• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

GCSE: Welsh

Browse by

Currently browsing by:

Meet our team of inspirational teachers

find out about the team

Get help from 80+ teachers and hundreds of thousands of student written documents

 1. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  Nid ydi'r cymeriad yma i weld yn rhyfedd neu'n wahanol mewn unrhyw ffordd, mae hi'n berson eithaf cyffredin a diflas a dweud y gwir. Rydym yn sylwi'n syth wrth ddechrae'r stori ei bod hi'n berson unig iawn, 'Dydi'r penawdau'r papur newydd yn debygol o godi'i chalon wrth iddi wynebu'r penwythnos unig'. Mae ei bywyd yn ddiflas ac yn undonog. Mae hi'n berson unig yn byw ar ei phen ei hun heb deulu na ffrindiau. Does dim llawer o gyffro yn digwydd yn ei bywyd o gwbl.

  • Word count: 5351
 2. Rydym yn gallu gweld roedd hen draddodiad o drais Yng Nghymru cyn 1839.

  Mae'r trais sydd wedi cael ei ystyried yn un sydd yn cael ei wneud mewn grwpiau o bobl. Rydym yn gallu weld trwy ddarllen rhan o'r 'The Rebecca Riots' gan cyngor sir dyfed ar dystiolaeth Daniel Williams roedd trosedd mewn grwpiau yn boblogaidd trwy'r cyfnod. Mae'r Cyngor Sir Dyfed yn s�n am drais oedd yn cael ei wneud mewn grwpiau yn erbyn eiddo e.e perthi a ffensiai. " Roedd y drafferth wedi dilyn yr amg�u tiroedd yn San Cl�r ym 1809 ac ym Maenclochog ym 1820." Hefyd mae'r Cyngor yn s�n am ei bod y terfysgwyr yn llosgi a dinistrio clwydi a thai a oedd ar yr hen dir comin.

  • Word count: 3131
 3. Ym mha fodd yr oedd y chwechdegau yng Nghymru yn gyfnod o brotest wleidyddol a newid cymdeithasol?

  Fe ddaeth y teledu'n boblogaidd yn y 60au pan roedd gan y bobl yr arian a'r ewyllus i wario arian. Erbyn 1963 roedd gan tua 85% o gartrefi set deledu ac erbyn diweddy degawd doedd braidd neb heb un. Roedd yn ffordd ffasiynol o adloniant, ac yn ffordd barhaolo ddiddymu'r bobl. Dywedir fod twf ym mhoblogrwydd y teledu yn gloygu fod niferoedd y bobl a oedd yn mynuchu'r capel yn lleihau, a lleihaoedd y torfeydd pel droed. Roedd yn well gan y bobl i aros i fewn o flaen y teledu 'na mynd i'r capel, i wylio pel droed , neu mynd i'r sinema.

  • Word count: 3086
"

If you're schooled in Wales you will have to take GCSE Welsh as a compulsory subject. Under the Welsh Language Act all local authorities in Wales have to provide services in Welsh and this has meant that demand for Welsh speakers has risen in many varied sorts of business which support the economy in the country.

The GCSE in Welsh introduces you to the grammar and vocabulary of the language and, probably more than any other you'd study at GCSE, it is firmly based in the content of everyday living. Youll cover topics such as Sport, Holidays, Cinema, Music, Keeping Fit and Celebrations amongst many others of interest. As with all languages at GCSE level there is a mixture of reading, writing, listening and speaking exercises and Marked by Teachers has a good collection of GCSE Welsh answers to help you gain the valuable skills required in writing answers to examination style questions.

"

Marked by a teacher

This document has been marked by one of our great teachers. You can read the full teachers notes when you download the document.

Peer reviewed

This document has been reviewed by one of our specialist student essay reviewing squad. Read the full review on the document page.

Peer reviewed

This document has been reviewed by one of our specialist student document reviewing squad. Read the full review under the document preview on this page.