• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month
Page
 1. 1
  1
 2. 2
  2
 3. 3
  3
 4. 4
  4
 5. 5
  5
 6. 6
  6
 7. 7
  7
 8. 8
  8
 9. 9
  9
 10. 10
  10
 11. 11
  11
 12. 12
  12
 13. 13
  13
 14. 14
  14
 15. 15
  15
 16. 16
  16
 17. 17
  17
 18. 18
  18
 19. 19
  19
 20. 20
  20
 21. 21
  21
 22. 22
  22
 23. 23
  23
 24. 24
  24
 25. 25
  25
 26. 26
  26
 27. 27
  27
 28. 28
  28
 29. 29
  29
 30. 30
  30
 31. 31
  31
 32. 32
  32
 33. 33
  33
 34. 34
  34
 35. 35
  35
 36. 36
  36
 37. 37
  37
 38. 38
  38
 39. 39
  39
 40. 40
  40
 41. 41
  41
 42. 42
  42
 43. 43
  43
 44. 44
  44
 45. 45
  45
 46. 46
  46
 47. 47
  47
 48. 48
  48
 49. 49
  49
 50. 50
  50
 51. 51
  51
 52. 52
  52
 53. 53
  53
 54. 54
  54
 55. 55
  55
 56. 56
  56
 57. 57
  57
 58. 58
  58
 59. 59
  59
 60. 60
  60
 61. 61
  61
 62. 62
  62
 63. 63
  63
 64. 64
  64
 65. 65
  65
 66. 66
  66
 67. 67
  67
 68. 68
  68
 69. 69
  69
 70. 70
  70
 71. 71
  71
 72. 72
  72
 73. 73
  73
 74. 74
  74
 75. 75
  75
 76. 76
  76
 77. 77
  77
 78. 78
  78
 79. 79
  79
 80. 80
  80
 81. 81
  81
 82. 82
  82
 83. 83
  83
 84. 84
  84
 85. 85
  85
 86. 86
  86
 87. 87
  87
 88. 88
  88
 89. 89
  89
 90. 90
  90
 91. 91
  91
 92. 92
  92
 93. 93
  93
 94. 94
  94
 95. 95
  95
 96. 96
  96
 97. 97
  97
 98. 98
  98
 99. 99
  99
 100. 100
  100
 101. 101
  101
 102. 102
  102
 103. 103
  103
 104. 104
  104
 105. 105
  105
 106. 106
  106
 107. 107
  107
 108. 108
  108
 109. 109
  109
 110. 110
  110
 111. 111
  111
 112. 112
  112
 • Level: GCSE
 • Subject: Maths
 • Word count: 32483

1.1 Historia ubezpiecze nawiecie i w Polsce

Extracts from this document...

Introduction

1 Charakterystyka ubezpieczen finansowych i podstawy prawne ich prowadzenia 1.1 Historia ubezpieczen na swiecie i w Polsce Poczatki ubezpieczen finansowych siegaja czas�w starozytnych, gdy pojawila sie tzw. pozyczka morska (foenus nauticum)1 udzielana najczesciej przez bankier�w wlascicielom statk�w. Zwrot pozyczki wraz z wyzszymi niz zwykle odsetkami nastepowal w�wczas, gdy statek wraz z ladunkiem zawijal pomyslnie do koncowego portu. W niesprzyjajacych okolicznosciach, gdy statek ulegl uszkodzeniu czy zniszczeniu, wlasciciel statku nie zwracal pozyczki w og�le badz jedynie w czesci. Bankier udzielajac jej byl jednoczesnie pozyczkodawca i ubezpieczycielem pozyczki, ponoszac ryzyko utraty kapitalu za cene podwyzszonych odsetek stanowiacych forme skladki ubezpieczeniowej. Na szersza skale ubezpieczenia finansowe pojawily sie w XIX wieku, w okresie szybkiego rozwoju gospodarki kapitalistycznej. Rozkwit wolnej konkurencji spowodowal z jednej strony liczne bankructwa, a z drugiej strony zapotrzebowanie na ochrone przed niewyplacalnoscia kontrahent�w. Ubezpieczenia te znalazly zastosowanie w operacjach komisowych, w kt�rych wlasciciel towaru skladanego w komis otrzymywal za okreslona oplate (skladke) gwarancje, iz weksel za sprzedany na kredyt towar zostanie wykupiony w ustalonym terminie. Impulsem sprzyjajacym rozwojowi ubezpieczen finansowych byly takze decyzje podejmowane na szczeblach rzadowych. W niekt�rych krajach od urzednik�w zajmujacych sie sciaganiem podatk�w, wymagano zlozenia kaucji pienieznej stanowiacej zabezpieczenie na wypadek, gdyby zebrane podatki nie trafily do panstwowej kasy2. Najwiekszy wplyw na rozw�j ubezpieczen finansowych mialy operacje w handlu zagranicznym dokonywane na zasadach kredytowych. Pierwsze firmy proponujace ubezpieczenia kredytu utworzono juz na poczatku XIX wieku: w 1820 r. w Anglii powstala British Commercial Insurance Company oraz w 1831 r. we Wloszech - Banco Adriatico Assicurazioni3. Ich rola w gospodarce systematycznie wzrastala, czego potwierdzeniem sa prawne uregulowanie instytucji ubezpieczenia kredytu w kodeksach handlowych niekt�rych kraj�w (Belgia - 1872 r., Wlochy - 1882 r., Rumunia - 1895 r., Niemcy - 1908 r.). W okres dynamicznego rozwoju ubezpieczenia te weszly po I wojnie swiatowej. W 1918 roku w Anglii powolano do zycia ECGD (ang. Export Credit Guarantee Department), specjalna organizacje rzadowa, kt�rej celem bylo (i jest nadal) ...read more.

Middle

Wynika stad zatem, ze w przewazajacej czesci oferta ubezpieczen kredytowych kierowana jest do klient�w instytucjonalnych. Wzrost sprzedazy d�br konsumpcyjnych na kredyt, w tym r�wniez samochod�w, pozwala przypuszczac, iz oferta obejmie takze klient�w indywidualnych. W koncu 1999 roku nadal niska powszechnosc ubezpieczen kredytowych dla os�b fizycznych zaciagajacych kredyty konsumpcyjne, zaklady ubezpieczen tlumaczyly gl�wnie tym, iz ocena ryzyka kredytowego klient�w indywidualnych nie jest dokonywana w momencie przyznawania kredytu, lecz z op�znieniem i co gorsza, nie przez same banki, lecz przez sprzedawc�w lub agent�w handlu detalicznego. W bankach zgromadzone sa nieliczne informacje o kredytobiorcach oraz nie ma centralnego rejestru os�b korzystajacych z kredyt�w konsumpcyjnych. One r�wniez korzystaja z kosztownych ubezpieczen indywidualnych, gdy badanie tych samych dokument�w przez bank oraz firme ubezpieczeniowa podnosi wysokosc skladki. Na podstawie obserwacji rynku odnosi sie r�wniez wrazenie, ze same banki nie sa dostatecznie swiadome potrzeby wprowadzania ubezpieczen kredytowych. Blizsza wsp�lpraca pomiedzy bankami, a zakladami ubezpieczen moze w gl�wnej mierze przyczynic sie do rozwoju ubezpieczen kredytowych. Napotyka to jednak spore trudnosci: brak bazy dostatecznie wiarygodnych danych bankowych do oszacowania ryzyka kredytowego, grozba przejecia firmy ubezpieczeniowej przez silniejszy kapitalowo bank, brak doswiadczen oraz wyrobionych zasad wsp�lpracy. Z kolei prof. E. Stroinski wychodzi z zalozenia, ze skoro najwieksza grupa ubezpieczeniowa PZU, nie podjela jeszcze wsp�lpracy z zadnym bankiem w zakresie ubezpieczen kredytowych, to nierealne wydaje sie spodziewac takich dzialan po innych firmach99. W krajach o rozwinietej gospodarce rynkowej ubezpieczenia finansowe, a zwlaszcza ubezpieczenia kredyt�w, staly sie waznym narzedziem zabezpieczenia proces�w gospodarczych. W Polsce ubezpieczenia finansowe zaczely sie rozwijac wraz z przemianami ustrojowymi zapoczatkowanymi w 1989 r., gdy podstawa funkcjonowania gospodarki staly sie mechanizmy rynkowe i wlasciwa dla gospodarki rynkowej rola pieniadza. Analizujac mechanizmy funkcjonowania ubezpieczenia kredytu nasuwa sie wniosek, iz moze ono z znaczacy spos�b zabezpieczyc rozw�j obrotu gospodarczego, zwiekszajac jego bezpieczenstwo. Jednak uproszczeniem i bledem byloby twierdzic, iz ubezpieczenie to moze stac sie "zlotym srodkiem" dla przedsiebiorstw poprzez wyr�wnywanie strat finansowych. W obecnym stanie prawnym dalszy rozw�j i ksztaltowanie sie oferty ubezpieczeniowej w zakresie grupy 14, stosownie do szybko rozwijajacego sie rynku gospodarczego, bedzie wiec podlegalo wielu ograniczeniom czy wrecz barierom. ...read more.

Conclusion

133 Por. Pankowski Z., "Ubezpieczenia utraty zysku (business interruption)" cz. II", "Wiadomosci Ubezpieczeniowe" 1998, nr 11/12, s. 63. 134 Mowa tutaj o rynku amerykanskim, gdzie firmy obslugujace portale takie jak yahoo.com, amazon.com, narazone sa na dzialanie wirus�w komputerowych, wskutek kt�rych moze nastapic czesciowa lub calkowita przerwa w dzialalnosci. 135 Liwacz A., Milewski P., "Ubezpieczenia za granica", "Wiadomosci Ubezpieczeniowe" 2000, nr 5/6, s. 40. 136 Por. Jeksa Z., "Niedocenione ryzyko", "Asekuracja&Re" 1997, nr 5, s. 21. 137 Por. Rucinska A., jw., s. 63. 138 Zob. Rucinska A., jw. s. 65. 139 Por. Rucinska A., jw., s. 57. 140 Rucinska A., "Ubezpieczanie ryzyka utraty zysku wskutek przerw w dzialalnosci gospodarczej (cz. II)", "Wiadomosci Ubezpieczeniowe" 1996, nr 10,11,12, s. 54. 141 Zaklad ubezpieczen moze objac ochronna przedsiebiorstwo przynoszace strate, stosujac do ustalenia sumy ubezpieczenia formule: zysk brutto = koszty stale - strata netto. 142 Poprzez "niedouzpieczenie" rozumie sie zawarcie umowy na sume nizsza od wartosci rzeczywistej mienia (osiagnietego zysku). 143 Umowa ubezpieczenia mienia od ognia i innych zywiol�w wg systemu ubezpieczenia na pierwsze ryzyko, polega na tym, ze odszkodowanie jest r�wne szkodzie rzeczywistej bez wzgledu na to czy wartosc ubezpieczeniowa w momencie wypadku losowego jest wyzsza, r�wna czy nizsza od sumy ubezpieczenia. 144 Proporcjonalnie zwiekszonego jesli okres odszkodowawczy przekracza 12 miesiecy 145 Por. Rucinska A., jw., s. 62. 146 Z badan przeprowadzonych przez GE FRANKONA RE znalazlo sie 490 przyklad�w wycofan za okres od stycznia od kwietnia 2000 roku; Kulagowski W., "Ubezpieczenie koszt�w wycofania produktu z rynku", "Wiadomosci Ubezpieczeniowe" 2000 nr 9/10, s. 19. 147 Ustawa z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niekt�rych praw konsument�w oraz o odpowiedzialnosci za produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271). 148 Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 roku o og�lnym bezpieczenstwie produkt�w (Dz. U. nr 15 poz. 179). 149 Por. Kulagowski W., "Ubezpieczenie koszt�w wycofania produktu z rynku", "Wiadomosci Ubezpieczeniowe" 2000 nr 9/10, s. 21. 150 Por. Kulagowski W., "Ubezpieczenie koszt�w wycofania produktu z rynku", "Wiadomosci Ubezpieczeniowe" 2000 nr 9/10, s. 24. 151 Kulagowski W., "Ubezpieczenie koszt�w wycofania produktu z rynku", "Wiadomosci Ubezpieczeniowe" 2000 nr 9/10, s. 24. 2 ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Height and Weight of Pupils and other Mayfield High School investigations section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Height and Weight of Pupils and other Mayfield High School investigations essays

 1. "Oxidation is the loss of electrons. Oxidising agent removes electrons from something else."[1]

  It is more powerful as the two compounds which make it up are both explosives on their own. More powerful high explosive In 1880 the British army developed the cellulose nitrate to make a smokeless gun powder whcihc is called Cordite this is a mixture of cellulose trinitrate and glycerol trinitrate (nitroglycerine).

 2. Deconstructing Cartoons: Dragonball Z and Starship Troopers

  Their squad consists of nine members: eight males and one female. Being that there is only one female in the squad, the show portrays the female as a love-struck tomboy. As in the movie, the only reason why she is in the infantry squad is because she is in love with her high school crush.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work