurile de lumină trecut şi viitor ale evenimentului p împart spaţiul-timpul în trei regiuni (fig. 2.5). Viitorul absolut al evenimentului este regiunea din interiorul conului de lumină viitor al lui P. EI este setul tuturor evenimentelor care pot fi afectate de ceea ce se întâmplă în P. Evenimentele din afara conului de lumină al lui P nu pot fi ajunse de semnalele din P deoarece nimic nu se deplasează mai repede decât lumina. Prin urmare ele nu pot fi influenţate de ceea ce se întâmplă în P. Trecutul absolut al lui P este regiunea din interiorul conului de lumină trecut. El este setul tuturor evenimentelor ale căror semnale care se deplasează la sau sub viteza luminii pot ajunge în P. El este setul tuturor evenimentelor care pot afecta ceea ce se întâmplă în P. Dacă se cunoaşte ceea ce se întâmplă la un anumit moment undeva într-o regiune a spaţiului care se găseşte în conul de lumină trecut al lui P, se poate prezice ce se va întâmpla în P. Restul reprezintă regiunea de spaţiu-timp care nu se găseşte în conurile de lumină viitor sau trecut ale lui P. Evenimentele din această regiune nu pot afecta sau nu pot fi afectate de evenimente din P. De exemplu, dacă soarele ar înceta să lumineze chiar în momentul de faţă, el nu ar afecta obiectele de pe Pământ în momentul de faţă deoarece ele s-ar găsi în regiunea din afara conului evenimentului corespunzând stingerii soarelui (fig. 2.6). Noi am şti despre aceasta numai după 8 minute, timpul necesar luminii să ajungă de la soare la noi. Numai atunci evenimentele de pe Pământ s-ar găsi în conul de lumină viitor al evenimentului corespunzător stingerii soarelui. În mod asemănător, nu cunoaştem ce se întâmplă la momente îndepărtate în univers; lumina pe care o vedem de la galaxiile îndepărtate le-a părăsit acum milioane de ani şi în cazul obiectelor celor mai îndepărtate pe care le vedem, lumina le-a părăsit acum circa opt miliarde de ani. Astfel, când privim universul, îl vedem aşa cum a fost în trecut.

Dacă se neglijează efectele gravitaţionale, aşa cum au făcut Einstein şi Poincaré în 1905, se obţine ceea se numeşte teoria specială a relativităţii. Pentru fiecare eveniment în spaţiu-timp putem construi un con de lumină (setul tuturor traiectoriilor posibile ale luminii în spaţiu-timp emise de eveniment) şi deoarece viteza luminii este aceeaşi pentru orice eveniment şi în orice direcţie, toate conurile de lumină vor fi identice şi vor fi îndreptate în aceeaşi direcţie. Teoria mai spune că nimic nu se poate deplasa mai repede decât lumina. Aceasta înseamnă că traiectoria oricărui obiect în spaţiu şi timp trebuie să fie reprezentată printr-o linie care se găseşte în interiorul conului de lumină pentru fiecare eveniment din el (fig. 2.7).

Teoria specială a relativităţii a reuşit foarte bine să explice că viteza luminii apare aceeaşi pentru toţi observatorii (aşa cum a arătat experimentul Michelson-Morley) şi să descrie ce se întâmplă atunci când obiectele se mişcă la viteze apropiate de viteza luminii. Totuşi, ea nu era compatibilă cu teoria newtoniană a gravitaţiei, care spune că obiectele se atrăgeau unele pe altele cu o forţă care depinde de distanţa dintre ele. Aceasta înseamnă că dacă se deplasează unul dintre obiecte, forţa exercitată asupra celorlalte s-ar schimba instantaneu. Sau, cu alte cuvinte, efectele gravitaţionale s-ar deplasa cu viteză infinită, în loc să se deplaseze la sau sub viteza luminii, aşa cum cerea teoria specială a relativităţii. Între 1908 şi 1914 Einstein a făcut mai multe încercări nereuşite de a găsi o teorie a gravitaţiei care să fie compatibilă cu teoria specială a relativităţii. În cele din urmă, în 1915, el a propus ceea ce noi numim acum teoria generală a relativităţii.

Einstein a emis ipoteza revoluţionară că gravitaţia nu este o forţă ca celelalte forţe, ci este o consecinţă a faptului că spaţiu-timpul nu este plan, aşa cum s-a presupus anterior; el este curbat, sau "înfăşurat", de distribuţia masei şi energiei în el. Corpuri ca pământul nu sunt determinate să se mişte pe orbite curbe de o forţă numită gravitaţie; în schimb ele urmează corpul cel mai apropiat printr-o traiectorie dreaptă într-un spaţiu curbat, care se numeşte o linie geodezică. O linie geodezică este traiectoria cea mai scurtă (sau cea mai lungă) între două puncte apropiate. De exemplu, suprafaţa pământului este un spaţiu curbat bi-dimensional. O linie geodezică pe pământ se numeşte un cerc mare şi este ruta cea mai scurtă dintre două puncte (fig. 2.8). Deoarece linia geodezică este calea cea mai scurtă între două aeroporturi, aceasta este ruta pe care un navigator aerian o va indica pilotului pentru zbor. În relativitatea generalizată, corpurile urmează întotdeauna linii drepte în spaţiu-timpul cvadridimensional dar, cu toate acestea, nouă ni se va părea că se deplasează pe traiectorii curbe în spaţiul nostru tridimensional. (Este la fel ca atunci când se priveşte un avion care zboară deasupra unui teren deluros. Deşi el urmează o linie dreaptă în spaţiul tri-dimensional, urma sa parcurge o traiectorie curbată pe solul bi-dimensional.)

Masa soarelui curbează spaţiu-timpul astfel încât deşi pământul urmează o linie dreaptă din spaţiu-timpul cvadridimensional, nouă ni se pare că se mişcă de-a lungul unei orbite circulare în spaţiul tri-dimensional. De fapt, orbitele planetelor prezise de relativitatea generalizată sunt aproape exact aceleaşi cu cele prezise de teoria newtoniană a gravitaţiei. Totuşi, în cazul lui Mercur care, fiind cea mai apropiată planetă de soare, simte efectele gravitaţionale cel mai puternic şi are o orbită mai alungită, relativitatea generalizată prezice că axa lungă a elipsei trebuie să se rotească în jurul soarelui cu o valoare de circa un grad în zece mii de ani. Oricât de mic este acest efect, el a fost observat înainte de 1915 şi a servit drept una din primele confirmări ale teoriei lui Einstein. În ultimii ani au fost măsurate cu radarul abateri chiar mai mici ale orbitelor celorlalte planete faţă de prezicerile newtoniene şi s-a descoperit că sunt în concordanţă cu prezicerile relativităţii generalizate.

De asemenea, razele de lumină trebuie să urmeze linii geodezice în spaţiu-timp. Din nou, faptul că spaţiul este curbat înseamnă că lumina nu mai pare că se propagă după linii drepte în spaţiu. Astfel, relativitatea generalizată prezice că lumina trebuie să fie curbată de câmpurile gravitaţionale. De exemplu, teoria prezice că conurile de lumină ale punctelor din apropierea soarelui ar fi uşor curbate spre interior, datorită masei soarelui. Aceasta înseamnă că lumina unei stele îndepărtate care trece pe lângă soare ar fi deviată cu un unghi mic, făcând ca steaua să apară într-o poziţie diferită pentru un observator de pe pământ (fig. 2.9). Desigur, dacă lumina stelei a trecut întotdeauna în apropierea soarelui, noi nu am putea spune dacă lumina a fost deviată sau steaua a fost în realitate acolo unde o vedem. Totuşi, atunci când pământul se mişcă în jurul soarelui, diferite stele par a trece în spatele soarelui şi lumina lor este deviată. Prin urmare, ele îşi schimbă poziţia aparentă în raport cu celelalte stele.

În mod normal, acest efect este foarte greu de văzut, deoarece lumina soarelui face imposibilă observarea stelelor care apar pe cer în apropierea soarelui. Totuşi, acest lucru este posibil în timpul unei eclipse de soare, când lumina soarelui este blocată de lună. Prezicerea lui Einstein privind devierea luminii nu a putut fi testată imediat în 1915, deoarece era în timpul primului război mondial şi abia în 1919 o expediţie britanică, ce a observat o eclipsă din vestul Africii, a arătat că într-adevăr lumina a fost deviată de soare, exact aşa cum a prezis teoria. Această verificare a unei teorii germane de oameni de ştiinţă britanici a fost salutată ca un act măreţ de reconciliere între cele două ţări după război. De aceea, este o ironie că o examinare ulterioară a fotografiilor luate de acea expediţie a arătat că erorile erau tot atât de mari ca şi efectul pe care încercau să-l măsoare. Măsurarea lor a fost un noroc pur, sau un caz de cunoaştere a rezultatului pe care au dorit să-l obţină, o întâmplare care nu este neobişnuită în ştiinţă. Totuşi, devierea luminii a fost precis confirmată de mai multe observaţii ulterioare.

O altă prezicere a relativităţii generalizate este că timpul trebuie să pară că trece mai încet lângă un corp masiv ca pământul. Aceasta deoarece există o relaţie între energia luminii şi frecvenţa sa (adică numărul de unde de lumină pe secundă): cu cât este mai mare energia cu atât este frecvenţa mai mare. Atunci când lumina se propagă în sus în câmpul gravitaţional ai pământului, ea pierde energie şi astfel frecvenţa sa scade. (Aceasta înseamnă că timpul dintre un vârf al undei şi următorul creşte.) Pentru cineva aflat la înălţime ar părea că tot ce se întâmplă jos necesită un timp mai lung. Această prezicere a fost testată în 1962, cu ajutorul unei perechi de ceasuri foarte precise montate în vârful şi la baza unui turn de apă. S-a descoperit că ceasul de la bază, care era mai aproape de pământ, mergea mai încet, în exactă concordanţă cu relativitatea generalizată. Diferenţa de viteză a ceasurilor la diferite înălţimi deasupra pământului este acum de importanţă practică considerabilă, o dată cu apariţia sistemelor de navigaţie foarte precise bazate pe semnale de la sateliţi. Dacă se ignoră prezicerile relativităţii generalizate, poziţia calculată va fi greşită cu câţiva kilometri.

Legea mişcării a lui Newton pune capăt ideii de poziţie absolută în spaţiu. Teoria relativităţii a renunţat la timpul absolut. Să considerăm o pereche de gemeni. Să presupunem că unul dintre gemeni se duce să trăiască pe vârful unui munte, iar celălalt locuieşte la malul mării. Primul va îmbătrâni mai repede decât al doilea. Astfel, dacă se întâlnesc, unul va fi mai în vârstă decât celălalt. În acest caz, diferenţa de vârstă va fi foarte mică, dar ea ar fi mult mai mare dacă unul dintre gemeni pleacă într-o călătorie lungă cu o navă spaţială care se deplasează cu o viteză apropiată de viteza luminii. Atunci când se întoarce, el va fi mult mai tânăr decât cel care a rămas pe pământ. Acesta se numeşte paradoxul gemenilor, dar el este un paradox numai dacă se consideră că timpul este absolut. În teoria relativităţii nu există timp absolut unic, dar în schimb fiecare individ are propria sa măsură a timpului care depinde de locul către care se deplasează şi de modul în care se deplasează.

Înainte de 1915, spaţiul şi timpul au fost considerate ca o arenă fixă în care au loc evenimentele, dar care nu este afectată de ceea ce se întâmplă în ea. Acest lucru a fost adevărat chiar pentru teoria specială a relativităţii: Corpurile se mişcau, forţele atrăgeau şi respingeau, dar timpul şi spaţiul pur şi simplu continuau să rămână neafectate. Era natural să se considere că spaţiul şi timpul se derulau la infinit.

Totuşi, în teoria generală a relativităţii situaţia este destul de diferită. Spaţiul şi timpul sunt acum mărimi dinamice: atunci când un corp se mişcă, sau o forţă acţionează, aceasta afectează curbarea spaţiului şi timpului şi la rândul său structura spaţiu-timpului afectează modul în care corpurile se mişcă şi forţele acţionează. Spaţiul şi timpul nu numai că afectează, dar sunt afectate de orice se întâmplă în univers. Exact aşa cum nu se poate vorbi despre evenimente din univers fără noţiuni de spaţiu şi timp, tot aşa în relativitatea generalizată nu are sens să se vorbească despre spaţiu şi timp în afara universului.

Pentru următoarele decenii această nouă înţelegere a spaţiului şi timpului a revoluţionat imaginea noastră despre univers. Vechea idee despre universul în esenţă neschimbător care a existat şi continuă să existe a fost înlocuită pentru totdeauna cu noţiunea de univers dinamic în expansiune care părea să fi început la un moment finit în trecut şi care ar putea să se termine la un moment finit în viitor. Această revoluţie formează subiectul următorului capitol. Şi, ani de zile mai târziu, a fost de asemenea punctul de început al activităţii mele în fizica teoretică. Roger Penrose şi cu mine am arătat că teoria generală a relativităţii a lui Einstein însemna că universul trebuie să aibă un început şi, posibil, un sfârşit.

3. Universul în expansiune

Dacă cineva priveşte cerul într-o noapte senină, fără lună, obiectele cele mai strălucitoare care se văd sunt probabil planetele Venus, Marte, Jupiter şi Saturn. Vor mai fi şi un număr mare de stele exact la fel ca soarele nostru, dar mult mai departe de noi. De fapt, unele din aceste stele fixe par a-şi schimba foarte lent poziţiile una faţă de cealaltă atunci când pământul se mişcă pe orbită în jurul soarelui: în realitate ele nu sunt deloc fixe! Aceasta deoarece ele sunt relativ aproape de noi. Pe măsură ce pământul se mişcă în jurul soarelui le vedem din diferite poziţii pe fondul stelelor mult mai îndepărtate. Din fericire, aceasta ne permite să măsurăm direct distanţa dintre stele şi noi: cu cât sunt mai aproape, cu atât par că se deplasează mai mult. Steaua cea mai apropiată, numită Proxima Centauri, este la o distanţă de circa patru ani lumină (lumina care vine de la ea are nevoie de circa patru ani să ajungă la Pământ), sau aproape treizeci şi şapte de milioane de milioane de kilometri. Majoritatea celorlalte stele care sunt vizibile cu ochiul liber se găsesc în limitele a câteva sute de ani lumină de noi. Pentru comparaţie, soarele nostru este la numai 8 minute lumină depărtare! Stelele vizibile apar împrăştiate pe tot cerul nopţii, dar sunt concentrate în special într-o bandă pe care o numim Calea Lactee. În anul 1750, unii astronomi sugerau că apariţia Căii Lactee poate fi explicată dacă majoritatea stelelor vizibile se găsesc într-o singură configuraţie în formă de disc, un exemplu de ceea ce numim galaxie spirală. Numai câteva zeci de ani mai târziu, astronomul Sir William Herschel a confirmat ideea catalogând minuţios poziţiile şi distanţele unui mare număr de stele. Chiar aşa, ideea a fost complet acceptată abia la începutul acestui secol.

Imaginea modernă a universului datează doar din 1924, când astronomul american Edwin Hubble a demonstrat că galaxia noastră nu era singura. De fapt existau multe altele, cu întinderi vaste de spaţiu gol între ele. Pentru a dovedi aceasta, a trebuit să determine distanţele până la celelalte galaxii, care sunt atât de îndepărtate încât, spre deosebire de stelele apropiate, ele apar fixe. Prin urmare Hubble a fost silit să utilizeze metode indirecte pentru măsurarea distanţelor. Acum, strălucirea aparentă a unei stele depinde de doi factori: de cât de multă lumină radiază (luminozitatea sa) şi de cât este de departe de noi. Pentru stelele apropiate, putem măsura strălucirea lor aparentă şi distanţa până la ele, astfel că putem afla luminozitatea lor. Invers, dacă ştim luminozitatea stelelor din alte galaxii, putem afla distanţa la care se află măsurând strălucirea lor aparentă. Hubble a observat că atunci când sunt destul de aproape de noi ca să le măsurăm, anumite tipuri de stele au întotdeauna aceeaşi luminozitate, prin urmare, a argumentat el, dacă găsim stele de acest fel în altă galaxie, putem presupune că ele au aceeaşi luminozitate şi astfel putem calcula distanţa până la acea galaxie. Dacă putem face acest lucru pentru mai multe stele din aceeaşi galaxie şi calculele noastre dau mereu aceeaşi distanţă, putem fi destul de siguri de estimarea noastră.

În acest fel, Edwin Hubble a aflat distanţele până la nouă galaxii diferite. ştim acum că galaxia noastră este numai una din câteva sute de miliarde care se pot vedea cu telescoapele moderne, fiecare galaxie conţinând câteva sute de miliarde de stele. Figura 3.1 prezintă o imagine a unei galaxii spirale văzută din profil, similară cu felul în care credem că trebuie să arate galaxia noastră pentru cineva care trăieşte în altă galaxie. Noi trăim într-o galaxie care are aproape o sută de mii de ani lumină diametru şi care se roteşte lent; stelele din braţele sale spirale se învârtesc în jurul centrului său o dată la fiecare câteva sute de milioane de ani. Soarele nostru este doar o stea galbenă, obişnuită, de dimensiune medie, aflată lângă marginea interioară a uneia dintre braţele spirale. Am parcurs desigur un drum lung de la Aristotel şi Ptolemeu când credeam că pământul era centrul universului!

Stelele sunt atât de îndepărtate încât ne apar doar ca puncte de lumină. Nu putem vedea dimensiunea sau forma lor. Atunci, cum putem împărţi stelele în diferite tipuri? Pentru marea majoritate a stelelor există doar o trăsătură caracteristică pe care o putem observa culoarea luminii lor. Newton a descoperit că dacă lumina soarelui trece printr-o bucată de sticlă de formă triunghiulară, numită prismă, ea se descompune în culorile sale componente (spectrul său) ca într-un curcubeu. Focalizând un telescop pe stea sau pe o galaxie, se poate observa în mod asemănător spectrul luminii acelei stele sau galaxii. Stele diferite au spectre diferite, dar strălucirea relativă a diferitelor culori este întotdeauna exact ceea ce ar fi de aşteptat să se găsească în lumina emisă de un obiect incandescent. De fapt, lumina emisă de un obiect incandescent are un spectru caracteristic care depinde numai de temperatura sa un spectru termic. Aceasta înseamnă că putem spune care este temperatura unei stele din spectrul luminii sale. Mai mult, descoperim că anumite culori foarte specifice lipsesc din spectrele stelelor şi aceste culori lipsă pot varia de la o stea la alta. Deoarece ştim că fiecare element chimic absoarbe un set caracteristic de culori foarte specifice, comparându-le cu acelea care lipsesc din spectrul unei stele, putem determina exact ce elemente există în atmosfera stelei.

În anii '20, când astronomii au început să privească spectrele stelelor din alte galaxii, au descoperit ceva deosebit: erau aceleaşi seturi caracteristice de culori lipsă ca şi la stelele din galaxia noastră, dar toate erau deplasate spre capătul roşu al spectrului cu aceeaşi cantitate relativă. Pentru a înţelege implicaţiile acestui fapt, trebuie să înţelegem mai întâi efectul Doppler. Aşa cum am văzut, lumina vizibilă constă din fluctuaţii, sau unde, în timpul electromagnetic. Frecvenţa (sau numărul de unde pe secundă) luminii este extrem de înaltă, variind de la patru la şapte sute de milioane de milioane de unde pe secundă. Diferitele frecvenţe ale luminii reprezintă ceea ce ochiul uman vede ca diferite culori, frecvenţele cele mai joase apăsând la capătul roşu al spectrului şi frecvenţele cele mai înalte la capătul albastru. Să ne imaginăm acum o sursă de lumină aflată la distanţă constantă de noi, cum este o stea, care emite unde de lumină cu frecvenţă constantă. Evident, frecvenţa undelor pe care le recepţionăm va fi aceeaşi cu frecvenţa la care sunt emise (câmpul gravitaţional al galaxiei nu ar fi suficient de mare pentru a avea un efect semnificativ). Să presupunem acum că sursa începe să se mişte spre noi. Când sursa emite următorul maxim al undei ea va fi mai aproape de noi astfel încât timpul necesar maximului undei să ajungă la noi este mai mic şi prin urmare numărul de unde pe care-l recepţionăm în fiecare secundă (adică frecvenţa) este mai mare decât atunci când steaua era staţionară. În mod corespunzător, dacă sursa se depărtează de noi, frecvenţa undelor pe care le recepţionăm va fi mai mică. Prin urmare, în cazul luminii, aceasta înseamnă că stelele care se depărtează de noi vor avea spectrul deplasat spre capătul roşu al spectrului (deplasare spre roşu) şi acelea care se mişcă spre noi vor avea spectrul deplasat spre albastru. Această relaţie între frecvenţă şi viteză, care se numeşte efectul Doppler, reprezintă o experienţă de fiecare zi. Ascultaţi o maşină care trece pe stradă: atunci când maşina se apropie motorul său are sunetul mai ascuţit (corespunzător unei frecvenţe mai înalte a undelor sonore) şi atunci când trece şi se îndepărtează, sunetul său este mai grav. Comportarea undelor de lumină sau radio este similară. Într-adevăr, poliţia utilizează efectul Doppler pentru a măsura viteza maşinilor măsurând frecvenţa impulsurilor undelor radio reflectate de acestea.

Join now!

După ce a dovedit existenţa altor galaxii, în anii care au urmat, Hubble şi-a petrecut timpul catalogând distanţele la care se află şi observând spectrele lor. În acea vreme majoritatea oamenilor se aşteptau ca galaxiile să se mişte de jur împrejur la întâmplare, şi deci se aşteptau să găsească tot atât de multe spectre deplasate către albastru ca şi cele deplasate spre roşu. Prin urmare, a fost destul de surprinzătoare descoperirea că majoritatea galaxiilor apăreau deplasate spre roşu: aproape toate se depărtau de noi! Şi mai surprinzătoare a fost descoperirea pe care Hubble a publicat-o în 1929: nici mărimea deplasării ...

This is a preview of the whole essay