Charakteristika Jany Eyrov Na začtku knihy se setkvme s hlavn hrdinkou, Janou Eyrovou. Poznvme j jako sirotka. Jana bydl u Rdů, ale nenachz v nich pravou rodinu, po kter cel svůj ivot tak tou.

Authors Avatar

 Charakteristika Jany Eyrové

Na začátku knihy se setkáváme s hlavní hrdinkou, Janou Eyrovou. Poznáváme jí jako sirotka. Jana bydlí u Réédů, ale nenachází v nich pravou rodinu, po které celý svůj život tak touží. Je u nich osamělá, nikdo jí nemá rád, všichni jí ignorují a často se k ní chovájí doslova krutě. Vyřazují jí ze své společnosti a nesmí se účastnit žádných návštěv.

Jana již od útlého dětství trpí nepřítomností lásky v jejím životě. Chce milovat a být milována, ale ve skutečném životě, ve skutečné společnosti nic podobného nenachází, a tak jediná láska, kterou má, je její panenka _ 27_

Jana touží po domově, po místě, kde by jí přijmuli, kam by patřila a kde by našla opětovanou lásku. Tento nedostatek nejdříve řeší únikem ze společnosti za pomoci knížek, ale po určité události se její přístup k životu a ostatním závratně změní. Po děsivém zážitku v Červeném pokoji Jana začne být troufalá a nebojácná a od té doby ji každé vítězství nad ostatními zvedá důvěru v sama sebe.

Jana začíná byt ke svému okolí upřímná a nestydí se vyjádřit svůj vlastní názor._35_ Snaží se být samostatná a svobodná. Někdy jsou její reakce dokonce naprosto zarážející, v porovnání s jejím předchozím chováním a Jana si dokonce svoji náhlou výbušnost uvědomuje.

_14_  „Působila jsem v Gatesheadu rušivě- vůbec jsem mezi ně nepatřila...“ 

        „Vím, že kdybych byla bývala temperamentní, býstrá, lehkomyslná, náročná, hezká a rozpustilá- a přitom třeba stejně osamělá a odkázaná na jejich dobrodiní, byla by mě paní Reedová snášela líp“

Join now!

Jediná osoba, která s Janou vycházela v Gatesheadu docela dobře byla Bětuška. Ta jí ve volných chvílích vyprávěla příběhy a pohádky, což v Janě vytvořilo velkou představivost, pověrčivost a víru ve své sny a intuici.

Jana po několika letech prožitých v Gatesheadu odjíždí pryč, do Lowoodu, kde se její povaha a vůbec, charakteristika, vyvíjí asi nejvíc z celého jejího života.

Shrnutí.

Jana z Gatesheadu odchází s touhou po lásce, přátelství, touhou po pochopení a domově. Touží po svobodě a osamostatnění. Jana si s sebou z Gatesheadu odváží smysl pro spravedlnost, upřímnost, nebojácnost, troufalost a už ví, že když se postaví za svůj názor, tak je schopna ho obhájit.

...

This is a preview of the whole essay