• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Industria de tutun De la nceputul timpului, tutunul a avut un impact vizibil asupra vieii celor implicai (cei implicai fiind absolut toat lumea) att igrile ct i tutunul mestecabil afecteaz att consuma

Extracts from this document...

Introduction

Festila Andra-Elena Antropologie Anul III, grupa 1 Industria de tutun De la �nceputul timpului, tutunul a avut un impact vizibil asupra vietii celor implicati (cei implicati fiind absolut toata lumea) at�t tigarile c�t si tutunul mestecabil afecteaza at�t consumatorii de aceste produse c�t si pe cei din jurul lor. �n timp ce cu ani �n urma, tutunul nu a fost neaparat o industrie ci mai degraba era folosit sub forma de cadouri sau o simpla placere pentru sine, acum cu siguranta a devenit o mare industrie. Aceasta industrie a evoluat foarte mult de-a lungul anilor pentru a fi acum una dintre industriile cele mai importante din lume. Din istoria ei de p�na acum, daca aruncam o privire mai �n profunzime la partea sa economica, se poate afla o multime de informatii despre industria tutunului, �n general. Istoria tutunului din Statele Unite poate fi identificata odata cu descoperirea continentului de catre Cristofor Columb. Dupa o saptam�na de cercetat pam�ntul si localnicii, Columb a observat pasiunea localnicilor de a mesteca frunze aromatice uscate sau de a inhala fumul lor printr-o conducta. Marinarii lui, �n mod inevitabil, au �nceput sa ia parte la aceste obiceiuri cu care indienii devenisera at�t de obisnuiti. Chiar daca oamenii lui Columb au fost certati pentru prestarea lor la nivelul salbaticilor, deoarece acesta credea ca acest obicei at�t de �nc�ntator si periculos, �n acelasi timp, ar fi putut duce la rasp�ndirea plantelor de tutun �n �ntreaga lume, �nsa �n cele din urma a fost recunoscut ca fiind una dintre comorile lumii noi, �mpreuna cu zaharul din trestia de zahar, ciocolata si cafeaua. �n 1850, Philip Morris, o tabacherie din Londra care se ocupa cu facerea tigarilor, furniza fumatorilor englezi tigari, dupa ce acestia erau deja familiarizati cu tutunul dupa ce l-au �ncercat la francezi sau la turci.�n timpul razboiului Crimeii. �n 1902, Theodore Roosevelt a initiat mai mult de patruzeci de actiuni anti-trust directionate, printre multe altele, catre American Tobacco Co. ...read more.

Middle

Industria tutunului a preluat practic anumite sporturi, c*m ar fi campionatele de tenis feminim, cursele de automobile si cursele de Formula 1 a carora evenimente promovau produsele din tutun la televiziune �n timpul emisiunilor sportive. Aceleasi studii si evenimente care au avut loc �n ultimii o suta de ani continua sa aiba loc si astazi �n tara noastra si �n jurul lumii. Din cauza tuturor acestor motive, fumatul a devenit un obicei destul de frecvent �n societatea noastra. Tutunul este grupat �n mai multe categorii c*m ar fi: tutun de mestecat, tutun pentru fumat si tutunuri pentru prizat. Divizia de fabricatie include unitatile implicate �n procesul de transformare mecanic sau chimic a materialelor sau a substantelor folosite �n producerea produselor noi.Aceste unitati sunt de obicei descrise ca fiind uzine, fabrici si mori care folosec utilaje cu motor si echipamente de manipulare a materialelor. Tipul de manufacturare, folosit �n industria tutunului este comertul cu ridicata si cu amanuntul. �n timp ce exista multe branduri diferite de tigari si alte produse din tutun pe piata, nu exista o cantitate excesiva de concurenti. Cele patru firme de top din industrie sunt: Philip Morris, British American Tobacco, JTI si Gallahar. Exista si alti concurenti, dar nici unul nu are profituri economice c*m au acestea patru companii. �n 1999, Philip Morris a reprezentat 49.64% din cota de industria tutunuluia piete americane, British American Tobacco de 23,0%, JTI 13.37%, Din cauza nivelului de concurenta �ntre cele patru firme principale, este o necesitate pentru ei sa se diferentieze �ntre ele. Ei fac acest lucru prin publicitate, publicitate care de-a lungul anilor a fost foarte limitata. Decizia consumatorului de a cumpara se bazeaza pe raspunsul la �ntrebarea "care marca este o afacere mai buna?". Pentru firmele de tutun impactul deciziei consumatorului si publicitatea este o necesitate. Ei au nevoie de publicitate pentru a obtine punctele lor de rating de la cumparatori, oricare ar fi ele(mici sau mari). ...read more.

Conclusion

Si datorita acestui fapt, vom vedea ca industria tutunului nu va disparea, ba chiar va creste �n urmatorii ani. Exista patru tipuri diferite de industrii �n care industria tutunului s-ar putea �ncadra. Acestea sunt o concurenta perfecta, o concurenta monopolistica, oligopolul si monopolul. O concurenta perfecta apare atunci c�nd exista multe firme, fiecare vinde un produs identic, multi cumparatori si nu sunt nici un fel restrictii cu privire la intrarea de noi firme �n industrie. O concurenta monopolistica este o structura de piata �n care un numar mare de firme concureaza prin realizarea de produse similare, dar putin diferit. Oligopolul reprezinta ostructura de piata �n care un numar mic de firme concureaza si produc produse aproape identice. Un monopol este o industrie care produce un bun sau un serviciu pentru care nu exista substituient apropiat si �n care exista un singur furnizor, care este protejat de o bariera �n calea concurentei prin prevenirea intrarii de noi firme. Dupa o mica analiza a industriei tutunului, concluzia mea este ca acesta este un oligopol. Cred asta deoarece mai �nt�i de toate, definirea unui oligopol prevede ca doar un numar mic de firme concureaza. Din cercetarea mea, am descoperit ca exista doar patru companii principale care se ocupa cu distribuirea de tigari din industria tutunului, acestea fiind Philip Morris, British American Tobacco, JTI si Gallaher.Aceste patru firme concureaza �ntre ele �n acelasi tip de produse, adica cu tigari. Aceste produse sunt aproape identice iar singurul mijloc de diferentiere �ntre fiecare este prin publicitate. Acest lucru dovedeste ca piata tigarilor este oligopola, producatoare de produse, care sunt practic aceleasi, cu o diferentiere foarte mica. BIBLIOGRAFIE 1."Plain packaging of tobacco products: a review of the evidence" - Quit Victoria 2. Tobacco Funding & Scientific Research Workshop Ethical, Legal and Policy Issues 3. "The Political Economy of the Tobacco Industry" -Jeff Simms 4. http://www.cato.org/pub_display.php?pub_id=6113 5. "The Political Economy of the Tobacco Industry "- Jeff Simms 6. http://www.scribd.com/doc/46823487/Analiza-Pietei-Tigarilor 7. http://www.ziare.com/articole/tutun+tigari+istorie 8. http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_tobacco 9. http://www.scribd.com/doc/57129551/piata-tigarilor-refacut 10. Tobacco Industry Manipulation of Epidemiological Studies Regarding Damage of Environmental Smoke ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our University Degree Other Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related University Degree Other Languages essays

 1. Free essay

  Urbana at Feliza: Review. Urbanisasyon ang panawagan sa panahong pinalalago ang kalakalan ...

  Ngunit tiniyak din nilang ang mga indiong lalapit sa kampana ay susunod sa pamantayan ng gawi na katanggap-tanggap sa kanila. Kailangang turuan ang mga indio ng paraan ng pamumuhay at pakikitungong angkop sa bagong ipinakikilalang konsepto ng urbanidad. Tinawag itong pagpapatupad ng planong reduccion (resettlement).

 2. Hoe zorgen economies of scope in de productieafdeling van Coca-Cola voor een zo succesvol ...

  Zo kan geanalyseerd worden of een bedrijf zich zorgen moet maken voor de hevige competitie. Coca-Cola heeft duidelijk een hogere prijs voor de producten vastgesteld dan bijvoorbeeld de concurrent Pepsi. Dit wekt vragen op over de prijselasticiteit van Coca-Cola. De prijselasticiteit geeft aan hoeveel de vraag verandert op een prijswijziging van 1%.

 1. Mitologia indyjska- rozwj panteonu bstw oraz wierze indyjskich na przestrzeni dziejw.

  PÄkajÄc odciÄÅa gÅowÄ, która staÅa siÄ sÅoÅcem na niebie. Kolejnym nawet wiÄkszym od Wisznu bogiem jest Rudra zwany teraz ÅiwÄ. PodkreÅla siÄ jego uniwersalnoÅÄ, wszechobecnoÅÄ wszechobecnoÅÄ wszechwÅadzÄ. Do niego naleÅ¼Ä wszelkie istoty, niebiaÅskie rzeki i oceaniczne monstra monstra. Do wiÄkszego znaczenia zaczynajÄ dochodziÄ bóstwa bliższe wierzeniom ludowym- żeÅskie bóstwa pÅodnoÅci, wÄże i demony.

 2. SIST EN ISO 14001. Skupina standardov ISO 14000 je rezultat veletnega dela v ...

  KljuÄnega pomena je ravno dejstvo, da mora celotna veriga, torej vsa Toyotina trgovska podjetja v vseh petih državah, izpolnjevati zahteve standarda ISO 14001. Äe eno podjetje ne izpolnjuje zahtev, pade celotna veriga, oziroma celotna Toyotina trgovska mreža izgubi standard ISO 14001.

 1. Categorii de audit i audit statutar. Angajamentul de audit

  Auditul de regularitate sau de conformitate are ca scop compararea realitÄÅ£ii cu sistemul de referinÅ£Ä propus, indiferent cÄ unii teoreticieni extremiÅti în nuanÅ£e fac diferenÅ£e între regularitate Åi conformitate. Totodata, scopul unui audit al conformitatii este de a determina daca entitatea examinata respecta anumite proceduri, reguli sau reglementari definite de o autoritate supraordonata.

 2. Amerikaanse Midden Oosten Beleid: De Relatie tussen de VS en Israel Van Truman tot ...

  politiek van gelijke behandeling van alle betrokken partijen in het Midden Oosten. In een kleine twintig jaar is deze diplomatie van gelijke behandeling echter volledig omgeslagen in een duidelijke focus op de Staat Israël. Om deze verschuiving te kunnen begrijpen maak ik in dit werkstuk gebruik van een chronologische uiteenzetting

 1. Mecanisme fiscal-bugetare de stimulare a exporturilor

  economic cât Åi în domeniul exporturilor, precum Åi ca urmare a diferitelor modalitÄÅ£i de organizare a schimburilor economice externe. Astfel, sistematizarea mecanismelor de stimulare se poate face dupÄ: 1. Criteriul pârghiilor economice – acesta se aflÄ la baza urmÄtoarelor douÄ criterii Åi evidenÅ£iazÄ 5 categorii principale de stimulente la export: 1.

 2. Asigurarea creditelor de export

  ConÅ£inutul politic au Åi mÄsurile luate de autoritÄÅ£ile publice – guvern, bancÄ centralÄ, organe vamale etc.- având ca efect restrângerea importurilor, limitarea transferului valutar, sechestrarea sau rechiziÅ£ionarea unor bunuri ce aparÅ£in agenÅ£ilor economici strÄini. În aceste cazuri apare riscul de netransfer al valutei cuvenite furnizorului extern, cu toate cÄ importatorul

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work