• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Jane Eyre" ve "Madame Bovary" adl romanlarda erkek karakterlerin gemilerinde yaadklar ilikiler

Extracts from this document...

Introduction

Erkek Karakterlerin Kadinlarla Olan Deneyimleri ve Bunlarin Beklentilerine Yansimasi 19. y�zyil basi Ingiliz Edebiyati'nin romantik yazarlarindan Charlotte Bronte'un "Jane Eyre" ve 19. y�zyil sonu Fransiz Edebiyati'nin realist yazarlarindan Gustave Flaubert'in "Madame Bovary" adli romanlarinda, kadin erkek iliskilerindeki dengeler, erkek karakterlerin ge�mis yasantilariyla birebir iliskilidir. Her iki romandaki erkek karakterlerin ge�miste karsi cinsle yasadiklari deneyimler, onlarin daha sonraki iliskilerini de belirlemistir. Charles, Rudolph, Leon ve Rochester'a bu a�idan bakarsak onlarin Emma'ya ve Jane'e hangi beklentilerle yaklastiklarini anlayabiliriz. Her iki romanda da belli basli erkek karakterlerin ge�miste karsi cinsle kendi kisiliklerine ve kosullarina uygun deneyimleri olmustur. "Madame Bovary" adli romanda Charles ve Leon, gen�ken kadinlara karsi �ekingendirler, Charles'in Emma'yla karsilasmasi, Leon'un da Paris'teki kadinlarla olan deneyimleri, onlari belli �l�lerde degistirmistir. Charles, �ocuklugunda annesi tarafindan simartilarak b�y�t�lm�st�r. "Annesi onu yanindan ayirmazdi; kagittan oymalar yapar, masallar anlatir, diller d�k�p oksayarak, h�z�nl� neselerle dolu bitmez t�kenmez s�zler s�yleyerek g�ya onunla konusurdu."(Gustave Flaubert, 27) Charles daha sonra, annesinin istegi �zerine tip sinavlarina girmis, onun istegi �zerine Tostes'e yerlesmis, ve yine annesinin buldugu kendinden yas�a �ok b�y�k olan baskin karakterli dul bir kadinla evlenmistir. ...read more.

Middle

Yani, Leon'un cesareti, onun Paris'te kadinlarla kazandigi deneyimleri sayesinde artmistir. "Jane Eyre"de ise soylu Rochester'in ge�miste gen� ve �ekici bir�ok kadinla iliskisi olmus ve Jane ile tanisana dek her defasinda onlardan agzi yanmistir. Jane ile tanistiktan sonra ise onu, ge�misindeki kadinlarla karsilastirmis ve onu g�venilir bulmustur. Yoksa bu soylu, karizmatik ve zengin adam Jane gibi silik, yoksul, kimsesiz bir kizla ilgilenmezdi. Ge�miste g�zel, �ekici Bertha Mason'la evlenen Rochester, Bertha'nin akil sagligini yitirmesi ve saldirgan bir kisilige b�r�nmesiyle evden uzaklasir ve kendini sevdigine inandigi Fransiz opera dans�isi C�line Varens ile bir iliski yasar. Gen� ve son derece g�zel olan bu kadina paha bi�ilmez m�cevherler ve k�rkler alir. Ancak, asik oldugu bu kadinin bir m�zisyenle Italya'ya ka�masi, Rochester'a b�y�k bir hayal kirikligi yasatir. Ayni sekilde Blanche Ingram da, Celine kadar �ekici, g�zel, gen� bir kadindir. Rochester, Blance'i �ekici buldugunu itiraf eder ama ge�miste agzi bu t�r kadinlardan yandigindan Rochester, ger�ekte sahip oldugu parasinin ��te birine bile sahip olmadigi dedikodusunu yayarak Blance'i bir testten ge�irir. Ingram'in kendisiyle sadece parasi i�in ilgilendigini fark ettigindeyse ondan tamamen uzaklasir. ...read more.

Conclusion

Rodolphe'un kadinlarla olan iliskileri, onlari birer "cinsel nesne" olarak g�rmesinden kaynaklanir. Kimseye baglanmak istemedigi i�in Rochester gibi bundan zarar g�rmez. O terkedilen degil terkedendir hep. "Jane Eyre" ve "Madame Bovary" adli romanlarda erkek karakterlerin ge�mislerinde yasadiklari iliskiler, kadinlarla kurduklari iliskilerin niteligini belirlemistir. Rochester'in ge�miste g�zel bir kadinla k�t� bir evliliginin ve onu aldatan �ekici bir metresinin olmasi, onun g�zel kadinlara kuskuyla bakmasina neden olmus, onu Jane'e y�neltmistir. Charles, annesi ve ilk esi y�z�nden her zaman y�netilen konumunda kalmis ve pasif bir kisiligi olmus, bir �ikis olarak g�rd�g� Emma'ya duydugu askla bunu g�n�ll� k�lelige d�n�st�rebilmistir. Rodolphe g�zel ve ihtirasli kadinlari iyi tanimasi nedeniyle Emma'ya kolayca yaklasabilmis ve onu kendine asik etmistir. Rudolphe'un mutsuz ve/ya hafif kadinlar hakkinda sahip oldugu deneyim, onun kadini sikilinca atilacak bir oyuncak olarak g�rmesine neden olmustur. Daha �nceleri kadinlar konusunda �ekingen olan Leon'un ise Paris yasamindan sonra kendine g�veni artmis ve bu �zg�venle Emma'ya sahip olabilmistir. Charles'in, Rudolphe'un, Leon'un Emma'yla; Rochester'in Jane'le karsilasmadan �nce karsi cinsle yasadiklari deneyimler, onlar i�in birer "yeni iliskiler kilavuzu" niteligi tasimaktadir. S�zc�k Sayisi: 1013 ?? ?? ?? ?? Serra Er�il 000755020 D�nya Edebiyati 1 ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Charlotte Bronte section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Charlotte Bronte essays

 1. Fiziksel guzellik - jane eyre ve madam bovary

  "Jane Eyre"deki karakterlerden Blanche Ingram da Emma gibi g�zelligini kullanarak zengin bir koca bulmak istemis ve g�z�ne kestirdigi Bay Rochester'la sadece zengin oldugu i�in evlenmek istemistir. Charlotte Bronte da bu durumu falci kiligindaki Rochester'in agzindan, "Onun kendisini sevmese de kesesini sevdigi belli."

 2. Jane and Emmangiliz yazar Charlotte Bronte'nin "Jane Eyre"i ile Fransz yazar Gustave Flaubert'in "Madame ...

  ''Bu sefalet b�yle s�r�p gidecek miydi?.. 'Bunlar elbette insana benim hi� bilmedigim �ilginca zevkler tattirir'..'' (Flaubert, 80) Bu �rnekten de anlasilabilecegi gibi Emma'nin ask konusundaki beklentilerinin bu kadar artmasina sebep olan etmenlerin basinda i�inde yasadigi �evrenin onu tatmin etmekten uzak olmasi gelmektedir.

 1. iki aykiri kadin - jane ve emma Her toplumun kendisine kural sayd baz davranlar ...

  Jane'in ger�ek�iligine karsin, Emma hayalcidir. Mutlulugu kocasinda bulamayinca baska erkeklerde arar. Nitekim L�on'a asik olur. "Emma L�on'a asikti; yalnizligi aramasi da onu d�s�n�p haz duymak i�indi. Onun kendisini g�rmek, hayalin verdigi zevki bozuyordu. L�on'un ayak seslerini duyunca y�regi �arpar, sonra karsisina �ikinca heyecani ge�ip en sonunda h�zne d�nen bir b�y�k hayretten baska bir sey duymazdi."

 2. "Bazý þeyler paylaþýldýkça çoðalýr, mutluluk gibi. Bazý þeyler ise azalýr, üzüntü gibi. Ama bazý ...

  Uc kadinin da, yalnizliklari ile baglantili olarak, toplumdaki diger kadinlardan farkli olmalarinin ardinda yatan ortak bir sebep vardir: annelerinin �l�m�. Fakat annelerini neredeyse veya hic tanimamalarina ragmen, yoklugu hayatlarinda neden b�yle buyuk degisikliklere ve farkliliklara yol acar? Bu soruyu cevaplamadan once, bir annenin insanin hayatinda ne ifade edebilecegi sorusunu yanitlamak

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work