Essay on Tchaikovsky

Authors Avatar

Gethin Phillips        Traethawd Peter Ilyich Tchaikovsky

Cerddoriaeth bale – Peter Ilyich Tchaikovsky.

Ganwyd Peter Ilyich Tchaikovsky ar Fai'r 7fed 1840 yn llywodraeth Vyatka, Rwsia. Ef oedd yr ail o bum bachgen ac un ferch yn ei deulu. Mewn sawl ffordd, roedd bywyd a gyrfa Tchaikovsky wedi ei leoli mewn dau fyd gwahanol, ac yr oedd y gwrthdaro yma yn rhan o’i fywyd creadigol.

Yn y flwyddyn 1884, wedi cael ei sbarduno gan y cyfansoddwr Balakirev, fe ddaeth Peter Ilyich Tchaikovsky i’w gyfnod cynhyrchiol olaf, gan gwblhau tair symffoni fawreddog a’r bale ‘The Sleeping Beauty’ a’r ‘Nutcracker’.Dros ei yrfa cyfansoddodd Peter Ilyich Tchaikovsky llawer o weithiau yn llawn emosiwn. Dangosir yr emosiwn yma yn ei dair symffoni olaf ynghyd â dawn Peter Ilyich Tchaikovsky i ddefnyddio technegau arbennig.

Wrth dreulio haf 1871 gyda’i chwaer Alexandra Davydovas yn Tamerta, diddanodd Peter Ilyich Tchaikovsky ei hun drwy ysgrifennu bale un act i blant o’r enw ‘Swan Lake’.

Erbyn diwedd Mai 1875, derbyniodd Peter Ilyich Tchaikovsky gomisiwn ar gyfer y bale ‘Swan Lake’ gan gyfarwyddwyr theatr Moscow. Yn hwyrach ar y 22ain o Hydref, dywedodd wrth Rimsky - Korsakov ei fod “wedi derbyn y gwaith oherwydd ei fod eisiau'r arian (800 rwbl) ond hefyd yr oedd wedi cael breuddwyd i gyfansoddi’r math yma o gerddoriaeth.

Agorawd fywiog sydd i Act 1 y bale i dynnu sylw’r gynulleidfa. Wrth roi’r marc ‘dolce’ i’r obo, mae hyn yn dangos bwriad Peter Ilyich Tchaikovsky i gael agorawd bywiog ac ysgafn. Yr alaw yn yr agorawd yw thema'r bale ‘Swan Lake’.

Fe’i hatebir gan y clarinét wrth yr obo, yna yn pasio drwy'r soddgrwth. Yna mae’r chwyth a’r cyrn yn creu nodweddion triphlyg, gydag ateb yn cael ei roi i’r ffidlau.

Mae’r datblygiad o (x) yn arwain at uchafbwynt pwerus (allegro ma non troppo). Allan o hyn mae yna ddatganiad angerddol o Ex. 1 dros bedal hir o’r nodyn A. Mae’r symudiad yma yn ragarweiniad cryno i’r math o gerddoriaeth mae Peter Ilyich Tchaikovsky am ei arddangos yn y bale.

Join now!

Yn act 6 adeiladodd Peter Ilyich Tchaikovsky symudiad andantino-allegro allan o’r bennod yma gan geisio creu naws yn llawn tensiwn trwy ddefnyddio’r defnydd o ‘crescendo’ .

Mae hen ddyn yn ymddangos yn feddw , ac mae’r gerddoriaeth yn mynd yn  gyflymach (Allegro) tan i’r hen ddyn gwympo a’r cord uchel (pwynt a farciwyd yn x), yn troi yn ddawns a’r thema newydd.

Yn y finale ymddangosir criw o elyrch yn yr awyr. Mae un o’r cymeriadau yn awgrymu helfa, ac mae’r tywysog ...

This is a preview of the whole essay