Wat waren de gevolgen van de aanval op het Yeonpyeong eiland in november 2010 voor de economische en politieke relatie tussen Noord- en Zuid-Korea?

Authors Avatar by shirahyael (student)

De aanval

op

Yeonpyeong eiland

En de gevolgen voor de

inter-koreaanse relaties

Shirah Stegers

Aardrijkskunde

Schooljaar 2011-2012

Inhoudsopgave

Inleiding                                                                                             3

De economische en politieke relaties voor de aanval                             4

 • Splitsing en de Koreaanse oorlog
 • Relaties tijdens de Sunshine Policy
 • Het einde van de Sunshine Policy en de ondergang van de Cheonan

De aanval op Yeonpyeong eiland                                                     6

 • Wat gebeurde er precies?
 • Waarom werd Yeonpyeong eiland aangevallen?

De economische en politieke relaties na de aanval                             7

 • Reacties van Noord- en Zuid-Korea vlak na de aanval
 • Een jaar na de aanval

De rol van China en de Verenigde Staten                                             8

 • China en de Verenigde Staten: de reacties
 • China en de Verenigde Staten: de bemiddeling

Conclusie                                                                                           10

Bibliografie                                                                                    10

Inleiding

Op 23 november 2010 om 14:34 lokale tijd werd het Zuid-Koreaanse eiland Yeonpyeong opgeschrikt door onverwachte granaataanvallen vanaf Noord-Korea. Het buurland vuurde honderden artilleriegranaten af op het visserseilandje in de Gele zee, als reactie op de militaire oefeningen die Zuid-Korea eerder uitvoerde in het noorden van het land. Iets waar Noord-Korea fel op tegen was. Twee Zuid-Koreaanse mariniers en twee burgers kwamen om het leven, 13 mensen raakten gewond en tientallen huizen en gebouwen werden verbrand en vernield. Na een periode van relatieve rust was de aanval op Yeonpyeong de eerste sinds in 1953 de Koreaanse oorlog werd beëindigd. Zuid-Korea reageerde furieus en dreigde met een ‘enorme vergelding’. Hoewel de spanning tussen de beide landen hoog opliep, bleef een verdere escalatie van het conflict uit. Toch heeft de granaataanval een aantal dingen veranderd in de relatie tussen de twee Korea’s. Wat een deel van de gevolgen waren van het Yeonpyeong incident, wil ik onderzoeken in mijn werkstuk. Mijn hoofdvraag luid dan ook:

Wat waren de gevolgen van de aanval op het Yeonpyeong eiland in november 2010 voor de economische en politieke relatie tussen Noord- en Zuid-Korea?

Deze wil ik beantwoorden met behulp van de volgende deelvragen:

 • Hoe waren de economische en politieke relaties tussen de twee Korea’s voor de aanval op Yeonpyeong?
 • Hoe waren de economische en politieke relaties tussen de twee Korea’s na de aanval op Yeonpyeong?
 • Speelden China en de Verenigde Staten een rol in de bemiddeling tussen de twee Korea’s en zo ja, welke?

Sinds de dood van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-il op 17 december 2011 worden de beide Korea’s erg veel besproken in de media. Mede hierdoor is mijn interesse voor deze twee landen gewekt. Hoe het verder zal gaan met het streng communistische Noord-Korea en wat voor gevolgen dit heeft voor Zuid-Korea en de rest van de wereld boeit mij enorm. Toen ik hoorde dat er relatief kort geleden ook spanningen tussen de twee buurlanden waren, wilde ik daar ook meer over te weten komen. Wat er precies is gebeurd, wat de gevolgen waren en welke rol andere landen daarin hadden. Dit is dan ook mijn doelstelling: meer over deze onderwerpen te weten komen. Door gebruik te maken van informatie uit verschillende bronnen zoals kranten en bronnen van het internet in zowel het Nederlands als in het Engels hoop ik mijn hoofd- en deelvragen in dit werkstuk te kunnen beantwoorden.

De economische en politieke relaties voor de aanval

In dit hoofdstuk zal ik bespreken hoe de politieke en economische relaties tussen Noord- en Zuid-Korea eruitzagen voor de aanval op het Yeonpyeong eiland in november 2010. Allereerst behandel ik de relaties tussen Noord en Zuid tijdens de Koreaanse oorlog van 1950 tot 1953. Vervolgens de relaties tussen de twee landen vanaf de wapenstilstand tot de aanval op het schip Cheonan in maart 2010 en daarna vanaf daar tot de aanval op Yeonpyeong.

Splitsing en de Koreaanse oorlog

Duizenden jaren lang was Korea één land. De grenzen veranderen tijdens deze periode wel regelmatig, maar de splitsing tussen de gebieden Noord-Korea en Zuid-Korea zou pas plaatsvinden na de Tweede Wereldoorlog.

Sinds 1910 was Korea bezet door Japan. Met het verliezen van de Tweede Wereldoorlog verloor Japan ook Korea en het land werd onafhankelijk. Maar vlak daarna werd het gebied onderling verdeeld door de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. Oorspronkelijk was het plan dat dit maar tijdelijk zou zijn. Desondanks sloten de twee grootmachten in 1948 een verdrag waarmee er officieel twee landen ontstonden: de socialistische volksrepubliek Korea in het noorden, onder invloed van de Sovjet-Unie, en de democratische republiek in het zuiden, onder invloed van de VS. De 38ste breedtegraad vormde de grens tussen de twee Korea’s. De beloftes van de SU en de VS om de twee delen weer te verenigen tot een Korea werden niet waar gemaakt en daarop besloot Noord-Korea het zuiden te veroveren, om er één communistische staat van te maken.

Join now!

Op 25 juni 1950 vielen de Noord-Koreaanse troepen het zuiden binnen, gesteund door China en de Sovjet-Unie. Zuid-Korea was niet voorbereid op een aanval en aanvankelijk boekte het Noord-Koreaanse leger grote successen. Daarop besloot de Verenigde Naties het zuidelijk schiereiland te steunen. Ze zonden troepen om het zuiden terug te veroveren. In de periode die daarop volgde ontstond een bloederige oorlog waarin successen en tegenslagen voor beide landen elkaar afwisselden. Naar schatting zijn er in totaal 2 miljoen burgers en militairen omgekomen vanaf het uitbreken van de oorlog tot het sluiten van de wapenstilstand.

In 1953 werd er ...

This is a preview of the whole essay