• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month
Page
 1. 1
  1
 2. 2
  2
 3. 3
  3
 4. 4
  4
 5. 5
  5
 6. 6
  6
 7. 7
  7
 8. 8
  8
 9. 9
  9
 10. 10
  10
 11. 11
  11
 12. 12
  12
 13. 13
  13
 14. 14
  14
 15. 15
  15
 16. 16
  16
 17. 17
  17
 18. 18
  18

Relatii de concurenta pe piata

Free essay example:

Universitatea “Lucian Blaga”Sibiu

Specializarea Finante Banci

Anul I ,Grupa 6

Evaluarea mediului de marketing la

S.C. Agricola S.A.

image09.jpg

        Tatu Corina

    Timisan Ada-Dana

Todea Diana

Toma Iuliana


PREZENTAREA  GENERALA

A SOCIETATII COMERCIALE AGRICOLA S.A. DUMBRAVENI

Agricola S.A Dumbraveni, a fost fondata in 2004 in Dumbraveni, judetul Sibiu si este o companie recunoscuta pe plan local pentru promptitudinea si amabilitatea personalului firmei.

Este organizată ca societate pe acţiuni cu capital integral de stat şi înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J32/431/91.

Sediul societatii este in Romania,localitatea Dumbraveni, Strada Cuza-Voda nr 3,        judetul Sibiu, Cod Postal 555500, Telefon:0269865526, fax 0269865437,

E- mail :office@agricoladumbraveni.ro  .

Capitalul social al firmei este de  951100.96 lei ,avand un numar total de actiuni de 2319758 ,iar valoarea nominala a unei actiuni este de 0,41 lei.

Actionariatul este format din:

Actionar

%

Nr.actiuni

Valoare

SC Grama Trading SRL Avrig

76,087448

1765045

723668.45

AVAS Bucuresti

23,912145

554704

227428,64

Persoane fizice

0,000388

9

3,69

La sedinta A.G.A extraordinara din data de 05.03.2007 a fost supusa aprobarii majorarea  capitalului social cu 564.300,00 RON.

In urma acestei majorari capitalul social al SC Agricola SA va ajunge la 1.515.400,96 RON cu urmatoarea noua structura a actionariatului:

 • SC Grama Trading SRL Avrig 84,9919%
 • AVAS Bucuresti                       15,0078%
 • Actionari persoane fizice            0,0002%.

Conducerea societatii

In perioada analizata societatea a fost condusa de catre un consiliu de administratie format  din 3 membri:

 Vararu George          presedinte

 Martin Dumitru         membru

 Grama  Helmut          membru                        

Director executiv: GAINA GHEORGHE

Contabil coordinator:Mohai Daniela

Obiectul de activitate al societăţii cuprinde următoarele activităti:

     - producerea, industrializarea si comercializarea produselor agricole;Cod CAEN 0130 “Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor)

 • Soiuri de mere: Jonathan,Golden delicious,Starkinson ,Gustav durabil
 • Lapte vaca                                 image10.jpgimage11.jpg
 • Porumb :boabe si siloz
 • Grau : ariesan etc .

- prestari servicii catre terti.

ORGANIZAREA ACTIVITATII DE PRODUCTIE

Societatea isi desfasoara activitatea de productie in 4 ferme si 1 sector:

                                   - Ferma 1 pe raza localitatii Hoghilag;

                                   - Ferma 2 pe raza localitatii Laslea;

                                   - Ferma 3 pe raza localitatii Biertan;

                                   - Ferma 4 pe raza localitatii Atel;

                                   - Sector Coloana Auto pe raza localitatii Dumbraveni.

Societatea mai detine Carmangeria pe raza localitatii Dumbraveni,aflata in conservare si Poiana Dumbraveni(fosta Gradinita) cu posibila destinatie pensiune agro-turistica.

 FERMA nr.1 Hoghilag – profil mixt ( pomicol + vegetal + viticol )    

            Ferma  nr.1 este situata in comuna Hoghilag, avind ca obiect principal de activitate pomicultura ( in principal livezi de meri ) si are in administrare si exploatare suprafete mici de teren arabil si finete.

FERMA nr.2 Laslea – profil vegetal    

                  Ferma nr.2 este situata pe teritoriul comunelor Laslea si Danes si are ca obiect principal de activitate cultivarea plantelor furajere necesare pentru cresterea animalelor de la fermele zootehnice.

FERMA nr.3 Biertan – profil mixt ( zootehnic + vegetal )

                   Ferma nr.3 este situata pe teritoriul localitatii Biertan si are ca obiect principal de activitate cresterea animalelor ( taurinelor), precum si cultivarea plantelor furajere

necesare pentru furajarea animalelor.

  FERMA nr.4 Atel – profil mixt ( viticol + vegetal + zootehnic )

                   Ferma nr.4 este situata pe teritoriul comunei Atel si are ca obiect principal de activitate cultivarea vitei de vie ,cultura cerealelor, precum si cresterea animalelor ( ovine si porcine ).

                   De asemenea la aceasta ferma s-a demarat amenajarea unei ciupercarii.

DESCRIEREA MEDIULUI  INTERN AL S.C. AGRICOLA S.A. DUMBRAVENI

Mediul intern reprezinta totalitatea resurselor utilizate de intreprindere in vederea realizarii obiectului de activitate,resurse ce se impart in 4 categorii:

 • Resurse materiale
 • Resurse umane
 • Resurse financiare
 • Resurse informationale

RESURSELE UMANE

            Personalul angajat se constituie din personalul permament angajat in numar de 64 de persoane ( din care 70% barbati si 30% femei) si personalul sezonier ,in special pentru lucrari de recoltat la livada si vita-de-vie aproximativ 45 persoane .

             S.C. AGRICOLA S.A. dispune de  personal specializat in domeniul agricol(vezi anexa Nr 1) cu o medie de varsta de aproximativ 35 ani.

Categoria de personal

Numar

Pondere

Total,din care

64

Conducere

1

1,57

TESA ,din care

12

-productie

6

9,38

-economic

6

9,38

-marketing

-

-comercial

-

Muncitori,total,din care:

51

79,67

-direct productivi

51

-indirect productivi

-

RESURSELE MATERIALE

Societatea detine in patrimoniu bunuri de natura stocurilor,materii prime si materiale pentru productie (seminte,furaje,ingrsaminte chimice si naturale,ierbicide si pesticide,carburanti si lubrefianti,piese de schimb),produse finite din productia anului 2006 dupa cum urmeaza:

Materii Prime

54151

Materiale Auxiliare

212333

Obiecte de inventar

26680

Productie neterminata vegetal

50907

Semifabricate

15154

Produse finite

26348

Diferente de pret la produse

38001

Animale

137566

Marfuri

112

Suprafata de teren agricola aflat in exploatare la SC Agricola SA este de 2.844,18 ha, specificata si in Contractul de Concesiune cu ADS-ul, nr.10/23.08.2004.

Suprafata se intinde pe raza localitatilor : Dumbraveni, Laslea, Hoghilag, Biertan, Atel, si are urmatoarele categorii de folosinta a terenurilor:

 • arabil 596,09 ha
 • pasune 655,01 ha
 • fanete 884,85 ha
 • teren sub vita de vie 485,40 ha
 • teren sub plantatii pomicole 222,83 ha

Diagrama supafetelor de teren agricole (ha)

image12.png

Productiile obtinute in anul 2006 sunt:

 • mere  199182 Kg d.c. - consum 82162 Kg

                                         -  industriale 117020 Kg

-     pere 1345 Kg

-     coacaze 1692 Kg

-     prune 4622 Kg            

 • struguri 18120 Kg
 • legume 1013 Kg
 • cartofi 13300 Kg
 • porumb stiuleti 195685 Kg
 • porumb siloz 521650 Kg
 • orz 19868 Kg
 • fan natural 213142 Kg
 • fan lucerna 123470 Kg
 • lapte 204536 L
 • lana 234 Kg

Diagrama productiei agricole din anul 2006

image13.png

Proprietati imobiliare si echipamente

Proprietatile imobiliare,cladirile si echipamentele  sunt stabilite la costul de achizitie mai putin amortizarea acumulata si orice valoare care le diminueaza.Aceasta este stabilita in mod liniar pentru a deprecia costul proprietatiilor imobiliare ,a cladirilor si echipamentelor la valoarea reziduala pe parcursul duratei de folosinta asteptata .

Societatea comerciala nu are bunuri ipotecate si detine terenuri de incinta aprox.18 ha. si cladiri cu diferite destinatii: sediul societatii, magazii, depozite, ateliere, grajduri,etc. aprox.60.

SECTOR COLOANA AUTO

Acest sector se afla la marginea orasului Dumbraveni, spre comuna Hoghilag.

Sectorul are ateliere de reparatii si intretinere a autovehicolelor ,tractoarelor si masinilor agricole ale societatii.

De asemenea acest sector se ocupa cu aprovizionarea cu materii prime si materiale pentru intreaga societate.

Societatea dispune de numeroase hale in care se desfasoara diferite ectivitati specifice pt obtinerea productiei (depozitare,sortare, ambalare fructe)depozite si magazii unde se pastreaza diferite  substante chimice,grajduri pentru diferite animale,precum si birouri pentru personalul administrative , financiar etc Atat cladirile in care isi desfasoara activitatea firma precum si echipamentele si mijloacele de transport  pe care le foloseste  fi observate detaliat in Anexa 2.

image14.jpgimage15.jpg

RESURSE FINANCIARE

Capitalul social al firmei este de  951100.96 lei ,avand un numar total de actiuni de 2319758 ,iar valoarea nominala a unei actiuni este de 0,41 lei.

      Produsele au fost valorificate in majoritate, ramanand pe stoc doar in valoare de 222.452,00 RON in mare parte furaje,(fan, lucerna, porumb siloz, porumb boabe) 196.008 RON.

       La finele anului 2006 societatea inregistreaza un profit de 11.560 RON.

Ca reguli de recunoastere a elementelor din situatiile financiare,firma s-a prelevat de urmatoarele conventii si principii:

 a)conventia continuitatii activitatii potrivit careia activitatea generala a intreprinderii se deruleaza pe o baza continua fara sa existe premisele intreruperii activitatii sau intrarii in stare de faliment;concret ,evaluarea activelor se face la valoarea justa determinata de cele mai multe ori pe baza valorii de piata.

 b)conventia contabilitatii de angajamente potrivit careia efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute(si implicit contabilizate si raportate in situatiile financiare)atunci cand apar ,si nu la momentul cand intervin fluxurile de numerar

c)principii contabile utilizate: principiul continuitatii activitatii,permanentei metodelor,prudentei,independentei exercitiului,intangibilitatii,necompensarii,importantei semnificative,evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv, prelevantei economicului asupra juridicului.

Investitiile in curs

Acestea includ costurile atribuite de catre SC AGRICOLA SA la curs istoric cu cheltuieli directe,materii prime si materiale,forta de munca proprie sau dupa caz facturate de terti precum si costurile indirecte cum ar fi comisioane de design,asistenta tehnica,consultanta,costuri cu imprumuturile,si alte cheltuieli aferente.

Evolutia contului de profit si pierderi

        Situatia contului de profit si pierdere,la finele perioadei, comparata cu anul precedent se prezinta astfel:

Anii de studiu : 2005                                       2006

        Venituri din exploatare                       8911446                                2500519

        Venituri financiare                                        51                                          17

TOTAL VENITURI                         8911497                                2500536

        Cheltuieli din exploatare                    2935378                                 2488976

            Cheltuieli financiare                                -                                              -

            TOTAL CHELTUIELI                  2935378                                 2488976

                    PROFIT                                   5976119                                     11560

Inregistrarea profitului in anii 2005 si 2006 se datoreaza in principal facilitatilor fiscale conform Legii 190/2004, a lucrarilor de investitii pentru schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor agricole.Din analiza contului de profit si pierdere se constata o diferenta semnificativa intre veniturile din exploatare inregistrate in anul 2005 fata de anul 2006.Acestea se datoreaza faptului ca in 2005 societatea a primit Ordinul Comun la “Contractul de privatizare”,prin care s-a scutit o parte din obligatiile de plata de la bugetul de stat plus majorari si penalitati aferente,care s-au preluat la venituri si concomitent la evidenta conturilor in afara bilantului pana la realizarea integrala a obligatiilor asumate prin contractul de privatizare,fapt ce a influentat favorabil rezultatul net in anul 2005.Profitul s-a repartizat pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti ,acumulate si pe seama acestor majorari si penalitati pentru neplata in termen a obligatiilor la bugetul statului.

La finele anului 2006, societatea inregistreaza o pierdere din exploatare de 544539 RON datorita:

 • dobanzii, majorarii si penalitatii de intirziere la datoriile fata de bugetul statului;
 • stocuri nevalorificate;
 • dotare cu utilaje neperformante;
 • grad mic de exploatare a activelor societatii.

Pentru imbunatatirea activitatii pe anul 2007, s-a propus:

 • efectuarea tuturor diligentelor pentru obtinerea facilitatilor fiscale conform Legii 190/2004 referitor la datoriile preluate de AVAS in anul 2003;
 • exploatarea terenurilor agricole pe suprafete apropiate de cele mentionate in contractul de concesiune cu ADS-ul, pentru care se vor primi subventii de 50 Euro/ha;
 • accesarea fondurilor structurale postaderare pentru programul investitional;
 • infiintarea de plantatii pomicole si vita de vie care sa se preteze la mecanizare si la productii la hectar net superioare fata de cele existente;
 • achizitionarea de utilaje performante;
 • eliminarea activitatilor generatoare de pierderi.

RESURSE INFORMATIONALE

Societatea nu beneficiaza de site propriu dar are o prezentare generala pe diferite site-uri referitoare la activitatea unor firme precum :

 • http://www.bizoo.ro/firma/agricoladumbraveni
 • http://companiicaen.profitromania.ro/modul/Activitati-In-Ferme-Mixte-cultura-Vegetala-Combinata-Cu-Cresterea-Animalelor-/AGRICOLA-DUMBRAVENI-SA/id_comp__813836.html
 • http://www.listafirme.ro/catalog/j203219_agricola_dumbraveni_sa.htm
 • http://www.pn.ro/dets.asp?ID=RU20051122115243

DESCRIEREA MEDIULUI  EXTERN LA S.C AGRICOLA S.A. DUMBRAVENI

    Mediul extern al firmei este format din agenţii şi forte care influenţează stabilitatea şi menţinerea legaturitor de afaceri profitabite cu clienţi firmei.Firma SC AGRICOLA S.A. DUMBRAVENI se confruntă cu un mediu extern dinamic ca urmare a instabi1ităţii manifestată în aproape toate domenile de activitate cu care ea vine în contact direct sau indirect, consecinţă a tranziţiei către economia de piaţă.

     Ca urmare, rezutatele activităţilor sale vor depinde pe de o parte, de măsura cunoaşterii fizionomiei si a mecanismului de funcţionare a mediului iar pe de alta

parte de capacitatea şi priceperea sa de a fructifica oportunitatile şi de a evita

primejdiile pe care acesta le furnizează.

       Mediul de marketing are două componente principale:

 • MICROMEDIUL
 • MACROMEDIUL
 • MICROMEDIULinclude factorii si fortele cu actiune imediata asupra întreprinderii, care influenteaza direct succesul activitatii desfasurate si asupra carora  întreprinderea îsi exercita controlul într-o masura mai mica sau mai mare.

Aceşti factori sunt: - furnizorii, , concurentii, prestatorii de servicii , clientii organismele publice

Intreprinderea îsi elaboreaza si coordoneaza activitatea de marketing tinând seama de informatiile transmise de compartimentele de management, cercetare-dezvoltare, financiar-contabil, aprovizionare, productie, personal etc.
     Deciziile de marketing sunt influentate direct de calitatea personalului din toate compartimentele întreprinderii si de circulatia informatiei dintre acestea. Toate aceste compartimente constituie mediul intern al unei firme si reprezinta partea micromediului ce se afla sub controlul ei total si direct. Asupra celorlalte elemente ale micromediului întreprinderea poate avea influenta dar nu poate avea un control total.

 1. FURNIZORII

   În timp ce clientii reprezinta o sursa directa de venituri pentru întreprindere,     furnizorii sunt elementul variabil în structura costului unui produs. Costul unui produs variaza direct proportional cu cantitatea de materii prime, subansamble si componente pe care întreprinderea le procura de la furnizori.
Furnizorii reprezinta o forta de influenta prin preturile practicate, calitatea oferita si promptitudine

         Datorită faptului că SC AGRICOLA S.A. DUMBRAVENI dispune de mijloace de producţie uzate, se doreste in viitor schimbarea utilajelor  respective cu altele cu un grad ridicat de tehnologizare, sau efectuarea de înbunătăţiri la cele existente, asfel că produsele sa se  realizeaze în condiţii mult mai eficiente.

Principalele materii prime sunt furnizate din ţară.

Pintre furnizorii de materii prime se numără:

 • SC DAFCOCHIM SRL Tg Mures ce furnizeaza substante si au o pondere de 76
 • SC PIONEER SRL Sindrilita furnizor de seminte cu o pondere de 9.
 • SC ALCEDO SRL. Bucuresti furnizor de substante cu o pondere de 12
 • SC HORTICOM SRL Medias ce furnizeaza ingrasaminte cu o pondere de 3
 • SC BENZOIL SRL MEDIAS ce furnizeaza motorina
 • SC PRESCOM SRL MEDIAS ce furnizeaza piese

Relatiile cu furnizorii se mentin in conditii bune ,in ultimii 3 ani neexistand nici o abatere majora de la prevederile contractelor intocmite cu acestia.

Furnizorii de resurse umane

Oparte a personalului este formată din vechii angajaţi care au urmat cursuri de calificare şi specializare în anumite domenii; fie au fost angajaţi din afară, în urma unor concursuri.

 1. CONCURENTII

Firma SC AGRICOLA S.A. DUMBRAVENI se confruntă cu oputernica concurentă in domeniul culturilor pomicole deoarece piaţa este “invadată” de produse fie substituibile (concurenţă verticală)fie similare (concurentă orizontală).

Printre firmele concurente cu care firma SC AGRICOLA S.A. DUMBRAVENI işi dispută lupta pentru cucerirea clienţilor se numără:

 • SC HORTICOLA SA SIBIU
 • SC POMICOLA SRL BATOS

In ceea ce priveste productia de lapte,concurenta este reletiv redusa deoarece cota de lapte repartizata pentru Romania este acoperita doar in proportie de 60%.

c)        CLIENŢII

 Reprezintă cea mai importantă componentă a micromediului, find beneficiarii produselor în care se finalizează activitatea firmei şi cuprind: distribuitorii persoane individuale şi societăţi cărora le sunt adresate produsele firmei. Totodata  reprezinta o forta de influenta a competitivitatii pentru ca pot determina reducerea preturilor, pot solicita o calitate sporita sau mai multe servicii post-vânzare si prin aceasta pot influenta piata unui produs.
  În primul rând, clientii influenteaza pozitiv activitatea unei întreprinderi atât timp cât cumpara produsele acesteia si nu pe cele ale concurentei. Cu cât clientii cumpara mai mult de la o întreprindere, cu atât va creste si profitul acesteia.
  Amenitarea asupra întreprinderii (forta negativa) apare atunci când clientii renunta sa mai faca afaceri cu aceasta si se îndreapta spre concurentii existenti pe piata. Prin urmare, întreprinderea trebuie sa dezvolte strategii de atragere, pastrare si chiar câstigare a clientilor
.

Dintre principalii clienţi interni unde intreprinderea îşi satisface cca 75% din productia fizică şi valorifică amintim:

 • SC HOCHLAND SIGHISOARA –pentru productia de lapte
 • SC SUCMEROM REGHIN –pentru productia de mere
 • SC MIACARN MIRASLAU –pentru taurine
 • SC OLTCHIM RM VALCEA –pentru productia de mere
 • SC PAN MED MEDIAS –pentru fructe,cereale
 • ADS BUCURESTI –contract pe o perioada de 49 de ani intocmit in 2004 pentru o suprafata de 3526,36 ha

Pentru mere industriale –SC TRANSILVANIA JUICE CLUJ

Pentru mere consum –Super si Hyper Market-uri :REAL ,METRO etc

Pentru ciuperci - Super si Hyper Market-uri :REAL ,METRO etc

În ceea ce priveşte piata externă societatea vinde cca. 25% din producţia fizică şi valofică la diverse firme din Bulgaria,Ungaria,Republica Moldova etc.

d) PRESTATORII DE SERVICII

Sunt reprezentanţi de la firma care realizează o gamă largă de servici necesare,

îndeplinind obiectivele de activitate ale firmei.

Printre aceştia sunt:

-        firme de comerţ care prestează servicii firmei

-        agenţi de publicitate cărora li se plăteşte un comision pentru servicile aduse firmei :diverse site-uri de publicitate

-        serviciile de transport sunt asigurate de parcul auto propriu al societăţii pentru livrarea mărfurilor atât în interior cât şi în exterior şi pentru aprovizionarea de materiale, materii prime, coloranţi.

-        prestători de servicii bancare cu care firma intră în contract cu prilejul executării unor diverse operaţiuni bancare, acordări de credite etc.In cazul nostru cu Banca Comerciala Romana in intocmirea unor situatii financiare ale firmei pe diverse perioade de timp.

e) ORGANISMELE PUBLICE

Acestea constituie ogrupare care poate influenţa atingerea obiectivelor firmei si cuprinde:

-        organele financiare

-        organele vamale

-        organele de justiţie

-        mijloace de informare în masă

-        organele de stat

               -     mass-media

Pentru a-si promova produsele si a-si face cunoscuta activitatea SC AGRICOLA SA DUMBRAVENI apeleaza la diverse tipuri de publicitate,mai ales in ultimul an deoarece doreste sa isi impulsioneze vanzarile si sa realizeze contracte cu numerosi clienti. Mediile majore de transmitere a mesajelor publicitare utilizate in firma SC AGRICOLA SA DUMBRAVENI sunt extrem de diverse: - presa, radio, publicitatea prin tipărituri (pliantul, brosura, agendele şi calendarele).

Aşadar, obiectul de activitate al firmei SC AGRICOLA SA DUMBRAVENI este regăsit in publicatiile locale si judetene in paginile dedicate publicitatii. Mai putem adauga aici publicitatea facută de reteaua de magazine METRO si REAL prin cataloagele bilunare distribuite de această firma.

Publicitatea prin radio se realizează pe frecventele posturilor de radio locale si judetene unde firma işi desface produsele :ex Radio EVENIMENT SIBIU .

Pentru produsele firmei sunt utlizate şi pliante, prin fotografii a soiurilor de fructe mai apreciate. Ele sunt distribuite gratuit la locurile de vânzare ale produselor firmei şi pentru informarea publicului larg, la diferite manifestări promotionale specializate la care firma participa.

In activitatea promotionala firma SC AGRICOLA SA DUMBRAVENI , fo1oseste

datorită traditiei: calendare şi agende, acestea find personalizate. Agendele şi

calendarele sunt oferite clienţilor fideli ai firmei de regula la sfârşit de an.

 • MACROMEDIUL

Macromediul unei firme este locul de unde aceasta trebuie sa porneasca în identificarea ocaziilor favorabile si a amenintarilor la adresa sa. El consta din totalitatea factorilor si a fortelor care afecteaza actiunile si rezultatele firmei.

Aceşti factori sunt:

-        demografici

-        economici

-        naturali

-        tehnologici

-        politici

                                   -     culturali
Componentele macromediului exercita asupra activitatii firmei influente de o intensitate diferita. Ea poate sa reactioneze la tot ceea ce tine de mediul sau de marketing adoptând unul din urmatoarele demersuri:
  - un marketing reactiv, care se bazeaza pe ideea ca fortele acestuia sunt necontrolabile, firma trebuind sa se adapteze la ele;
  - un marketing proactiv, care îsi propune sa modifice mediul astfel încât acesta sa devina cel mai favorabil firmei.

image16.png

Mediul demografic

Prima forţă care trebuie urmărită este populaţia, deoarece oamenii sunt cei care formează pieţele. În prezent putem spune că piaţa nu duce lipsă de cerere deoarece popu1aţiei locale i se alătură şi cea din alte judeţe care se aprovizionează din acest oraş  (fenomen cunoscut sub numele de migratie a cererii de mărfuri).In special cererea de lapte este mare deoarece la nivel de tara exista un deficit de 40 % in acest domeniu,dar si in cazul produselor pomicole exista cerere relativ mare din partea oraselor mari si mijlocii din apropiere cum ar fi :Sibiu,Sighisoara,Tg Mures,Medias etc in special pentru aprovizionarea din super si hypermarketuri ,magazine si piete .Din punct de vedere al

principalelor caracteristici demografice cercetate : marimea populatiei, venitul populatiei, structura pe vârste, locul de rezidenta (rural/urban), educatia si ocupatia, societatea se adreseaza toturor persoanelor indiferent de varsta sau venit datorita domeniului de activitate cu o insemnatate importanta pentru orice individ.

Mediul economic

O data cunoscuta populatia care formeaza piata firmei este foarte important sa se cunoasca si puterea de cumpararea a acesteia. În scopul fundamentarii strategiei de marketing firma trebuie sa aiba în vedere factorii ce influenteaza puterea de cumparare cum sunt preturile, inflatia, veniturile, înclinatia spre economii, fiscalitatea.

Atentia cade în special pe tendinţele mărimii veniturilor şi structurii cheltuielilor de consum ale populatiei. Ca urmare a scăderii puterii de cumpărare a popu1aţiei, putem spune că avem de a face cu o problemă destul de gravă, cu influenţe majore asupra activităţii firmei pe care o analizăm. Ne confruntăm aşadar cu plafonarea veniturilor reale, posibilităţi de economisire scăzute şi modificarea structuri cheltuielilor de consum.

Mediul natural

Acest factor are in vedere conditiile si resursele naturale de la nivelul unei anumite piete.Aspectele ecologice constituie restrictii in calea dezvoltarii firmei nu doar prin reducerea resurselor puse la dispozitie cat si prin nivelul poluarii acceptabile.

De aceea orice firma este obligata sa foloseasca numai tehnologii nepoluante,iar prin activitatea ei sa protejeze mediul ambiant,dar si sa combata degradarea lui.

Factorii ecologici sunt reprezentati de componentele mediului inconjurator :relieful,flora.fauna,resursele naturale,clima.

In cazul studiat de  noi la SC AGRICOLA SA DUMBRAVENI fermele de crestere a vacilor de lapte sunt amplasate in apropierea surselor de furaje (in zona de deal-pasune),a surselor de apa.De asemenea SC AGRICOLA SA DUMBRAVENI nu dispune de substante otravitoare.Deversarea deseurilor animaliere se face conform legilor in vigoare in acest domeniu.

Asigurarea resurselor umane,materiale,financiare si informationale de care firma are nevoie pentru functionarea si dezvoltarea sa nu este posibila cantitativ si calitativ  fara luarea in considerare a factorilor de mediu.

Mediul tehnologic

    Mediul tehnologic are un rol important în atingerea scopurilor si obiectivelor propuse. Tehnologia poate determina modul de satisfacere a diferitelor trebuinte ale consumatorilor si influenteaza deciziile de marketing referitoare la noi produse si servicii, ambalare, promovare, distributie etc. Întreprinderile care nu se adapteaza la noile tehnologii îsi pun în pericol existenta pe termen lung, pierzând clientela în favoarea concurentilor. În acelasi timp tehnologiile avansate necesita pregatirea atât a personalului dar si a consumatorilor care nu sunt întotdeauna receptivi. Tehnologiile noi fiind costisitoare de obicei, provocarea consta în a realiza productie de masa si desfacere maxima cât mai eficient.

  Ca urmare a privatizării accelerate a economiei avem de a face cu o tendinţă de creştere a ritmului schimbărilor tehnologice.La SC AGRICOLA SA DUMBRAVENI factorii tehnici sunt de un nivel destul de scazut.Gradul de uzura a fondurilor fixe este foarte ridicat,lucru ce a influentat intr-o oarecare masura  si o scadere semnificativa  a profitului firmei de la un an la altul.Ritmul de innoire a tehnologiilor este deocamdata foarte lent,dar se preconizeaza dotarea in viitor cu instalatii si echipamente de ultimula generatie,agreate de Uniunea Europeana.

Mediul politico-legislativ

  Acest factor are o influenta deosebita asupra mediului institutional sau legislativ.Cuprinde ansamblul legilor,organizatiilor guvernamentale si grupurilor de presiune care influenteaza si limiteaza libertatea de actiune a persoanelor si organizatiilor intr-o anumita societate.Climatul politic intern si international afecteaza activitatea firmei,deoarece are implicatii atat directe cat si indirecte prin : organizarea si guvernarea statului,politica economica pe care o promoveaza mai ales prin gradul de implicare a statului in economie .

   SC AGRICOLA SA DUMBRAVENI primeste de la stat subventii pentru laptele de vaca produs in conditiile in care respecta unitatiile de grasime conform STAS.Cadrul juridic al SC AGRICOLA SA DUMBRAVENI este reprezentat de sistemul legislativ din tara noastra prin :

               -legi menite sa apere concurenta

               -legi care protejeaza cumparatorul

               -legi care protejeaza interesele generale ale societatii

Mediul cultural

Este constituit din totalitatea factorilor,conditiilor,relatiilor si institutiilor care vizeaza sistemul de valori ,traditii,credinte si norme  care modeleaza societatea si reglementeaza comportamentul indivizilor si grupurilor in general prin ambianta de munca si viata.Acestea afecteaza activitatea firmei prin moduri specifice de corelare a intereselor individuale si sociale precum si consumul prin schimbarile psihologice,modificarea stilului de viata,care au un impact direct asupra comportamentului consumatorului.

In cadrul firmei SC AGRICOLA SA DUMBRAVENI  ponderea cea mai mare o detine populatia rurala cu un nivel de calificare redus,care influenteaza negativ calitatea productiei si nivelul productivitatii muncii.

Nivelul de dezvoltare relativ scazut al invatamantului influenteaza intr-un mod negativ pregatirea fortei de munca si implicit eficienta activitatii productive la SC AGRICOLA SA DUMBRAVENI.

Activitatiile cultural-artistice contribuie la refacerea fortei de munca,stimuleaza creativitatea personalului.La SC AGRICOLA SA DUMBRAVENI nu exista activitati cultural-economice .

Monitorizarea tururor factorilor de micromediu si de macromediu trebuie sa aiba loc continuu, fiecare componenta a mediului de marketing nu trebuie rupta din context ci urmarita în interdependenta cu toti ceilalti factori. Urmarirea evolutiilor si tendintelor meidului de marketing este o sarcina dificila, dar orice manager stie ca o schimbare majora a oricarui factor amintit poate avea un impact major asupra obiectivelor si planurilor de marketing.
Trebuie subliniat si faptul ca daca toti factorii mediului de marketing (atât micromediului cât si macromediului) influenteaza direct sau indirect activitatea pe care o intreprindere o desfasoara, aceasta la rândul ei poate controla si infuenta doar un numar redus de factori.


PROGRAM

DE REDRESARE FINANCIARA

A SOCIETATII

SC AGRICOLA SA Dumbraveni a fost privatizata in anul 2004 prin preluarea pachetului majoritar de actiuni de catre SC Grama Trading SRL Avrig.

La privatizare, societatea a beneficiat de prevederile Legii 190/2004, de acordare a inlesnirilor fiscale.

In prezent mai sunt de definitivat, in legatura cu inlesnirile fiscale, sumele preluate de AVAS in anul 2003, iar conform Legii 190/2004 SC AGRICOLA SA UMBRAVENI beneficiaza de scutiri la plata urmand sa achite doar sumele ce constituie stopajul la sursa in cuantum de 94.000 RON.

 Examinarea factorilor care determina succesul sau esecul unei firme (afaceri), a determinat cearea unor metodologii specifice de analiza si diagnosticare a activitatii firmei (afacerii). Managementul strategic este procesul prin care o firma poate obtine efecte materializate in cresterea semnificativa a performantelor sale, in consolidarea pozitiei ei pe piata si anume prin elaborarea, implementarea si controlul strategiei firmei in vederea realizarii misiunii asumate si asigurarii avantajului competitiv.

   Pentru stabilirea obiectivelor si conceperea strategiei de redresare financiara pe termen mediu, s-a realizat analiza SWOT.

Aceasta analiza se bazeaza pe tehnica investigarii, respectiv a chestionarii, utilizandu-se intrebarile standard. Rezultatul analizei ne conduce la crearea unei imagini asupra afacerii pe care urmeaza sa o promoveze societatea si asupra riscului bancii in creditarea acelei afaceri.


Etapele analizei S.W.O.T. sunt urmatoarele:
1. Enumerarea principalelor puncte tari si puncte slabe ale societatii;
2. Enumerarea oportunitatilor (posibilitatilor) si amenintarilor (pericolelor) prezente si viitoare;
3.Identificarea aspectelor critice;
4.Definirea factorilor de succes.
Din analiza efectuata pe baza documentelor depuse, a planului de afaceri si a investigatiilor efectuate prin intrebarile puse, ofiterii de credite trebuie sa depisteze punctele tari, punctele slabe, posibilitatile, amenintarile in activitatea agentului economic si sa le prezinte in referatul de credite la pozitia “riscul de creditare”

image00.pngimage01.png

image02.pngimage03.png

image04.png

image06.pngimage05.png

image08.pngimage07.png


 Plan de masuri pentru redresare financiara

 1. Achitarea datoriilor bugetare restante, care sunt generatoare de dobinzi mari (aprox. 36% pe an );
 2. Accesarea si implementarea  proiectelor investitionale, cu ajutorul fondurilor structurale post aderare, care sunt nerambursabile in proportie de 50 % pana la 100 % ;
 3. Finalizarea inventitiei ,,Ciupercarie,, Atel, care sa contribuie la cresterea veniturilor anuale;
 4. Program replantare pomi fructiferi in livada  la Ferma nr.1 Hoghilag.

Sunt prevazute, in primavara anului 2007, replantarea pe o suprafata de aprox.2 ha, investitie realizata din surse proprii, urmind ca in toamna sa fie replantate 5 ha in cadrul unui proiect din programul fondurilor structurale.

Replantarile se vor face in sistem super intensiv cu o productie la hectar de aproximativ 40 tone mere, fata de 6 tone productie medie realizata in prezent.

 1. Achizitionare de utilaje performante care sa contribuie la reducerea substantiala a cheltuielilor, la cresterea productivitatii muncii si la cresterea veniturilor prin prestari servicii.

Societatea are achizitionat in prezent un tractor marca John Deere de 180 CP care are un consum de combustibil de 12 l la hectar pentru lucrarea ,, aratura,, fata de 30 l la hectar pentru U 650, iar productivitatea este de 15 ha / schimb fata de 2,5 ha / schimb.

 1. Orientarea in cultura mare, catre plante tehnice ( in special rapita ), care sunt sustinute financiar prin acordarea de subventii mai mari / hectar, au piata de desfacere garantata la preturi convenabil mai mari;
 2. Activele care nu au utilizare in prezent, vor fi orientate pentru alta destinatie, sau vor fi scoase la vinzare, dupa caz.

Influenta masurilor enumerate mai sus, a fost concretizata prin date si cifre la costituirea bugetelor pe o perioada de 5 ani.

Se considera ca, prin aplicarea acestor masuri, societatea are sanse reale de redresare financiara si de sustinere a unui program investitional consistent.

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Marketing and Markets section.

(?)
Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Related GCSE Business Studies Skills and Knowledge Essays

See our best essays

Related GCSE Marketing and Markets essays

 1. Promotional campaign for Pizza Pan foods in Malaysia

  "The Healtho Pizza" will be published in the newspapers or magazines that are popular with the target market such as STAR, New Straits Times, Woman weekly, Galaxy and Seventeen.. There will also the teaser banners will be bought to be displayed on bus stops, lampposts or even the Billboard announcements

 2. Marketing plan

  4.1 Break-even Analysis The break-even analysis indicates that R155,000 will be needed to reach the break-even point. Break-even Analysis Break-even Analysis Break-even Analysis Monthly Revenue Break-even R93,620 Assumptions: Average Percent Variable Cost 40% Estimated Monthly Fixed Cost R93,000 4.2 Sales Forecast The first month will be used to set up the store front.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work